Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - regionální rozvoj
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > komentáře
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Evropský virtuální seminář o udržitelném rozvoji

29. 3. 2005 - Michal Řepík

Se vstupem do EU, se často nabízí otázka, zda nás ostatní členské státy budou brát jako rovnocenného partnera, nebo nás jednoduše převálcují a basta. Možná ale správná otázka je, zda se převálcovat necháme, nebo zda se každý dle svých schopností plnohodnotně zapojí do všech slastí a strastí, které nám naše členství v EU přinese. Jedním ze zcela nenásilných způsobů, jak dát ostatním evropským studentům najevo, že jsme tady a je možné s námi počítat je i Evropský virtuální seminář o udržitelném rozvoji (European Virtual Seminar - EVS), který opět proběhl v zimním semestru 2004/05.

Evropský virtuální seminář je zastřešen nizozemskou Open University, pro Českou republiku je jeho garantem Centrum pro otázky životního prostředí UK a do projektu se letos zapojily Jihočeská univerzita, Univerzita Karlova v Praze, ČVUT v Praze a Česká zemědělská univerzita v Praze, čímž se přidaly k univerzitám v celkem dalších 11 evropských zemích.

EVS se skládal celkem z 5 případových studií: budoucnost zemědělství v Polsku, ochrana biodiversity v rumunských lesích, prostorové plánování na španělském venkově, integrovaný přístup v managementu Dunaje a vyhodnocení činnosti malých a středních evropských firem, vše z pohledu trvale udržitelného rozvoje v Evropě.

Každou z těchto případových studií řešila 5-6 členná mezinárodní skupina studentů, kteří se do EVS přihlásili přes svého institucialního koordinátora (pro účastníky z ČR jím může být např. Ivana Hönigová), a zvolili téma dle svého zájmu. Každá skupina měla dále svého tutora (dohlížel jak vše probíhá, motivoval a snažil se pomoci z mrtvých bodů) a experta (vypracoval zadání řešené studie a jeho hlavní funkcí bylo připomínkovat a směrovat práci skupiny).

Asi nejzásadnější změnou oproti klasické výuce, byla absence jakékoli jiné komunikační cesty než skrze internet, dorozumívacím jazykem byla angličtina. Nutno říci, že elektronická cesta až na drobný výpadek způsobený útokem hackerů fungovala výborně.

Výsledkem celého procesu, který trval až do konce zimního semestru, byla studie na zadané téma, s požadovanými výstupy, jinak prakticky neomezená, pouze expertem a tutorem usměrněná. Tato studie pak byla "oznámkována" expertem, tutor odměnil každého účastníka body podle jeho aktivity a výsledkem byla obdržená známka.

Tím letošní ročník skončil. Zbyly po něm ale každopádně kontakty na stejně staré studenty podobných oborů v dalších evropských zemích, znalosti nastudované pro sepsání zprávy a hlavně nesmírně zajímavá zkušenost ze spolupráce a výměny zkušeností se studenty jiných evropských universit.

A jaká byla realita…

Naše pracovní skupina ISG 04 Biodiversity, se původně skládala z 5 členů. V průběhu odpadly Rakušanka (pracovní vytížení) a Ukrajinka (prostě zmizela), takže jsme dokončili výslednou zprávu ve 3 lidech (Švédka, Rumunka a já). Naše zpráva se zaměřila na konflikty trvalé udržitelnosti hospodaření v lesích a nelichotivou ekonomickou situaci rumunského venkova. Popsali jsme obecná ohrožení plynoucí z odlesnění krajiny, biodiversitu v Rumunsku a nastínili její možnou ochranu pomocí začlenění do evropské sítě Natura 2000.

Protože se jednalo o ochranu biodiversity přímo v lesích, nemohli jsme vynechat ani možnost certifikačních systémů FSC a PEFC. Zmínili jsme další zdroje financí v EU, popsali státní i mezinárodní legislativu, o niž se je možné opřít a zvláštní kapitolu, jsme věnovali tomu, jakými cestami přesvědčovat místí obyvatelstvo o nutnosti ochrany biodiversity.

Proces tvorby byl dost náročný, protože jsme se často nemohli shodnout, sem tam se projevila i drobná nepochopení plynoucí z použití angličtiny. Náš tutor reagoval vcelku rychle a opravdu se snažil pomoct. Expert se většinou nestíhal vyjádřit v termínu, ale práci nám tím příliš nebrzdil.

Je třeba si uvědomit, že EVS opravdu vyžaduje dost času, ale díky internetu ho člověk může věnovat víceméně když se mu to hodí, a tato investice se určitě vyplatí. Další ročník EVS začíná na začátku zimního semestru 2005.

(Autor studuje na Biologické fakultě JU, České Budějovice)

DISKUSE - KOMENTÁŘE:

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz