Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - lidská práva
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Ptákem roku 2010 je kukačka

2. 2. 2010 - PRAHA [Econnect]

Česká společnost ornitologická vyhlásila ptákem roku 2010 kukačku obecnou. Kukačka je široce známým poslem jara, ale její návrat nemusí být za pár let tak samozřejmý jako dnes. I kukaček u nás ubývá, aniž bychom přesně znali příčinu.

O kukačce

Kukačka má mezi ptáky výjimečné postavení. Její hlas je snad nejznámějším ptačím hlasem vůbec – volání samce kukačky pozná každý. Stejně tak je široce znám její způsob rozmnožování – kukačka je jediným hnízdním parazitem u nás, nestaví si vlastní hnízdo, ale snáší svá vejce do hnízd až několika desítek hostitelských druhů. I přesto ale zůstává velice tajemným ptákem. Během jara ji sice často zaslechneme, ale málokdy spatříme. Setkání s kukaččím mládětem či vejcem je pak ještě mnohem vzácnější – dokonce ani většina ornitologů se přes všudypřítomné hlasové projevy kukaček s jejich potomstvem v cizích hnízdech nikdy nesetkala. Kukačky žijí skrytě, svá vejce snesou jen do pár procent hostitelských hnízd a navíc hostitelé část kukaččích vajec ze svých hnízd vyhodí. Není proto divu, že většina toho, co víme o fascinujícím životě kukaček, byla vybádána až během posledních dvou desetiletí.

Jak poznat kukačku

Pokud se kukačka neprozradí svým hlasem, spatříme ji nejspíše v letu. Tvarem těla připomíná menšího dravce, ale na první pohled upoutá tím, že prakticky nezvedá křídla nad úroveň těla. Když sedí, má kukačka často svěšená křídla a mírně pohybuje dlouhým ocasem. Můžeme se setkat s šedou nebo rezavou formou. Dospělí samci jsou vždy šedí, mláďata jsou vždy rezavá a samice mohou být šedé i rezavé. U nás je ovšem rezavá forma samic vzácná.

Ohrožení a ochrana

Celkovou početnost kukaček u nás odhadujeme na 35 – 70 tis. párů. V posledních letech ale došlo k výraznému úbytku až téměř na polovinu oproti počátku 80. let minulého století. K ubývání kukaček dochází v celé Evropě. Jeho důvody nejsou známé, můžeme pouze spekulovat o zhoršení podmínek na afrických zimovištních nebo vlivu stále pokračující intenzifikace zemědělství.

Rozmnožování

Kukačka obecná si nestaví vlastní hnízdo, ale snáší vejce do pěvčích hnízd. Nejčastěji parazituje hnízda rákosníků, červenek a rehků zahradních. Samice kukačky klade vejce přímo do hostitelského hnízda a přitom vypije jedno nebo víc vajec hostitele. Pokud adoptivní rodiče podvržené vejce nepoznají, přijdou záhy o všechno vlastní potomstvo. Kukačka načasuje kladení vejce tak, aby se její mládě vylíhlo o něco dříve, než potomstvo pěstounů. Po vylíhnutí mládě okamžitě „vyčistí“ hnízdo od nežádoucí konkurence.

Je malým zázrakem, že se holému a slepému mláděti podaří vystrkat z hnízda několik vajec nebo mláďat, která jsou skoro stejně velká, jako je ono samo. Získá tím pro sebe veškerou potravu, kterou by jinak pěstouni krmili několik svých mláďat, a po téměř třech týdnech opustí hnízdo. I pak ale ještě dlouho dobu pěstouni mladou kukačku dokrmují mimo hnízdo.


-red-

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Související odkazy

O Autorech

-red-

(Článek je redakčně upravenou tiskovou zprávou některé z nevládních organizací. Jméno organizace uvádíme v záhlaví zprávy.)

KORMIDLO - katalog odkazů občanské společnosti

www.kormidlo.cz * Lidská práva * Sociální rozvoj a pomoc * Životní prostředí * Globalizace a udržitelný rozvoj * Kultura * Lidé a společnost * Neziskový sektor
www.kormidlo.cz

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz