Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - lidská práva
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Správa KRNAP nabídne ekologické vánoční stromky

15. 12. 2009 - PRAHA [Econnect]

Správa KRNAP nabídne veřejnosti ke koupi vánoční stromky, pocházející z krkonošských lesů, obhospodařovaných přírodě blízkým způsobem. Jedná se o preventivní krok, jak předejít krádežím stromků v lese, a zároveň o propagační akci, která má upozornit na to, že Správa KRNAP je držitelem certifikátu FSC (Forest Stewardship Council). Akci pořádá Správa KRNAP ve spolupráci s občanským sdružením FSC ČR a Hnutím Duha.

Stromky s certifikátem FSC si veřejnost bude moci za režijní ceny koupit ve Vrchlabí na náměstí T. G. M. ve dnech 16. a 17. prosince. Každý kupující navíc obdrží vánoční dárek v podobě dalšího FSC certifikovaného výrobku.

Certifikát FSC Správa KRNAP získala v červenci tohoto roku. Ten je prestižním oceněním, jež dokládá příkladnou péči o krkonošské lesy. Jedním z principů šetrného hospodaření v lesích jsou tzv. výchovné zásahy, kterými lesníci „vychovávají“ les. Ten se tak stává stabilnějším a odolnějším jak vůči klimatickým podmínkám, tak vůči škůdcům. „Když hustý mladý les prořežeme, tak stromky, které v lese zůstanou, získají více místa, zesílí a celý les pak bude mnohem stabilnější,“ říká ředitel Správy KRNAP Jan Hřebačka.

„Letos jsme se rozhodli nenechat vyřezané stromky ležet v lese, ale využít je – jednak jako propagaci naší práce, ale zejména jako prevenci proti krádežím stromků v lese. Jsem přesvědčen, že když lidé dostanou možnost pořídit si pěkný vánoční stromek za cenu kolem stokoruny, nebudou mít důvod jít do lesa s pilkou krást,“ upřesnil Hřebačka. „Navíc se lidé nemusejí bát, že koupí našeho vánočního stromku poškozují les. Nabízené stromky bychom stejně museli vyřezat. Naopak svou koupí přispějí ke zlepšení stavu krkonošských lesů. Utržené peníze se totiž příští rok vrátí do našich lesů v podobě nových sazenic stromků,“ dodal Hřebačka.

„Správa KRNAP je jedním z příkladných lesních hospodářů v České republice a FSC ČR velmi vítá její rozhodnutí prodávat certifikované vánoční stromky. Vzniká tak možnost vybrat a koupit si tuzemský vánoční stromek s jasným a ekologicky šetrným původem namísto stromku, který má neznámý a v některých případech nelegální původ a navíc jeho doprava ze vzdálenějších oblastí zatíží dále životní prostředí,“ poznamenal Tomáš Duda, zástupce ředitele organizace FSC ČR.

„Pravidla FSC garantují zdravou péči o les. Lidé si mohou být jisti, že jejich vánoční stromek nepochází z plundrovaného lesa. V obchodech už lze koupit i nábytek, knihy a tisíce dalších věcí vyrobených ze dřeva z lesů, kde pravidla FSC dodržují. Příklad národního parku by měli následovat i další vlastníci. V Polsku na FSC přešly skoro kompletní státní lesy,“ uvedl Jaromír Bláha z Hnutí Duha.

Hospodaření podle standardů FSC se odlišuje od běžného lesního hospodaření zejména tím, že nejsou povoleny rozsáhlé holoseče, používání neodbouratelných pesticidů či pálení klestu v lese. Lesy jsou postupně převáděny na věkově rozrůzněné porosty s větším podílem listnatých stromů a jedle, které budou odolnější před větrnými, sněhovými a kůrovcovými kalamitami. Významný podíl dřeva zůstane v lese k zetlení, ke zvýšení druhové rozmanitosti rostlin a živočichů, k obnově půdního prostředí, k vyššímu zachycení vodních srážek (zmírnění povodní) a zdraví ekosystému. Část porostů je vyjmuta z lesnického hospodaření a slouží jako trvalé referenční plochy. Přednostně jsou v lese ponechány doupné stromy jako hnízdiště ptáků. Hospodaření podle standardu FSC klade na správce lesa zvýšené nároky, ale je k přírodě odpovědnější než běžné hospodaření.

Samotný certifikát opravňuje jeho držitele označit produkty z certifikovaných lesů logem FSC. Toto označení je garancí odběrateli, že produkt (v našem případě především dříví) nepochází z nešetrného a exploatujícího hospodaření a že při jeho získání byly dodržovány pravidla zachování a rozvoje biologické různorodosti v lesích, že koupí produktu odběratel podporuje ochranu lesních ekosystémů a jejich zachování v rámci environmentálně vhodného hospodaření.

Certifikace dle Českého standardu FSC je v lesích KRNAP zavedena v rámci projektu Implementation of environmentally responsible forest management (Zavádění environmentálně šetrného lesního hospodaření), na kterém se Správa KRNAP podílí jako spoluřešitel. Projekt je financován prostřednictvím Norských finančních mechanismů (Norwegian Financial Mechanism). Součástí tohoto projektu je také zahájení procesu statistické inventarizace. Ta představuje moderní a účinný nástroj pro popis a sledování stavu lesa, dynamiku vývoje přírodních procesů apod. Umožňuje popisovat bohatě strukturované lesy, což dosud používanými postupy bylo obtížné. Statistická inventarizace přináší nové možnosti poznávání procesů ve sledovaných ekosystémech, především prostřednictvím exaktního pozorování, měření a porovnávání měřených údajů a jejich dynamiky v čase. Projekt Zavádění environmentálně šetrného lesního hospodaření poběží ve spolupráci s FSC ČR, o. s., až do dubna 2011.

Systém FSC je založen na deseti celosvětově uznávaných principech a 56 kritériích, sloužících pro hodnocení. Při certifikačních auditech se ověřuje opětovně dodržování principů, stanovených Standardy, transparentnost hospodaření a celkově šetrný přístup k životnímu prostředí. Audity jsou u držitelů certifikátu opakovány každoročně a po pěti letech je nutno absolvovat nový certifikační audit.

Organizaci a značku FSC vytvořily na začátku 90. let společně velké mezinárodní ekologické organizace (WWF, Greenpeace ad.), obchodní a dřevařské společnosti, sdružení domorodých obyvatel a obchodníků se dřevem z celého světa. Jejím cílem je podporovat environmentálně vhodné, sociálně přínosné a ekonomicky životaschopné hospodaření v lesích.


-red-

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Související odkazy

O Autorech

-red-

(Článek je redakčně upravenou tiskovou zprávou některé z nevládních organizací. Jméno organizace uvádíme v záhlaví zprávy.)

Informační partner oblasti Životní prostředí

Ekolist
Deník o životním prostředí

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz