Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - vše
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Červenobílé dny už podeváté pomáhají hluchoslepým

18. 5. 2011 - PRAHA [LORM - Společnost pro hluchoslepé]

Už podeváté mohli lidé podpořit hluchoslepé během celonárodní veřejné sbírky Červenobílé dny. Letos se do hlavní sbírkové akce, kterou tradičně na konci dubna pořádá o.s. LORM – Společnost pro hluchoslepé, zapojilo 325 dvojic studentů ve 34 městech České republiky. Prodejem červenobílých náramků přátelství a minipropisek vybrali dobrovolníci celkem 370 587 korun. Výtěžek se navýšil o dalších 29 502 korun z Charitativní červenobílé aukce, která od 12. do 19. dubna běžela na portálu aukro.cz. Necelých 20 000 korun zaslali na sbírkový účet individuální dárci, za březen až duben dostalo sdružení LORM 318 dárcovských SMS v hodnotě 8 586 korun. Výtěžek na sbírkovém kontě se blíží k částce 430 000 Kč.

„Velmi si vážíme pomoci, které se nám dostalo od individuálních dárců, našich dobrovolníků, partnerů a všech, kteří se aktivně zapojili do 9. ročníku veřejné sbírky, neboť právě díky Červenobílým dnům a podpoře veřejnosti můžeme i přes úsporná opatření dál zajišťovat sociální služby pro hluchoslepé,“ hodnotí přínos sbírky ředitelka o.s. LORM Mgr. Petra Zimermanová. Letošní roční dotace od Ministerstva práce a sociálních věcí na celostátní služby byla sdružení LORM oproti předchozím rokům snížena téměř o 2 miliony korun a sotva stačí pokrýt 34 % plánovaných nákladů, výtěžek ze sbírky je tedy nepostradatelný. „Úspěšnost jednotlivých ročníků sbírky stojí na zapojení studentů ze středních, vyšších odborných a vysokých škol. Rok od roku je však pro nás obtížnější získat ke spolupráci další školy, navíc v posledních letech od jara do podzimu probíhá v ulicích více sbírek. O to více si proto ceníme podpory studentů ze všech škol, ať už jdou s námi do sbírky podeváté nebo poprvé,“ doplňuje svá slova. Sdružení LORM organizuje pro tyto školy besedy na téma hluchoslepota. Asi nejcennější bývá pro studenty možnost se přímo setkat s některým z klientů sdružení LORM, který jim může nejvíce přiblížit život s tímto těžkým smyslovým handicapem. Povědomí o této problematice je však stále velmi nízké. Mnoho lidí dnes už ví, že osoby se zrakovým postižením používají bílou hůl, ale bohužel stále netuší, že hluchoslepým osobám pomáhá hůl červenobílá.

Výtěžek z prodeje náramků přátelství a pruhovaných minipropisek použije sdružení LORM na dofinancování průvodcovských a tlumočnických služeb, výuky komunikace, prostorové orientace a samostatného pohybu s červenobílou holí a dalších dovedností, které hluchoslepým lidem pomáhají v každodenním životě. A na co dalšího se mohou hluchoslepí těšit letos? Na přelomu května a června se 17 klientů se svými průvodci, tlumočníky a traséry sjede na týdenním cyklisticko turistickém pobytu na tandemových kolech v Břeclavi, v září se 35 hluchoslepých chystá do Vyškova na 3. ročník Lormolympiády - sportovní soutěže osob s hluchoslepotou.

Červenobílé dny však nekončí a veřejnost může sbírku podporovat v průběhu celého roku, například zasláním dárcovské SMS ve tvaru DMS LORM na číslo 87 777 (cena jedné dárcovské SMS je 30 Kč, o.s. LORM obdrží 27 korun). Pro příspěvky je také otevřeno sbírkové konto 43-8709380297/0100. Podrobné informace o sbírce včetně vyúčtování všech předchozích ročníků přináší stránky www.cervenobiledny.cz.

9. ročník sbírky Červenobílé dny se konal díky laskavé podpoře partnerů: Nadace člověk člověku, První stavební obnova s.r.o., Toptrans a.s., Ardagh Group, MuchoGusto, OP TIGER, spol. s r.o., Screenet, s.r.o., Aukro s.r.o., Gzh s.r.o., ppm factum, Český rozhlas, Radio Čas, babyweb.cz, zijemenaplno.cz, herec Vladimír Javorský, grafička Irena Šlachtová, animátor Radim Ševčík, fotograf Petr Tarčinec


-red-

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


O Autorech

-red-

(Článek je redakčně upravenou tiskovou zprávou některé z nevládních organizací. Jméno organizace uvádíme v záhlaví zprávy.)

Občanská společnost - návod k použití

Portál Občanská společnost - 
návod k použití Praktické návody, jak uplatňovat svá občanská práva. http://obcan.ecn.cz

- Právo vědět - Účast na rozhodování - Rovné příležitosti - Občan v EU -

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz