Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - životní prostředí
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Projekt „I my jsme občané!" podporuje postižené při kontaktu s úřady

28. 6. 2010 - PRAHA [SPMP ČR]

Jestli se Vám také nechce chodit na úřady, nejste v tom sami. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR si spolu s partnerskými organizacemi Fokus Praha, Českou alzheimerovskou společností během ročního projektu vyzkoušely, jestli by se dalo něco dělat pro to, aby vyřizování bylo příjemnější pro všechny z nás a také především pro lidi s mentálním postižením, s duševním onemocněním, seniory a lidi s demencí. Ti se jen těžko dostávají k některým informacím, většina textů je pro ně nesrozumitelná, neví, kde a jak požádat o radu. Zaměstnanci úřadů si zase s některými lidmi nevědí rady. Smyslem projektu „I my jsme občané!“ - Přístup k právům lidí s bariérami v komunikaci na úřadech - tedy bylo poskytnout podporu veřejným institucím, aby ve styku s lidmi, se kterými naše organizace pracují, nedocházelo ke zbytečnému nedorozumění.

V období červenec 2009 – červen 2010 jsme se tedy zaměřili hlavně na území městské části Prahy 8, kde jsme si pár věcí vyzkoušeli:

• Nejdříve jsme zjišťovali, co lidem s mentálním postižením, duševním onemocněním, seniorům a zaměstnancům veřejné správy při vzájemném kontaktu vadí a překáží. Vznikla informační publikace I MY JSME OBČANÉ! - JAK ZPŘÍSTUPNIT ÚŘADY I LIDEM S BARIÉRAMI V KOMUNIKACI, která popisuje, jak se lidé s potížemi v komunikaci (ne)dokážou orientovat v prostředí úřadu. V publikaci mj. najdete popis bariér, se kterými se lidé na úřadech setkávají, pohled úředníků a především doporučení, co by se mohlo na úřadech změnit.

„Tito lidé nemají standardní všeobecný přehled, mají málo dostupný přístup k informacím, určité požadavky k úředním postupům ze strany úřadů jsou pro ně těžko srozumitelné.“
pracovnice městského úřadu

„... Chtěla bych, aby to hlavně dobře vysvětlili, aby mluvili pomalu, aby nebyli agresivní k lidem a všechno jim dobře vysvětlili, aby byli vstřícní. A taky by se měly zlepšit informace – jak se to třeba vyřizuje a kde.“
Ivana, paní s mentálním postižením

Publikaci uvítali nejen městské a krajské úřady, ale např. i Česká správa sociálního zabezpečení, úřady práce nebo strážníci policie.

• Pro pracovníky pražských úřadů jsme připravili dva bloky jednodenních školení, kde měli příležitost se něco dozvědět o schopnostech a potřebách lidí s mentálním postižením, s duševním onemocněním, seniorů a lidí s demencí, o tom, na co při vzájemné komunikaci dávat pozor, aby spolupráce vedla k oboustranné spokojenosti. O školení byl nečekaný zájem nejen ze strany pražských úředníků, ale i ze strany městské policie, se kterou se chystáme dále spolupracovat.

„Na toto školení vzpomínám moc ráda a často o něm mluvím jak s kolegy, tak s přáteli. To proto, že bylo o hodně jiné, než odborná školení, kterými pracovník čas od času prochází. Jiní jsou i přednášející, je vidět, že je jejich práce zajímá a baví, že se snaží předat praxí nabyté informace... Takže školení mi přineslo spoustu podnětů pro přemýšlení, někdy i hledání, zda jsem v té situaci reagovala správně...“
pracovnice pražského městského úřadu

• Pro všechny ty, co často přicházejí do styku s lidmi s problémy porozumět a vyjádřit se, jsme vytvořili plakát s radami, jak komunikovat s lidmi s potížemi v komunikaci. Chtěli jsme konkrétními doporučeními (např. Mluvte v první řadě s klienty samotnými, oni jsou Vašimi partnery v jednání. Jejich průvodci je mají podporovat, ne za ně vše vyřizovat) upozornit na ty situace v jednání, které mohou být pro obě strany nepřehledné či nepříjemné, a jak jim pokud možno předcházet.

• Společně s pracovníky Úřadu MČ Prahy 8 jsme vybrali několik důležitých informačních materiálů, ke kterým jsme vytvořili vysvětlující dokumenty tak, aby stávajícím formulářům (např. žádostem o dávky v hmotné nouzi) bylo lépe rozumět. Ty by teď měly být k dispozici na sociálním odboru a informačním stánku pro potřebu klientů, ale měly by ušetřit práci i samotným úředníkům.

Zkušenosti získané během tohoto projektu bychom rádi využili i dále a nabídli (nejen) institucím veřejné správy:
• spolupráci při školení zaměstnanců, které jim umožní doplnit si potřebné informace o lidech, kteří mají potíže v komunikaci, nabídne účinné způsoby komunikace s nimi a především jim také umožní vzájemně se setkat. Ukázalo se, že na různé náročné situace není většina úředníků předem připravena, chybí jim možnost pravidelně problematické situace konzultovat s odborníky, chybí diskuse a nácvik různých situací, tedy i pravidelná školení ke komunikaci lidí s nejrůznějšími potřebami.
• konzultace týkající se jednání s lidmi s mentálním postižením, s duševním onemocněním, seniory nebo s lidmi s demencí.
• převedení nejrůznějších informačních materiálů do jednodušší podoby – za použití jednoduchých a stručných slovních spojení a piktogramů - tak, aby byly srozumitelnější pro lidi s potížemi v porozumění a v učení.

Věříme, že i touto cestou může docházet ke zlepšení vzájemné komunikace mezi lidmi s mentálním postižením, s duševním onemocněním, seniory, lidmi s demencí na jedné straně a zaměstnanci úřadů, různých organizací a firem nabízejícími své služby nejen „běžnému“ občanovi, ale i lidem s různými schopnostmi a potřebami na straně druhé.

Informace o projektu najdete také na: http://www.spmpcr.cz/cs/projekty/nros/

Projekt je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norska prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti.


-red-

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


O Autorech

-red-

(Článek je redakčně upravenou tiskovou zprávou některé z nevládních organizací. Jméno organizace uvádíme v záhlaví zprávy.)

KORMIDLO - katalog odkazů občanské společnosti

www.kormidlo.cz * Lidská práva * Sociální rozvoj a pomoc * Životní prostředí * Globalizace a udržitelný rozvoj * Kultura * Lidé a společnost * Neziskový sektor
www.kormidlo.cz

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz