Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - lidská práva
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Pražské matky převzaly v Bruselu cenu za Bezpečné cesty do školy

4. 12. 2009 - PRAHA [Econnect]

Sdružení Pražské matky převzalo od místopředsedy Evropské komise Antonia Tajaniho zodpovědného za dopravu cenu za aktivity a iniciativy přispívající ke zvyšování bezpečnosti v silniční dopravě. Pražské matky „zabodovaly“ svým projektem Bezpečné cesty do školy. V rámci tohoto projektu školáci a studenti mapují své cesty do školy a posuzují bezpečnost ze svého úhlu pohledu – jako chodci nebo cyklisté.

S projektanty pak navrhují změny, které jim mají cestu do školy usnadnit a umožnit jim samostatný pohyb. Spolu s úřady městských částí, pražským magistrátem i policií nakonec vyjednávají uskutečnění návrhů. Děti se tak učí nejen rozeznávat riziková místa a situace, ale i občanské odpovědnosti. V současné době mají pražské školy možnost přihlásit se do dalšího ročníku Bezpečných cest. Vybrané z nich získají finanční podporu města na realizaci školních projektů.

Ocenění Road Safety Awards každoročně uděluje Evropská komise firmám, institucím či neziskovým organizacím. Pražské matky uspěly v kategorii neziskových organizací.

Ekologické sdružení Pražské matky se v posledních letech spolu se sdružením Oživení ve svých projektech soustřeďuje především na problematiku automobilové dopravy, která dopadá na životní prostředí města, zdraví a bezpečnost jeho nejzranitelnějších obyvatel nejtíživěji. Již deset let asistuje školám v jejich snaze zajistit dětem bezpečný pohyb do škol a úzce spolupracuje v této věci s dotčenými úřady, především s pražským magistrátem. Díky těmto cíleným a dlouhodobým aktivitám se město začalo bezpečností nejzranitelnějších účastníků provozu zabývat systematičtěji. V Praze tak zmapovaly své cesty děti z více než dvaceti škol a město financovalo desítky úprav – včetně stavebních – na desítkách lokalit. Loni poprvé zpracovalo několik škol i tzv. školní plán mobility – dlouhodobější strategii, kterou se škola zavazuje podporovat bezpečné, zdravé a k životnímu prostředí šetrné dopravování svých žáků – pěšky nebo na kole.

„Teprve když jsem na konferenci v Bruselu slyšela hovořit o bezpečnosti silniční dopravy místopředsedu Tajaniho i další řečníky, uvědomila jsem si, jak významné ocenění to je a jaký důraz klade Evropská unie na bezpečnost těch nejzranitelnějších – chodců a cyklistů. Strefily jsme se hned do několika priorit, které si ve svém směřování k vyšší bezpečnosti Evropská unie zvolila a na konferenci vyhlásila,“ vysvětluje předsedkyně sdružení Jarmila Johnová a dodává: „Je to ohled na nejzranitelnější účastníky silničního provozu při organizaci dopravy i navrhování dopravní infrastruktury, sdílení odpovědnosti a zaměření pozornosti na děti. Hodně se zde mluvilo i o podpoře cyklistiky ve městech a udržitelných způsobech dopravy včetně hromadné.“

V roce 2001 dospěli představitelé EU k názoru, že desítky tisíc usmrcených občanů na evropských silnicích je nepřijatelná daň mobilitě, která má dopad na všechny oblasti života od ekonomiky přes zdravotnictví až po sociální záležitosti a která je také daní nemorální. Přijali proto závazek ušetřit do roku 2010 polovinu životů, které by byly zmařeny, tj. snížit počet obětí z 54 000 na 27 000. Rozhodli se pro dosažení takového cíle operovat na všech úrovních od nadstátních až po individuální. Aby Komise povzbudila k aktivitě co nejširší veřejnost, vyhlásila tzv. Chartu bezpečnosti, k níž se může připojit každý – jednotlivec, skupina, instituce či organizace mimo, ale i uvnitř veřejné správy, pokud se zaváže ke konkrétní akci, která přispěje k vyšší bezpečnosti. „Chartu podepsalo i hlavní město Praha, které se ve svém závazku pochlubilo tím, že podporuje projekt Bezpečné cesty do školy, a přislíbilo do budoucna na bezpečnost silničního provozu věnovat každoročně 1 milion eur, to však je o 15 milionů méně, než dosavadní výdaje BESIP,“ říká Johnová. „Ještě před dvěma týdny dokonce hrozilo, že položka BESIP nebude v pražském rozpočtu na příští rok vůbec existovat. Město ji z návrhu rozpočtu vyškrtlo. Po našich urgencích byla tato položka do návrhu vrácena, ale bohužel opravdu snížena o 15 milionů oproti výdajům na BESIP v loňském roce,“ dodává Johnová.

Ukazuje se, že Evropská unie jako celek svého cíle snížit počet obětí na polovinu nedosáhne právě kvůli nanicovatému postoji vlád, krajů, oblastí či měst a obcí k bezpečnosti v zemích střední a východní Evropy. Jediným státem, který včas, tedy v roce 2010, svůj slib s nejvyšší pravděpodobností splní, bude Francie, kde každoročně klesaly počty zabitých o 8%. Tento cíl sleduje osoba, které se říká Grand Witness – ta koordinuje strategie a aktivity všech vládních rezortů. Dalším premiantem je tradičně Švédsko, Luxemburg a dokonce Portugalsko, vynikajících výsledků dosáhly i pobaltské země. ČR se dokázala ze smutného čísla 1 336 mrtvých (2001) dostat na 998, a tak se ocitla v druhé, té horší polovině žebříčku evropských států. Je však třeba přiznat, že jsme měli ve všech ohledech horší výchozí podmínky.

V rozsáhlém internetovém průzkumu a na 2 mezinárodních workshopech Evropská komise zjišťovala, kde ji „tlačí bota“, vyjmenovala problematická místa a z nich vyplývající priority. Cílem má být snížení počtu obětí o dalších 40%. Půjde především o snižování počtu usmrcených dětí, které jsou oběťmi automobilového provozu bez svého přičinění a zcela nevinně. Důraz bude kladen i na počty v důsledku nehod doživotně poznamenaných lidí i počty zraněných. „Průzkum totiž mimo jiné ukázal to, co nám tvrdilo již několik lékařů, že totiž statistiky bezpečnosti jsou vylepšeny díky kvalitnější a modernější zdravotní péči a včasnějšímu zásahu zdravotníků, než tomu bylo dřív,“ vysvětluje Johnová. Jak trefně podotkla Grand Witness, paní Michelle Merli, Evropě by se mohlo přihodit, že kvůli extrémní mobilitě úplně znehybní. Platí to i pro každého zvlášť.


-red-

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Související odkazy

O Autorech

-red-

(Článek je redakčně upravenou tiskovou zprávou některé z nevládních organizací. Jméno organizace uvádíme v záhlaví zprávy.)

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz