Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - občanský sektor
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > komentáře
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Priatelia Zeme-CEPA predstavujú systémový prístup k využívaniu fondov EÚ v energetike

26. 2. 2010 -, Econnect

Priatelia Zeme-CEPA dnes vo Zvolene zorganizovali konferenciu, kde prezentovali príklady dobrej praxe pri využívaní fondov EÚ v oblasti energetiky. Cieľom konferencie bolo ukázať, že pre rozvoj regiónov nie je rozhodujúce len samotné čerpanie peňazí z Európskej únie, ale dôležitý je systematický a koordinovaný prístup k ich čerpaniu a prínos financovaných projektov pre obyvateľov a životné prostredie.

Projekty zvyšujúce energetickú efektívnosť a využívania obnoviteľných zdrojov energie predstavujú veľký potenciál pre rozvoj regiónov. „Mnohé úspešné individuálne projekty pomohli znížiť závislosť najmä vidieckych regiónov od stále drahšieho dovozu fosílnych palív, obmedziť emisie skleníkových plynov a vytvoriť pracovné príležitosti tam, kde ich je nedostatok. Podstatne väčší účinok však môžu mať projekty, kde niekoľko obcí na úrovni mikroregiónu spojí svoje kapacity a spoločne využíva lokálne zdroje,“ hovorí Juraj Zamkovský z občianskeho združenia Priatelia Zeme-CEPA.

Dôležitým zdrojom financií na investície do obnoviteľných zdrojov energie sú fondy EÚ. Jednotlivé samosprávy však často nemajú kapacity ani zdroje na to, aby dokázali zhodnotiť potrenciál regiónu a systémovo ho využívali. Priatelia Zeme-CEPA na konferencii poukázali na to, že je potrebné zlepšiť najmä celkový prístup k plánovaniu, a to tak v oblasti rozvoja energetiky, ako aj pri využívaní financií zo štrukturálnych fondov na úrovni regiónov. Systémový prístup umožňuje zladiť energetické a ďalšie strategické priority v rámci regiónu a šetriť jeho dostupné finančné aj technické kapacity na prípravu aj realizáciu konkrétnych projektov. Dobré plánovanie otvára cestu k európskym aj domácim, verejným aj súkromným finančným zdrojom.

Konferencie „Príklady dobrej praxe: koordinované využívanie fondov EÚ v oblasti energetiky“ sa zúčastnilo takmer štyridsať predstaviteľov samospráv, mimovládnych organizácií a médií. Prednášajúci im predstavili viaceré príklady systémového prístupu k rozvoju energetiky a k využívaniu verejných financií v regiónoch. Lídrom v tejto oblasti je mesto Güssing v Rakúsku, ktoré predstavuje výnimočný príklad pre celú Európu. Güssing sa práve vďaka dobrému kvalitnému plánovaniu a spolupráci viacerých samospráv, ale aj firiem a mimovládnych organizácií vypracovalo z upadajúceho provinčného mesta na jedno z prvých miest v EÚ, ktoré dokáže pokryť z obnoviteľných zdrojov svoju spotrebu elektrickej energie a tepla.

Na Slovensku je jedným z mála príkladov systémového prístupu k energetike projekt združenia obcí Biomasa Bystricko, ktorý nahradí vykurovanie v 39 verejných objektoch modernými kotlami využívajúcimi drevnú štiepku z miestnych píl. „Veríme, že práve takéto projekty sa môžu stať modelom aj pre iné vidiecke regióny,“ hovorí Stanislav Lacika, ktorý koordinuje projekt Priateľov Zeme-CEPA Smerom k trvalo udržateľnej energetike v regióne Poľana.

DISKUSE - KOMENTÁŘE:

Související odkazy
Priatelia Zeme-CEPA

O Autorech

-red-

(Článek je redakčně upravenou tiskovou zprávou některé z nevládních organizací. Jméno organizace uvádíme v záhlaví zprávy.)

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz