Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - internet
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Města v pohybu: Začněte tím, co můžete udělat hned

7. 4. 2011 - PRAHA [Econnect]

Ve čtvrtek 7. dubna 2011 se v Praze konal mezinárodní seminář Města v pohybu zaměřený na téma veřejných prostranství a šetrné dopravy. Francouzští, američtí a čeští odborníci na něm nabídli zastupitelům měst i obcí, firmám a odborné veřejnosti jedinečnou možnost dozvědět se více informací o přednostech plánů mobility, vytváření veřejných prostranství i ekonomickém přínosu stezek Greenways pro města a regiony. Součástí semináře Města v pohybu byl také blok věnovaný drážním stezkám v ČR, který bude odpoledne zakončen vycházkou na Vítkovskou drážní stezku. Seminář Města v pohybu uzavřel sérii tří úspěšných jarních akcí, které na aktuální téma veřejných prostorů a šetrné dopravy pořádala Nadace Partnerství.

Plány mobility – v zahraničí povinnost, u nás novinka

Na semináři proběhl také křest nového manuálu „Plány mobility přínos pro podniky a instituce“, který vydala Nadace Partnerství. „Věřím, že manuál Plány mobility udělá naše města bezpečnější, zlepší kvalitu života v našich městech a pomůže i firmám snížit náklady,“ uvedl při křtu David Murphy, ředitel mezinárodní asociace nadací Environmental Partnership Association. „Přizpůsobovat města autům je dávno překonaný přístup, normální je chodit pěšky a jezdit na kole,“ dodal Gilles Boisvert, ředitel agentury pro ekomobilitu Agence Ecomobilite, který se na semináři podělil o zkušenosti s plány mobility ve Francii.

Ulice jako veřejný prostor: Lidé jsou šťastnější, když jsou okolo další lidé (Steve Davis)

Příklady úspěšných proměn veřejných prostranství - například nábřeží nebo ulic v živá místa setkávání představili urbanisté Steve Davies a Elena Madison z newyorské organizace Project for Public Spaces (PPS), dlouhodobého partnera Nadace Partnerství v oblasti vytváření kvalitních veřejných prostorů. „V PPS se díváme se na kvalitu místa komplexně, neřešíme jen pěší nebo cyklistickou dopravu. Začněte tím, co můžete udělat hned, co nestojí mnoho peněz,“ řekl Steve Davies z Project for Public Spaces a jeho kolegyně Elena Madison dodala: „Je potřeba začít malými zásahy, například vhodným umístěním květináčů s petúniemi nebo laviček, aby se postupně podařilo realizovat velké změny jako změna systému dopravy“.

Koncepční řešení veřejných prostor v ČR

„Mobilita a veřejná prostranství nebyla dlouho - navzdory růstu automobilismu a rozrůstání měst - vnímaná českou veřejností jako problém, který je nutné řešit. Až v posledních dvou letech se pomalu začíná vnímání veřejnosti měnit,“ poznamenal Miroslav Kundrata, ředitel Nadace Partnerství, která na téma veřejných prostranství uspořádala na jaře hned tři zajímavé mezinárodní akce. První vlaštovkou v koncepčním řešení veřejných prostor byla v České republice Plzeň, druhým je koncepce veřejných prostranství pro Prahu 10, třetím příkladem je zpracování koncepce veřejných prostor v Brně, konkrétně městské části Nový Lískovec. Na pražském i brněnském projektu spolupracovala také Nadace Partnerství. „Pomáháme lidem, kteří chtějí něco dělat, nejen finančně, ale velice důležitou součástí naší práce je také přivážet zajímavé odborníky ze zahraničí a posílat naše lidi na stáže. Chceme tak inspirovat naše odborníky, aby se uměli podívat na zdánlivě neřešitelné problémy jinýma očima,“ dodal Kundrata.

Odpolední blok semináře zakončila vycházka na Vítkovskou drážní stezku.

Plány mobility jsou efektivní nástroj sloužící ke zmírnění negativních dopadů dopravy na města, zdraví jejich obyvatel i životní prostředí. Jedná se zejména o optimalizační opatření, která vycházejí z již existující dopravní sítě. Nejprve v ní vyhodnotí způsoby a poptávku přepravujících a poté navrhnou zlepšení podmínek pro využívání šetrných způsobů dopravy, a to zvláště na přestupních bodech: železnicích, v metru, autobusech, místech pro parkování automobilů a jízdních kol. V České republice je zavádění plánů mobility do praxe poměrně novou záležitostí. Naše stávající dopravní situace i trendy v zahraničí však jednoznačně poukazují na potřebnost dopravního plánování v urbanistickém a ekologickém kontextu. Například ve Francii mají města nad 100 tisíc obyvatel povinnost plány mobility zpracovávat, podobný stav je také v Itálii a ve skandinávských zemích

Drážní stezky: od roku 1990 je v ČR možné pozorovat trend postupného útlumu železniční dopravy a rozvoj dopravy silniční. Stát a kraje každoročně ruší železniční tratě, na jejichž provoz a údržbu již nenacházejí dostatek financí. Opuštěné železnice tak nabízí možnost proměnit je v drážní stezky určené cyklistům, pěším, in-line bruslařům a vozíčkářům. Nadace Partnerství se stala partnerem projektu Centra dopravního výzkumu s názvem SONDA, v rámci něhož v horizontu let 2007-2011 mapuje realizované, plánované i potenciální projekty drážních stezek na území ČR a připravuje metodickou příručku pro jejich realizátory. Nadace Partnerství ve spolupráci s Centrem dopravního výzkumu zejména seznamuje odbornou i laickou veřejnost s možností budování a výhodami drážních stezek, řeší problémy související s budováním drážních stezek, zprostředkovává výměny zkušeností a poskytování poradenství realizátorům stezek (mikroregionům, městům, obcím a občanským sdružením) a propaguje české drážní stezky na úrovni celostátní i evropské.

Veřejným prostorům se Nadace Partnerství věnuje již od roku 1996 ve spolupráci s americkou organizací Project of Public Spaces. Nadace spolupracuje dlouhodobě také s celosvětově uznávaným dánským architektem Janem Gehlem, např. vydáním českého překladu knihy Život mezi budovami. Zahraniční poznatky převádí do praxe v projektech, kde klade důraz na zapojení veřejnosti do projednávání (např. průzkum brněnského Zelného Trhu, průzkum a projednání architektonické soutěže Římské náměstí v Brně, spolupráce na Strategii veřejných prostor Prahy 10, vytvoření plánů mobility). Nadace Partnerství se také podílí na mezinárodních výzkumných projektech, např. na evropském projektu UrbanSpaces (financovaného z Operačního programu nadnárodní spolupráce).

Nadace Partnerství pomáhá lidem, aby chránili a zlepšovali svoje životní prostředí. Poskytuje jim k tomu granty, odborné znalosti i služby a inspiraci ze zahraničí. Podporuje výsadbu stromů, ochranu přírody, šetrnou dopravu a turistiku, využívání obnovitelných zdrojů energie a kvalitní veřejná prostranství. Během 20 let své existence podpořila prostřednictvím nadačních příspěvků ve výši přes 273 miliónů korun 2 858 projektů. Společně se čtyřmi sesterskými nadacemi v Bulharsku, Maďarsku, Rumunsku a na Slovensku je součástí asociace Environmental Partnership Association.


-red-

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


O Autorech

-red-

(Článek je redakčně upravenou tiskovou zprávou některé z nevládních organizací. Jméno organizace uvádíme v záhlaví zprávy.)

Informační partner oblasti Životní prostředí

Ekolist
Deník o životním prostředí

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz