Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - lidská práva
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Velkospalovna odpadů v Komořanech může být ekologický, ekonomický i sociální problém

28. 12. 2010 - PLZEŇ [Econnect]

Připomínky k dokumentaci vlivů na životní prostředí velkospalovny odpadů, kterou plánuje postavit firma United Energy v Komořanech u
Mostu, zaslalo Centrum pro životní prostředí a zdraví (CpŽPZ). Záměr firmy svážet a pálit v těžce zkoušeném regionu 150 tisíc tun odpadů ročně považuje CpŽPZ za velmi problematický z důvodů ekologických, ekonomických i sociálních. Navrhuje proto posoudit záměr ve variantách,
které zohlední vhodnější lokalizace, menší kapacity a ekologicky výhodnější metody nakládání s odpady.

„Mostecko dlouhodobě trpí silným znečištěním ovzduší, které překračuje platné limity, poškozuje zdraví a zkracuje životy místních obyvatel. Spalování obrovského množství odpadů by představovalo významný zdroj znečištění ovzduší, ale také desetitisíce cest těžkých nákladních automobilů, které by musely odpadky do Komořan svážet. Navíc zahraniční zkušenosti ukazují, že provoz spaloven odpadů je drahý, a
proto na jejich provoz musí doplácet občané z vlastních kapes - podstatným zvýšením poplatků za svoz komunálního odpadu, vyšší cenou za teplo ze spalovny nebo kombinací obojího,“ uvedl MUDr. Miroslav Šuta z Centra pro životní prostředí a zdraví.

Vyspělé evropské země upřednostňují levnější a ekologičtější cestu recyklace a kompostování komunálních odpadů Ve spalovnách likvidují jenom odpad dále nevyužitelný a za spalování odpadů je zatíženo speciální daní, aby bylo znevýhodněno. V České republice se recykluje 2-3x menší podíl
komunálních odpadů než např. v Německu, Holandsku (přes 60%) nebo Vlámsku (přes 72%).

„Po nedávném záměru na pálení kalů s obsahem extrémně nebezpečných polychlorovaných bifenylů z lagun ostravské chemičky Ostramo jde o další kontroverzní zámět firmy United Energy na Mostecku. Přitom znečištěním ovzduší v České republice patří podle Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) mezi nejhorší v Evropě a severní Čechy patří mezi oblasti s nejhorším ovzduším v Česku. Situace je tak vážná, že Česko dokonce požádalo Evropskou komisi o zproštění povinnosti uplatňovat mezní hodnoty znečištění prachem pro velkou část země. Za této situace se stavba dalšího významného zdroje znečištění na Mostecku jeví jako nepřijatelná,“ uvedl Šuta


-red-

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


O Autorech

-red-

(Článek je redakčně upravenou tiskovou zprávou některé z nevládních organizací. Jméno organizace uvádíme v záhlaví zprávy.)

Informační partner oblasti Životní prostředí

Ekolist
Deník o životním prostředí

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz