Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - lidská práva
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Školní rok 2009/2010 začal, segregace romských žáků pokračovat nesmí

2. 9. 2009 - PRAHA [Econnect]

Koalice nevládních organizací Společně do školy apeluje na ministerstvo školství, aby bezodkladně přijalo jednoznačná opatření k ukončení segregační praxe v českých školách. Nejméně čtvrtina všech romských dětí je totiž nadále nezákonně zařazována do praktických škol, které jsou určeny žákům s mentálním postižením.

Reprezentativní koalice upozorňuje na skutečnost, že Českou republiku zavazuje k přijetí nápravných opatření verdikt Evropského soudu pro lidská práva; téměř dva roky po rozsudku však diskriminační praxe nedoznala nezbytných změn. Koalice Společně do školy proto přichází s návrhy na opatření, mezi nimiž nechybí ani celospolečenská kampaň a moratorium na přijímání romských žáků do praktických škol.

Koalice 13 nevládních organizací „Společně do školy“ vyjádřila na dnešní tiskové konferenci vážné znepokojení nad postupem ministerstva školství při naplňování rozsudku ESLP ve věci „D.H. a ostatní proti ČR“. Zásadní verdikt z listopadu 2007 ukládá České republice odstranění diskriminačních bariér ve vztahu k vzdělávání dětí z romské minority. Segregace romských žáků do praktických – dříve zvláštních – škol ale podle zástupců koalice nadále trvá a hrozí, že bude pokračovat i v nastávajícím školním roce.

Koalice upozornila, že podle šetření Ústavu pro informace ve vzdělávání, které bylo realizováno na 2713 školách v první polovině roku 2009, praktické školy navštěvuje více než 27% všech romských dětí. Tyto školy, které jsou určeny žákům s lehkým mentálním postižením, přitom navštěvují jen 2 neromské děti ze sta, jak to také odpovídá statistickému výskytu mentální retardace v každé populaci.

Koalice Společně do školy dále uvedla, že v České republice je přibližně 10 tisíc romských dětí nezákonně segregováno z hlavního vzdělávacího proudu a vzděláváno způsobem, který znemožňuje uplatnění na pracovním trhu v rámci majoritní společnosti. Vzdělávací systém se tak masivně podílí na produkci sociálně vyloučených romských občanů. Podle koalice je přitom zcela nepochybné, že MŠMT má povinnost zabezpečit romským dětem právo na rovný přístup ke vzdělání.

Koalice je rovněž přesvědčena, že ministerstvo školství mělo – nejpozději po předmětném rozsudku ESLP – podniknout razantní a jednoznačné kroky, jimiž by zainteresovaným stranám (a sice zejména školám, psychologickým poradnám a celé zainteresované veřejnosti) signalizovalo, že běžné umisťování romských dětí do škol s nižším vzdělávacím standardem není v souladu s platným právem. To se doposud nestalo. Problém de-segregace vzdělávacího systému stále není mezi prioritami MŠMT.

S ohledem na to, že dosavadní ani plánovaná opatření MŠMT nelze chápat jako dostatečná, formulovala koalice Společně do školy soubor opatření, jež zaručí, že nezákonná praxe bude v nejkratší době zastavena. Jedná se o následující pětici kroků:
1) celospolečenská mediální kampaň zaměřená na změnu předsudečných postojů majoritní veřejnosti k romské minoritě (mezi klíčové segregační faktory patří pro-segregační tlak rodičů z majoritní společnosti a diskriminující předsudky učitelů);
2) okamžité moratorium na přeřazování romských dětí do rámcového vzdělávacího programu pro děti s lehkým mentálním postižením (RVP ZV LMP), které ministryně školství náležitým způsobem medializuje (dotyčný RVP ZV LMP je systematicky zneužíván k vytváření etnicky segregovaných škol s nižším vzdělávacím standardem a působí tedy ve vztahu k romským dětem výrazně diskriminačně);
3) úplné zrušení RVP ZV LMP pro školní rok 2010/2011 (viz odůvodnění bodu 2);
4) etický kodex bezodkladně adresovaný soustavě psychologicko-poradenských pracovišť (zdánlivě expertní diagnóza LMP je v praxi často jen formální záminkou pro vyřazení dětí z romské menšiny z hlavního vzdělávacího proudu);
5) zopakování šetření Ústavu pro informace ve vzdělávání v první polovině roku 2010 a prokázání pozitivní změny v meziročním srovnání.

Experti z široké nevládní koalice zamýšleli předat návrhy vypracovaných opatření ministryni Kopicové s předstihem v průběhu prázdnin; se žádostmi o osobní setkání však tehdy nepochodili. Koalice Společně do školy se proto hodlá obrátit na ministra pro lidská práva M. Kocába, který by měl jednání s ministryní školství zprostředkovat.


-red-

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Související odkazy

O Autorech

-red-

(Článek je redakčně upravenou tiskovou zprávou některé z nevládních organizací. Jméno organizace uvádíme v záhlaví zprávy.)

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz