Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - internet
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Klienti Mozku se vrací zpět do pracovního života

7. 2. 2011 - PRAHA [Econnect]

Práce občanského sdružení Mozek na projektu zaměřeném na pomoc pacientům po operaci mozku nebo mozkové příhodě přináší první ovoce. Několik klientů skupiny, kteří absolvovali trénink mentálních funkcí, již našlo cestu k pracovnímu uplatní. „Je to skutečný úspěch, viditelný výsledek našeho snažení a úsilí samotných klientů, kterým nalezením práce vlastně začíná nový život,“ hodnotí manažerka projektu Tereza Eberlová.

Tři klienti z první skupiny získali nové pracovní místo po dokončení kurzu, jedna klientka dokonce již během jeho absolvování. Výhrou je završen také příběh účastníka, kterému se po skončení kurzu podařilo nastoupit ke svému původnímu zaměstnavateli, na pozměněnou pozici odpovídající jeho současným možnostem.

Projekt „Podpora připravenosti osob po úrazech a onemocnění mozku pro návrat na trh práce“ realizuje Občanské sdružení Mozek od začátku dubna loňského roku, probíhá v Plzeňském kraji a zaměřuje se na následnou péči o pacienty po úrazech a onemocnění mozku. Konkrétně je v centru pozornosti nácvik ztracených dovedností a minimalizace zbytkových postižení po prodělaných mozkových onemocněních s následnými neurochirurgickými zákroky v důsledku mozkové příhody nebo úrazu hlavy (např. po autohaváriích, po pádech s poraněním hlavy atd.).

Občanské sdružení Mozek v rámci projektu nabízí klientům účast na pravidelných cvičeních mentálních funkcí, které je organizováno ve skupinovém výcvikovém programu a vedle toho také individuální terapie podle potřeb každého klienta. Trénink přispívá ke zlepšení v oblasti zrakového a sluchového vnímání, pozornosti, paměti, řeči, sociální komunikace, ale i sebevědomí, motivace a chuti na sobě pracovat. Partner projektu, občanské sdružení Baculus, klientům navíc poskytuje praktické pracovní poradenství, a pomáhá jim tak usnadňovat hledání nového uplatnění. Další terapeutický cyklus začíná v dubnu 2011. Od dubna do června bude probíhat skupinový výcvik, od července do září proběhne navazující individuální terapie spolu s pracovním poradenstvím. Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Občanské sdružení Mozek se zabývá mentální rehabilitací osob po onemocnění a úrazu mozku. Poskytuje terapeutická cvičení dospělým lidem, kteří prodělali onemocnění nebo úraz mozku, byli léčeni převážně neurochirurgickým zákrokem a z medicínského hlediska jsou již zdrávi. Těmto lidem zůstává mnoho deficitů v oblasti mentálních funkcí. V důsledku onemocnění se jim velmi zhoršila kvalita života. Mají problém například s pamětí, soustředěním, řečí, sociální komunikací, v důsledku toho mají často snížené sebehodnocení. Obtížně se sami začleňují zpět do společnosti i do pracovního procesu. Občanské sdružení Mozek jim nabízí ucelený speciálně pedagogický rehabilitační program, který zmírňuje dopady prodělaných onemocnění a pomáhá těmto lidem znovu nalézt cestu ke kvalitnějšímu životu.


-red-

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Související odkazy

O Autorech

-red-

(Článek je redakčně upravenou tiskovou zprávou některé z nevládních organizací. Jméno organizace uvádíme v záhlaví zprávy.)

KORMIDLO - katalog odkazů občanské společnosti

www.kormidlo.cz * Lidská práva * Sociální rozvoj a pomoc * Životní prostředí * Globalizace a udržitelný rozvoj * Kultura * Lidé a společnost * Neziskový sektor
www.kormidlo.cz

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz