Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - lidská práva
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Občané protestují proti rozšiřování Ďáblické skládky

2. 11. 2011 - PRAHA [Econnect]

Tento týden se rozhodne o budoucnosti největší pražské skládky. Ve čtvrtek 3. listopadu se bude konat zasedání zastupitelstva hlavního města Prahy, na kterém se budou projednávat připomínky různých městských částí ke konceptu územního plánu hl. m. Prahy. Tento plánovaný zásah výrazně zhorší životní prostředí obyvatel severní části Prahy. Neustálé prodlužování existence skládky je absurdní vzhledem ke skutečnosti, že se na ní skládkuje odpad nejen z Prahy, ale z části i ze středočeského kraje.

"Něco takového je na počátku 21. století v moderní metropoli nemyslitelné a posouvá nás to do hluboké minulosti. Pikantní je i fakt, že k celému
prodloužení došlo kvůli požadavku sousední městské části Březiněves, na jejíž katastr by se skládka posunula a ač je skládce i dopadům z ní plynoucí vzdálenější, od skládky ji odděluje dálnice a ochranný val, rozhodla se tak ze zištných důvodů a hl. m. Praha tuto aktivitu přivítalo, uvedli zástupci sdružení pro Ďáblice.

Proti prodloužení skládky se ostře vymezilo i současné vedení městské části Praha - Ďáblice v čele se starostou Ing. Milošem Růžičkou. V zásadách územního rozvoje na území hl. m. Prahy není zmínka o skládkování na území hlavního města. Existuje varianta konceptu územního plánu bez rozšíření skládky. Zítra se však bude projednávat a následně hlasovat o variantě konceptu územního plánu hl. m. Prahy, který počítá s rozšířením skládky.

Občanské sdruženi pro Ďáblice nesouhlasí s rozšířením skládky o dalších 1 500 000 tun odpadu. Skládka tu existuje od roku 1993 a při rozhodovaní o posledním rozšíření 26. sekci II. etapy skládky, souhlasily Ďáblice s tímto rozšířením jen za podmínky, že skládkování naplněním 26. sekce skončí.

Občanské sdružení pro Ďáblice požaduje ukončeni skládky z následujících důvodů:
- Více než 5 miliónů tun odpadu je uloženo nad zemí, ve vzdálenosti pouze několik set metrů od obytné zástavby.
- Skládka zvyšuje množství prachových částic v ovzduší, včetně plísní, které pak musí dýchat místní obyvatele. V bezprostřední vzdálenosti bývá cítit nepříjemný zápach.
- Monitoring podzemních vod a ovzduší prokázal, že v ovzduší byly překročeny limity arzenu a niklu, v podzemních vodách jsou překračovány limity chloridů, což potvrzuje i vlastní monitoring městské části.
- Občanské sdružení ani samospráva městské části Praha-Ďáblice nemají přístup k výsledkům monitoringu ovzduší, který dle provozního řádu na skládce má být prováděn 2x ročně.
- Nezkoumají se zdravotní dopady na obyvatele, kteří již téměř 20 let bydlí v blízkosti skládky.

Vedeni městské části Praha Ďáblice a většina obyvatel, tak jak se vyslovili v referendu konaném v listopadu 2009, si rozšířeni skládky nepřeje.
"Pokud se zastupitelé hl. m. Prahy rozhodnou pro rozšíření skládky v Ďáblicích, skládka bude existovat dle jejich slibů "pouze" dalších pět let. Co nás čeká v budoucnosti? Pokud Magistrát hl. m. Prahy mezi II. a III. etapou nepřipravil nový koncept hospodaření s odpadem a ani jiné místo k uloženi odpadu, jaká je pak naděje, že se bude tímto tématem zabývat během následujících 5 let? Skutečně není možné začít hledat jiné řešení likvidace odpadu v Praze? Bude se hora s odpadem neustále zvětšovat?," dodali zástupci sdružení pro Ďáblice.


-red-

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Související články

O Autorech

-red-

(Článek je redakčně upravenou tiskovou zprávou některé z nevládních organizací. Jméno organizace uvádíme v záhlaví zprávy.)

Občanská společnost - návod k použití

Portál Občanská společnost - 
návod k použití Praktické návody, jak uplatňovat svá občanská práva. http://obcan.ecn.cz

- Právo vědět - Účast na rozhodování - Rovné příležitosti - Občan v EU -

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz