Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - sociální oblast
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Skončil tříletý cyklus monitoringu ptáků v ptačích oblastech

13. 12. 2010 - PRAHA [Econnect]

Právě v těchto dnech je dokončena kompletace dat získaných celoročním úsilím členů České společnosti ornitologické ve spolupráci s AOPK ČR. Tím je završena roční práce v terénu ve všech ptačích oblastech v celé ČR. Značné množství získaných údajů o více než 40 ohrožených druzích ptáků slouží jako podklad pro stanovení trendů vývoje početnosti a také jako indikátor stavu prostředí a účinnosti ochranářské práce v ptačích oblastech. Zároveň data poskytují základ pro hodnotící zprávu ČR pro Evropskou komisi o stavu ochrany přírody v rámci soustavy Natura 2000.

Výsledky prvního tříletého cyklu monitoringu ptačích druhů jsou již zpracovány a koncem listopadu vyšly v knižní podobě. Publikace s názvem „Monitoring druhů přílohy I směrnice o ptácích a ptačích oblastí“ shrnuje výsledky za období 2005 – 2007. „Jedná se skutečně o přelomové dílo, rozsahem publikovaných údajů nemá v ostatních státech zatím obdoby,“ říká Zdeněk Vermouzek, ředitel České společnosti ornitologické. „Rokem 2010 je ukončen druhý tříletý cyklus monitoringu, a to znamená možnost zjistit, jak se daří naplňovat cíle vyhlášení ptačích oblastí.“

Výsledkům monitoringu se věnoval i seminář „Významná ptačí území v ČR a jejich ochrana“, který se konal koncem listopadu v Ornitologické stanici Muzea Komenského v Přerově. Na setkání se dostavilo 60 ornitologů z celé ČR. Obsahem téměř dvou desítek prezentací bylo vedle výsledků mapování také předávání zkušeností s metodickými postupy některých obtížně sledovatelných ptačích druhů. Samostatný blok přednášek byl věnován praktické ochraně a střetům, ke kterým často v ptačích oblastech dochází, např. vliv vodních sportů na hnízdící ptáky v PO Litovelské Pomoraví nebo nevhodné lesnické zásahy ohrožující šplhavce v PO Beskydy.

Podrobný monitoring ptáků probíhá ve všech 41 ptačích oblastech už od roku 2005, rok po té, co byla většina navrhovaných ptačích oblastí oficiálně vyhlášena nařízením vlády. Pravidelně každoročně jsou sledovány druhy přílohy I směrnice o ptácích 2009/147/ES, pro které jsou jednotlivé ptačí oblasti vyhlášeny. Jednou za tři roky pak ornitologové mapují tyto druhy i v ostatních ptačích oblastech a na dalších lokalitách s významným výskytem druhů. Monitoring probíhá podle předem stanovené přesné metodiky, jejíž dodržení umožňuje porovnání změn, k nimž mezi jednotlivými roky došlo.


-red-

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


O Autorech

-red-

(Článek je redakčně upravenou tiskovou zprávou některé z nevládních organizací. Jméno organizace uvádíme v záhlaví zprávy.)

Občanská společnost - návod k použití

Portál Občanská společnost - 
návod k použití Praktické návody, jak uplatňovat svá občanská práva. http://obcan.ecn.cz

- Právo vědět - Účast na rozhodování - Rovné příležitosti - Občan v EU -

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz