Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - sociální oblast
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Pražské matky: Auta dusí Prahu

24. 11. 2011 - PRAHA [Econnect]

Již více než měsíc jsou Pražané (podobně jako obyvatelé dalších oblastí v české kotlině) vystaveni koncentracím znečišťujících látek v ovzduší, které téměř každodenně nejen převyšují zákonem povolené limity, ale podle odborníků mohou též poškodit lidské zdraví a ohrozit život dokonce i při krátkodobém působení. Největší riziko přitom podstupují ti nejslabší z nás – děti, nemocní, starší či jakkoli oslabení spoluobčané.

Zatímco hrůzostrašnému smogu a jeho dopadům na Ostravsku je věnována velká pozornost, o ohrožení Prahy, která také patří mezi nejhustěji obydlené oblasti zasažené smogem, se již tolik nehovoří. Na rozdíl od Ostravska, kde je zdrojem znečištění především průmyslová výroba, kterou lze okamžitě omezovat jen velmi málo, v hlavním městě je zdrojem především automobilová doprava. Tu omezovat lze. Pražané navíc dýchají zkažený vzduch v průběhu celého roku, nikoli jen za špatných rozptylových podmínek. Počet dnů, v nichž jsou limity v Praze překračovány, tak přesahuje zákonem povolenou normu 35 dnů.

Hlavní město Praha se však přesto nepokusilo tuto situaci změnit. Strategie snižování emisí je bezzubý dokument, smogové vyhlášky nefungují (město využívá dvě vyhlášky: jedna se týká poletavého prachu a regulaci dopravy nedoporučuje, druhá s prašností nepočítá) a městské investice směřují především do velkých dopravních staveb.

V den nejsilnějšího smogu mluvčí HMP Tereza Krásenská prohlásila, že město kromě varování občanů, aby nechodili ven a zbytečně nevětrali, nic udělat nemůže. V televizním zpravodajství médií jsme sice několikrát zaznamenali opatrné doporučení, aby řidiči pokud možno nevyjížděli do centra, ale občané se jím evidentně neřídili. Pan primátor nakonec na webu města Pražanům poradil, aby na prodloužený víkend město opustili. Taková opatření ovzduší rozhodně nevyčistí.

„Vzhledem k tomu, že poletavý prach je prioritní znečišťující látkou ohrožující zdraví i životy lidí a že jeho hlavním zdrojem v Praze je automobilová doprava, je třeba zásadně změnit postoj k dopravě v hlavním městě jak na straně občanů, tak i města a začít neprodleně jednat o opatřeních, která ovzduší i zdraví města skutečně ochrání,“ je přesvědčena Jarmila Johnová z občanského sdružení Pražské matky.

V Praze zemře denně zhruba 30 lidí (ročně kolem 10 000 lidí), přičemž odborníci odhadují, že 3 z těchto úmrtí lze přičíst škodlivým účinkům poletavého prachu. Znamená to tedy, že ročně v důsledku zátěže ze znečištění ovzduší může zemřít kolem 1000 osob, což je mnohonásobně více než počet obětí dopravních nehod. „Každý z nás může svým jednáním či nečinností tuto neúnosnou situaci nadále zhoršovat nebo naopak zlepšit, např. tím, že namísto auta použije metro nebo půjde pěšky. Politici a úředníci mají moc ještě větší, mohou přijmout opatření zlepšující situaci celoplošně. Zhoubný vliv prašnosti i dalších znečišťujících látek na zdraví je jednoznačně prokázán. Pokud budeme k tomuto faktu lhostejní, následky pocítíme především na svém zdraví a zdraví našich dětí,“ tvrdí Petra Lukešová z o.s. Pražské matky.

Pražské matky se proto obrací s naléhavou žádostí:

1. Na všechny Pražany, aby v zájmu svém i v zájmu nejohroženějších skupin, mezi něž patří i jejich děti, omezovali jízdu autem především po vnitřním městě na nezbytné minimum a požadovali po svých volených zástupcích lepší podmínky pro šetrnou (pěší, cyklistickou i veřejnou) dopravu.
2. Na představitele města, aby bez odkladu přistoupili k projednání efektivních opatření na ochranu ovzduší a zdraví Pražanů


-red-

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Související odkazy

O Autorech

-red-

(Článek je redakčně upravenou tiskovou zprávou některé z nevládních organizací. Jméno organizace uvádíme v záhlaví zprávy.)

Občanská společnost - návod k použití

Portál Občanská společnost - 
návod k použití Praktické návody, jak uplatňovat svá občanská práva. http://obcan.ecn.cz

- Právo vědět - Účast na rozhodování - Rovné příležitosti - Občan v EU -

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz