Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - vše
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Nechceme vás poslouchat, dali zastupitelé opět vědět občanům

27. 11. 2009 - PRAHA [Econnect/Arnika ]

Na dnešním veřejném jednání pražského zastupitelstva byl opět porušen zákon o hlavním městě Praze, když zastupitelé hlasovali o udělení slova veřejnosti. Několik občanů včetně zástupce Arniky Martina Skalského pak stejně jako na minulém zasedání nedostalo slovo. Do diskuse bylo přitom přihlášeno pouze několik lidí, jejichž vystoupení by příliš mnoho času nezabralo. Příspěvky jsou totiž omezeny na 5 minut.

Celoměstsky významné změny územního plánu zastupitelé nakonec posunuli do dalšího projednání. Nepřistoupili ani na vyřazení nejvíce kontroverzních záměrů, jako je zástavba Trojmezí rozšíření ďáblické skládky a výstavba nové dráhy Letiště Ruzyně. Závěrečné hlasování o tzv. celoměstsky významných změnách územního plánu navíc probíhalo ve velkém zmatku, kdy zastupitelé mnohdy ani nevěděli, o čem hlasují. Vzápětí odsouhlasili také návrhy balíku změn 07 územního plánu.

„Kromě toho, že zastupitelé hlasováním o udělení slova veřejnosti, porušili zákon o hlavním městě Praze i doporučení Ministerstva vnitra ČR, ukázali i svou představu o otevřenosti radnice. Vyslyšení názoru občanů na veřejném zasedání zastupitelstva hlavního města je tím nejmenším, co mohou pro demokratické rozhodování udělat,“ uvedla mluvčí Arniky Zora Kasiková.

Radní bakalář Martin Langmajer zodpovědný za územní rozvoj opět zopakoval, že sdružení Arnika dostává finanční prostředky z Evropské unie. „Nevíme sice, proč zrovna toto leží panu radnímu v žaludku, každopádně ve vyspělých zemích Evropy je komunikace s veřejností samozřejmou součástí rozhodování,“ dodala mluvčí Arniky.

Podle Langmajera slouží samotné jednání o zadání celoměstsky významných změn územního plánu ke zjištění, zda jsou pro město prospěšné nebo nikoliv. Uvedl, že se nechce bez podkladů vyjadřovat a podle jeho názoru pokud neprojdeme zadáním změn, nemáme šanci zjistit, zda jsou pro město přínosem nebo nejsou. Proces by měl být ale zcela opačný – k prověření změn mělo dojít před jejich posunutím do další fáze schvalování. Pokud právě probíhá například dendrologický průzkum v oblasti Trojmezí, o změně by se vůbec hlasovat nemělo.

„Celoměstsky významné změny nekritizují jen občané a občanské iniciativy jako je Arnika, ale i velká část zastupitelů. Bohužel, většina v zastupitelstvu nebere oponentní názory v úvahu a snadno je přehlasuje,“ komentoval dnešní jednání Martin Skalský. Řada zastupitelů ve svých příspěvcích kritizovala fakt, že návrh celoměstsky významných změn postrádá odůvodnění a není vlastně vůbec jisté, proč jsou navrženy.

Jak občané, tak někteří zastupitelé vystupovali proti jednotlivým změnám i celkovému způsobu projednávání. Zmíněn byl rozpor rozšíření ďáblické skládky s evropskou směrnicí či moderními zásadami nakládání s odpady nebo neobyčejně rychlé schvalování změny v oblasti Trojmezí ve srovnání se standardními změnami územního plánu.

Zástupce občanského sdružení Občané proti hluku a emisím uvedl, že letištní dráha by měla být prohlášena „veřejně neprospěšnou“, neboť způsobí vystavení občanů nadměrnému hluku poškozujícímu zdraví. „Vedle kategorie „veřejně prospěšná stavba“ by měly být zavedeny kategorie „veřejně neprospěšná stavba“ a „někomu prospěšná stavba“,“ uvedl Pavel Beneš.

Některé změny mají být zpracovány bez posouzení vlivu na udržitelný rozvoj, ačkoliv řadu z nich odmítá hygienická stanice hlavního města Prahy. Lokality, kam se příslušné záměry umisťují, jsou již dnes zatíženy hlukem a emisemi více, než připouští zákony a v sázce je zdraví lidí. Některé změny odmítají také městské části, Národní památkový ústav nebo Agentura ochrany přírody a krajiny ČR.

Většinové hlasování však nakonec posunulo projednávání 2. vlny celoměstsky významných změn územního plánu do další fáze, kdy bude zpracován finální návrh, k němuž se Pražané budou moci naposledy vyjádřit. Celé závěrečné hlasování však probíhalo ve velkém chaosu, kdy padaly dokonce návrhy na prohlášení hlasování za zmatečné. Několik zastupitelů přímo vystoupilo s tím, že nevědí, o čem hlasují.

Vzápětí zastupitelstvo odhlasovalo také 14 změn tzv. balíku změn 07 územního plánu. Dvanáct z nich předpokládá výstavbu nových satelitních městeček v okrajových částech Prahy a zábory zeleně nebo zemědělské půdy. Taková výstavba je v rozporu se zásadami územního rozvoje Prahy i právě projednávaným konceptem nového územního plánu. Podle těchto dokumentů musí před zabíráním další nezastavěné krajiny dojít k zástavbě zanedbaných a nevyužitých pozemků v zastavěné části města, zejména tzv. brownfields.


-red-

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Související odkazy

O Autorech

-red-

(Článek je redakčně upravenou tiskovou zprávou některé z nevládních organizací. Jméno organizace uvádíme v záhlaví zprávy.)

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz