Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - lidská práva
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Další ročník Bezpečných cest do školy je úspěšně završen

13. 12. 2011 - PRAHA [Pražské matky/Oživení]

Prudký rozvoj motorismu stále více ubírá dětem v Praze možnost přirozeného, samostatného a bezpečného pohybu. Houstnoucí automobilový provoz a s ním spojené nebezpečí dopravních nehod, jakož i ovzduší znečištěné výfukovými zplodinami, jsou příčinou narůstajícího počtu dětí, které jsou dováženy do školy autem, což paradoxně ještě více zvyšuje intenzitu provozu a míru znečištění v ulicích města. Děti přitom touží po větší samostatnosti a volnějším pohybu a velké množství z nich by rádo jezdilo na kole. Rozetnout tento gordický uzel a nabídnout dětem, rodičům i úřadům schůdné řešení je cílem programu hlavního města Prahy „Bezpečné cesty do školy“(BCŠ). Program určený všem pražským školám, jehož 3. ročník byl právě úspěšně ukončen, je financován z položky BESIP dopravního rozpočtu města a koordinují jej občanská sdružení Pražské matky a Oživení.

O programu
Program BCŠ je založen na aktivní spolupráci školáků, pedagogů i rodičů se zástupci veřejné správy města, příslušných městských částí i policie s cílem zajistit dětem lepší podmínky pro zdravý, samostatný a bezpečný pohyb do a ze školy – pěšky nebo na kole, koloběžce apod. Školáci nejdříve v rámci svých projektů identifikují na mapkách okolí školy místa, kde se necítí bezpečně nebo kde spatřují nějaký problém, a zároveň vyplní dotazníky týkající se jejich stávajícího a preferovaného způsobu dopravy. Ve škole jsou pak mapky jednotlivců zpracovány do školní mapy se seznamem nejčastěji zmiňovaných problematických míst či úseků, která poslouží jako podklad projektantovi pro zpracování dopravní studie s návrhy řešení. Zároveň je provedena sumarizace odpovědí v dotazníkovém šetření. Dopravní studie je po projednání v pracovní skupině předána městské části a Magistrátu hl. města Prahy k realizaci. Škola je také povinna zpracovat tzv. školní plán mobility – dlouhodobou strategii na podporu zdravého a k životnímu prostředí šetrného dopravování žáků – a z prostředků programu realizuje i konkrétní opatření, jímž takový způsob dopravy podpoří (nejčastěji instalace stojanů a přístřešků na úschovu kol či nákup cyklodoplňků, koloběžek apod.).

Letošní ročník: množství doprovodných aktivit a dobrá komunikace se zástupci samosprávy i úřady
Předáním dopravních studií zástupcům městských částí a MHMP úspěšně završily letošní ročník Bezpečných cest do školy ZŠ Veronské náměstí, ZŠ Chvaly, ZŠ Písnice a Waldorfská ZŠ Jinonice. „Letošní ročník Bezpečných cest považujeme za velmi zdařilý,“ říká Jarmila Johnová ze sdružení Pražské matky. „Školy se věnovaly i činnostem, které překročily povinný rámec programu – děti například pomáhaly provádět průzkumy dopravy v okolí škol, které pro svou práci využili projektanti, účastnily se dopravních soutěží a školních cyklojízd nebo pomáhaly organizovat dopravní soutěž pro mladší spolužáky. Navíc se letos obzvláště dobře dařilo komunikovat se zástupci veřejné správy zapojených městských částí v rámci pracovních skupin projektů. Z toho máme velkou radost, protože taková spolupráce je nejen velmi povzbudivá, ale školám poskytuje i lepší vyhlídky na realizaci jejich požadavků.“

Děti by rády jezdily do školy na kole
Tak jako každý rok i letos školáci v rámci dotazníkového šetření projevili přání cestovat do školy na kole, a proto si všechny zapojené školy z rozpočtu projektu pořídily přístřešky a stojany na kola. Jako obvykle však touha dětí po jízdě na kole narážela i na obavy dospělých. „Strach rodičů jsme nakonec vyřešili nákupem koloběžek, které poslouží podobně jako kola a dětem snad udělají také radost,“ říká ředitel ZŠ Chvaly Martin Březina a dodává: „Děti už vůbec nejsou zvyklé se pohybovat, musíme je to naučit!“ V případě ZŠ Veronské náměstí se odbor dopravy i policie zase obává střetů cyklistů s chodci, pokud by měli sdílet společný prostor na chodníku. „ Domníváme se ale, že cyklisty a chodce je především třeba učit vzájemnému respektu, ne je nutně segregovat.Veřejný prostor není vždy tak velký, aby umožňoval oddělelné trasy pro chodce, cyklisty i auta. Pokud se chceme řadit mezi moderní evropská města, musíme se naučit chovat se k sobě ohleduplně a respektovat své rozdílné požadavky a potřeby,“ je přesvědčena Eva Šuchmanová z o. s. Oživení.

Realizace se často protáhnou, chybí finance
Přestože ze školních projektů  BCŠ již vzešlo mnoho kvalitních návrhů na zklidnění dopravního prostoru v okolí škol a okolo 60 jich bylo, velkým dílem z rozpočtu MHMP, realizováno, stále zůstává problém s pomalým uvolňováním prostředků na jejich financování. „Školní mapy ukazují, že děti se nejvíce bojí na komunikacích s hustým provozem. Bohužel realizace opatření na jejich zklidnění – zejména těch stavebních – se často protáhne na více než dva až tři roky, a děti se tak mnohdy výsledků svého snažení nedočkají. To je rozhodně škoda a je to nevýchovné, “ uzavírá Jarmila Johnová z o. s. Pražské matky.

Hlavní výsledky programu BCŠ 2011

1. sestavení pracovních skupin projektu (žáci, pedagogové, projektanti, zástupciveřejné správy MHMP a MČ, policie)
2. zpracování školních map se seznamem problematických míst a výsledků dotazníkového šetření o způsobu dopravy dětí do školy a jejich dopravních preferencích
3. zpracování dopravních studií na základě žákovské identifikace nebezpečných míst
4. průzkumy intenzit dopravy v okolí škol, dodržování dopravních předpisů atp. provedené dětmi
5. doprovodné aktivity – školní cyklojízdy, dopravní soutěže, dopravní odpoledne pro žáky 1. a 2. tříd apod.
6. žákovské prezentace průběhu školních projektů
7. školní plány mobility – strategie na popdoru šetrné a zdravé dopravy dětí do a ze školy

Více informací a fotografie z průběhu letošních školních projektů naleznete na webu o. s. Pražské matky: http://prazskematky.cz/bezpecne-cesty-do-skoly/skoly-2011-a-2010/index.html.


-red-

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


O Autorech

-red-

(Článek je redakčně upravenou tiskovou zprávou některé z nevládních organizací. Jméno organizace uvádíme v záhlaví zprávy.)

Občanská společnost - návod k použití

Portál Občanská společnost - 
návod k použití Praktické návody, jak uplatňovat svá občanská práva. http://obcan.ecn.cz

- Právo vědět - Účast na rozhodování - Rovné příležitosti - Občan v EU -

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz