Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - životní prostředí
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Mistři nulového odpadu ukazují nový trend v ekologii všedního dne

25. 9. 2009 - PRAHA [Econnect]

Dobrovolnictví už dávno není výsadou sociální sféry. Možná ani vám není lhostejné, že se sídliště topí po víkendu v odpadcích a kontejnery na směsný odpad nepříjemně zapáchají, podobně jako osmi novým Mistrům nulového odpadu z celé České republiky, dobrovolníkům o.s. Ekodomov.

Kdo je tedy Mistrem nulového odpadu? Člověk, který se dobrovolně věnuje činnostem řešícím problematiku odpadů a bioodpadů ve svém regionu a je k tomu řádně proškolen formou odborných přenášek a exkurzí do provozů zpracovávajících bioodpady.

Ve dnech 18. až 20. září 2009 proběhlo školení Mistrů nulového odpadu pořádáné občanským sdružením Ekodomov. Lektorovali Ing. Maria Kollárová z Výzkumného ústavu zemědělské techniky a Ing. Jan Šarapatka z občanského sdružení Ekodomov. V rámci letošního školení bylo proškoleno osm dobrovolníků. Záměrem školení Mistrů nulového odpadu je vzdělávání laické veřejnosti v odpadové problematice, a tím docílení lepšího nakládání s odpady a převážně s bioodpady v České republice. Občanské sdružení Ekodomov dále zajišťuje pro své dobrovolníky odborné zázemí a podporu při realizaci jednotlivých miniprojektů, jako např. separace bioodpadů na školách, založení komunitního kompostéru u bytové zástavby apod. Tím, že proškolení účastníci začnou z vlastní iniciativy realizovat projekt se zaměřením na odpady, se stávají opravdovými Mistry nulového odpadu.

„Školení realizujeme minimálně jednou do roka a snažíme se o to, aby dobrovolnictví nebylo jen doménou sociální sféry, ale probíhalo i v rámci odpadové problematiky jednotlivých regionů. Naši dobrovolníci například iniciují založení komunitního kompostéru na sídlišti, kde bydlí, a Ekodomov jim pomůže tento záměr odborně zajistit a zrealizovat,“ uvedl organizátor celé akce Jan Šarapatka.

Účastníci školení pro budoucí Mistry nulového odpadu v průběhu exkurzí například navštívili zahradu Jany a Ondřeje Diblíkových. Kompost manželů Diblíkových získal druhou cenu v souteži o nejlepší kompost České republiky - Miss kompost 2009 a dobrovolníci se mohli ujistit, že byl oceněn právem. „Kompostování a využívání kompostu na zahradě je pro nás věc naprosto přirozená a nepostradatelná a nedovedeme pochopit, že někdo, kdo má zahrádku, nekompostuje,“ uvedl na úvod exkurze pan Ondřej Diblík.

Jednou z dalších zastávek byla Základní a speciální škola Nerudova v Říčanech. Paní učitelka Mgr. Macháčková účastníkům školení tady představila komunitní kompostér, který si škola pořídila před dvěma lety. “Kompostér funguje skvěle, plníme ho převážně zbytky ze zahrady, ale děti třídí bioodpad i ze tříd.“ uvedla Macháčková. Základní a speciální škola v Říčanech je příkladem aktivní školy a pedagogů, kteří se nebojí psát a žádat o finance i do složitých evropských fondů.

V současné době se trend ekologicky zodpovědného nakládání s odpady stále více dostává do povědomí laické veřejnosti. Třídění bioodpadu není jen podivínskou zálibou několika ekologických nadšenců ani výsadou zemědělského venkova. Kompostování bioodpadu se začíná dařit i v běžných domácnostech, příkladem může být Zruč n/S, kde již 400 domácností třídí bioodpady do speciálních hnědých popelnic. Bioodpady se ze Zruče vozí do blízké kompostárny v Trhovém Štěpánově, kde je zpracován a prodáván jako zahradní substrát.


-red-


Související odkazy

O Autorech

-red-

(Článek je redakčně upravenou tiskovou zprávou některé z nevládních organizací. Jméno organizace uvádíme v záhlaví zprávy.)

Občanská společnost v EU - návod k použití

http://obcan.ecn.cz/eu
Občanská společnost
Praktické informace jak využít občanská práva v Evropské unii Právo vědět - Účast na rozhodování - Rovné příležitosti

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz