Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - lidská práva
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Barmské centrum Praha spustilo program mikrograntů pro Barmské uprchlíky s novou platformou pro on-line dárcovství

19. 7. 2010 - PRAHA [Econnect]

Barmské centrum Praha, o.p.s. zahájilo programmikrograntů, který vznikl za účelem podpory místních iniciativ v Indii, jež se snaží pomoci barmským uprchlíkům a podpořit transformaci Barmy. Díky tomuto programu 19 organizací z Dillí a severovýchodní Indie obdrží granty, které jim umožní realizovat různorodé projekty - od zdravotnické kliniky po profesní vzdělávání dospělých. „Čeští občané mohou v rámci tohoto nového programu podpořit přímo lokální iniciativy, které se snaží pomoci znevýhodněným barmským uprchlíkům bojujícím v Indii vůbec o přežití,“ vysvětluje Sabe Soe, ředitelka Barmského centra Praha, o.p.s. „I malý příspěvek ve výši 500 korun může mít rozsáhlý dopad na zlepšení života uprchlíků.“

Jednou z charakteristik tohoto programu je speciální způsob, jakýmmají být donoři zapojeni: jednotlivci mohou po shlédnutí on-line prezentace všech mikroprojektů za pomoci jednouchého klinutí myši
vybrat, který z projektů by chtěli podpořit a v jaké výši, počínaje 500 korunovým příspěvkem. Barmské centrum Praha, o.p.s., nestátní nezisková organizace, která tento program mikrograntů realizuje, doufá, že pomocí této platformy dokáže oslovit i mnoho nových donorů, kteří o nezáviděníhodné situaci lidí z Barmy dosud nic netušili.

Internetovou stránku lze nalézt na adrese: www.mikrogranty.cz. Všechny informace jsou dostupné v češtině a angličtině. Samotný program se připravuje od roku 2009, kdy tým Barmského centra Praha podnikl zjišťovací cestu do Indie a byl šokován z podmínek, za nichž barmští uprchlíci v Indii přežívají. Navzdory tomu, že formálně občanské iniciativy v Indii existují, jen málokterým z nich se podařilo realizovat nějaké smysluplné akce, protože uprchlíci, kteří za těmito iniciativy stojí, musí veškeré své příjmy a aktivity směřovat zejména na to, aby dokázali přežít. Tato občanská hnutí tak postrádají
prostředky na úplně základní věci. S pomocí českých dárců proto obdrží 19 lokálních organizací prostředky ve výši od 9.000 Kč do 15.000 Kč, určené na jasně definované aktivity.

Realizace mikroprojektů by měla být ukončena do konce listopadu. Očekává se, že aktivity budou pokračovat i po roce 2010, a to zejména díky úsilí samotných podpořených organizací. 19 projektů, které obdrží mikrogrant, bylo pečlivě vybráno Barmským centrem Praha a jeho partnerem Barmským centrem Dillí (Burma Centre Delhi) na základě kritérií zahrnujících zejména relevanci projektu a jeho pozitivní dopady na cílové skupiny, zdůvodnění plánovaných nákladů a kapacitu předkladatele realizovat projekt. Zatímco jsou náklady na mikrogranty z valné části hrazeny Ministerstvem zahraničních věcí ČR v rámci Programu Transformační spolupráce, hledá současně Barmské centrum Praha jednotlivé mikrodonory, kteří by koupí „podílu“ podpořili projekt dle svého výběru a pomohli tak získat celkově
požadovanou a potřebnou částku. Podpora barmských místních organizací prostřednictvímmikrograntů tvoří jeden z pilířů tříletého projektu „Indická základna pro transformaci Barmy“. Tento projekt je
jedním z důležitých konkrétních výsledků české zahraniční politiky sledující podporu lidských práv v Barmě a zmírnění utrpení Barmánců, kteří museli opustit svou vlast. Česká republika je tak připravena sdílet vlastní zkušenosti s totalitním režimem, aby pomohla i jiným zemím překonat současné strádání a usnadnit přechod k demokracii.

Miliony Barmánců ze všech etnických skupin musely opustit zemi, aby získaly bezpečí, práci, jídlo a střechu nad hlavou. Ale i v okolních státech jako je Indie se tito nechránění uprchlíci nacházejí v nebezpečném a zranitelném postavení. Než se jimpodaří získat od UNHCR statut uprchlíka, což může trvat měsíce až roky, jsou jako osoby bez právní ochrany častými oběťmi násilných útoků, vynucených odsunů a vyvlastnění, jsou šikanováni zaměstnavateli a ubytovateli a často končí také jako oběti sexuálního obtěžování či znásilnění gangy. Protože nemají dostatečnou podporu veřejnosti a bývají vnímáni
jako nežádoucí cizinci, jsou barmští uprchlíci zcela odkázáni na pomoc svých krajanů. Místní svépomocné skupiny mohou fungovat jen díky angažovaným a odvážným jednotlivcům s finanční pomocí získané zevnitř komunity. Bohužel většina pozornosti světa se mnohem více upírá na dění uvnitř Barmy nebo na domácí indické problémy, spíše než na tristní situaci barmských uprchlíků v Indii. Uprchlíci jsou tak drženi v začarovaném kruhu – jsou přehlíženi a proto zranitelní, ohrožení a ve finanční tísni, což následně vede k nedostatku sil na rozvoj kapacit a zajištění ochrany svých práv.

Barmské centrum Praha, o.p.s., organizátor programu mikrograntů, bylo založeno v České republice v roce 2006 za účelem pomoci barmské komunitě jak vČeské republice, tak na mezinárodním poli. Jeho posláním je přispět k demokratizaci Barmy, ochraně lidských práv a zlepšení situace Barmánců doma i v exilu.


-red-

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


O Autorech

-red-

(Článek je redakčně upravenou tiskovou zprávou některé z nevládních organizací. Jméno organizace uvádíme v záhlaví zprávy.)

Občanská společnost - návod k použití

Portál Občanská společnost - 
návod k použití Praktické návody, jak uplatňovat svá občanská práva. http://obcan.ecn.cz

- Právo vědět - Účast na rozhodování - Rovné příležitosti - Občan v EU -

KORMIDLO - katalog odkazů občanské společnosti

www.kormidlo.cz * Lidská práva * Sociální rozvoj a pomoc * Životní prostředí * Globalizace a udržitelný rozvoj * Kultura * Lidé a společnost * Neziskový sektor
www.kormidlo.cz

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz