Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - lidská práva
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Nová opencard respektuje soukromí ovšem za poplatek 250 korun

3. 1. 2012 - PRAHA [Econnect]

Magistrát hlavního města Prahy konečně po dlouhých průtazích a nátlaku ÚOOÚ a nevládní organizace Iuridicum Remedium (IuRe) spustil od pondělí pilotní provoz vydávání nového typu karty opencard. Pokud kartu, která konečně neukládá údaje držitele do databáze, schválí Rada hl. m. Prahy, měla by být zřejmě od příštího týdne vydávána "naostro".

Nový typ karty v sobě spojuje prvky klasické osobní karty a karty anonymní. Pod názvem osobní karta bez evidence se skrývá karta potištěná osobními údaji držitele. Tyto údaje ale již nebudou evidovány v žádných interních databázích. Podstatně se tak snižuje slídilský potenciál těchto karet při zachování nepřenositelnosti karty. Právě nepřenositelnost karty by tak měla zajistit, aby si držitelé nového typu mohli v Praze zakoupit předplatní kupony na MHD za stejnou cenu, jako je tomu u klasické osobní karty. Kartu je si je prozatím možné zařídit pouze ve Škodově Paláci na Jungmannově ulici.

"Zavedení nového typu karty považujeme po odstranění špatně zabezpečených údajů z čipu opencard v roce 2007 a po zavedení anonymní opencard v roce 2008 za další velký úspěch naší kampaně za anonymní cestování, která se dosud soustředila zejména na opencard. A to i přes řadu výhrad, které k novému typu karty máme," řekl právník IuRe Jan Vobořil.

Výhrady k nové opencard prezentovalo IuRe jak na schůzkách se zástupci Magistrátu, tak například v otevřeném dopise předsedovi Úřadu pro ochranu osobních údajů z poloviny listopadu roku 2011. "Nelíbí se nám zbytečná omezení pro držitele nového typu karty. Není nám například jasné, proč nebude možné kartu zablokovat a vydat její duplikát v případě její ztráty? Stačilo by k tomu předložení papírového dokladu, který by dostal držitel karty při jejím vydání. Nová karta by byla vždy vydána až po zablokování karty ztracené," dodal Vobořil. Za nepřijatelné považuje IuRe i zpoplatnění karty s tím argumentem, že se jedná vlastně o její expresní vydání. Není přitom jasné, z jakého důvodu nelze kartu vydat podle volby žadatele i zdarma při zachování standardní čekací lhůty jako u karty osobní. Rizika toho, že by někdo žádal o bezplatné vydání potištěných karet opakovaně, považuje IuRe za marginální.

Na aktuální rizika pro naše soukromí se snaží poukázat také Big Brother Awards, anticeny pro největší slídili, které pořádá IuRe již sedmým rokem. Předávání sedmi anticen pro největší slídily a jedné pozitivní ceny za ochranu soukromí za rok 2011 se uskuteční 18. ledna 2012 v Divadle Archa. "Snažíme se prostřednictvím Big Brother Awards upozornit na to, že soukromí je stále více ohroženo a že si to nemusíme nechat líbit. Cestování, ať už vnitrostátní nebo mezinárodní, je oblastí, kde v posledních letech dochází k masivním změnám s dopadem na soukromí," upozorňuje Kateřina Hlatká z IuRe s tím, že např. v roce 2008 získaly cenu elektronické viněty pro placení mýtného na dálnici nebo v témže roce získal cenu za projekt opencard i Magistrát hlavního města Prahy.

"Využívání nových technologií s sebou často přináší i bezdůvodné shromažďování osobních údajů, které může vést k zcela zbytečnému omezování práva na soukromí občanů. Čipové karty v dopravě jsou jedním z těchto případů. V řadě českých měst vznikají databáze osobních údajů cestujících, osobní údaje jsou zároveň zapsány na špatně zabezpečených čipech karet, které jsou jednoduše a hlavně nepozorovaně čitelné a dešifrovatelné během několika sekund například prostřednictvím některých mobilních telefonů," upozorňuje Jan Vobořil.

"Zejména v kombinaci s daty z přepravních kontrol lze údaje v různé míře využívat k monitorování pohybu osob. Tyto údaje lze pak třeba propojovat s údaji z dalších aplikací karet. Snažíme se proto dlouhodobě prosazovat možnosti anonymního cestování i v době čipových karet pro všechny, kteří si nechtějí připlácet za své soukromí. Přestože novému typu opencard byla již do vínku vložena některá zbytečná omezení pro jeho nové držitele, tak jeho zavedení považujeme za jasný signál i dalším městům a společnostem, které stále více tlačí na přechod k čipovým kartám a aktivně likvidují reálné možnosti anonymního cestování," dodal Vobořil.


-red-

DISKUSE - KOMENTÁŘE:

6. 1. 2012

Související odkazy

O Autorech

-red-

(Článek je redakčně upravenou tiskovou zprávou některé z nevládních organizací. Jméno organizace uvádíme v záhlaví zprávy.)

Občanská společnost - návod k použití

Portál Občanská společnost - 
návod k použití Praktické návody, jak uplatňovat svá občanská práva. http://obcan.ecn.cz

- Právo vědět - Účast na rozhodování - Rovné příležitosti - Občan v EU -

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz