Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - vše
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Lidé mohou přispět na nové společenské centrum v Dobré Vodě

2. 6. 2009 - TOUŽIM [Econnect]

Občanské sdružení Český západ zahájilo 11. května tříletou veřejnou sbírku na rekonstrukci a rozšíření komunitního centra v Dobré Vodě u Toužimi, které už je nyní pro potřeby sdružení i obyvatel obce nedostačující. V budoucnu by Český západ skrze centrum chtěl ještě více podporovat společenský a kulturní život, vzdělanost a zaměstnanost, a to nejen v Dobré Vodě, ale i v celém regionu Toužimska na Karlovarsku. Na speciální účet sbírky 810931309/0800 mohou všichni zájemci přispívat jakoukoliv částkou až do května 2012.

Stávající centrum slouží nejen jako sídlo sdružení, ale i jako přirozené společenské a kulturní centrum obce, kde žije 90 obyvatel a kde není žádné jiné místo k setkávání. Prostory jsou však již nedostačující. Konají se zde různé kroužky pro děti, tvořivé dílny pro dospělé, vzdělávací programy včetně doučování dětí. Prostory slouží k poskytování sociálních služeb, nebo se zde setkává osadní výbor obce či její obyvatelé, když potřebují projednat veřejné záležitosti. Kromě toho je zde umístěna textilní dílna, která zaměstnává romské ženy. V Dobré Vodě není obchod, škola, pošta ani hostinec. Dominantou obce je panelový dům, kde žije osmdesátičlenná převážně romská komunita. Kromě ní žije v Dobré Vodě asi deset stálých obyvatel, zbytek domů patří chalupářům.

Veřejná sbírka bude probíhat až do 10. května 2012 po celé České republice se zaměřením na Karlovarský a Plzeňský kraj. „Chceme shromáždit finanční prostředky na přestavbu stávajícího komunitního centra a budovy bývalého špýcharu v Dobré Vodě na nové komunitní centrum občanského sdružení Český západ. Toto komunitní centrum bude sloužit zejména jako místo pro poskytování sociálních služeb, realizaci aktivit sdružení a vytváření nových pracovních příležitostí,“ představuje účel sbírky, kterou schválil Krajský úřad Karlovarského kraje, Martin Marek z Českého západu. Sbírka bude probíhat formou shromažďování příspěvků na zvláštním bankovním účtu 810931309/0800 nebo vybíráním příspěvků do přenosných kasiček. Více informací o sbírce i samotném projektu rekonstrukce mohou zájemci najít na internetových stránkách www.cesky-zapad.cz.

Občanské sdružení Český západ působí v romské komunitě v Dobré Vodě u Toužimi a okolí. Zde nabízí nebo zprostředkovává zaměstnání, pořádá vzdělávací a rekvalifikační programy, zajišťuje individuální doučování dětí, organizuje volnočasové aktivity pro děti i dospělé a zapojuje občany do veřejného života. Mezi největší úspěchy sdružení patří výrazné snížení nezaměstnanosti v Dobré Vodě. Principem práce Českého západu již od roku 2002 je, že nedělá práci za druhé, ale snaží se o podporu samotných členů komunity takovým způsobem, aby naopak dokázali své osobní i společné problémy řešit vlastními silami a postupně uměli brát své životy do vlastních rukou. Činnost Českého západu dnes už nemá jen čistě lokální význam, ale zvyšuje se také jeho význam celospolečenský. Sdružení je často uváděno jako příklad dobré praxe v práci s romskou menšinou a podílí se i na vytváření metodiky řešení problematiky romských lokalit v ČR.


-red-

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Související odkazy

O Autorech

-red-

(Článek je redakčně upravenou tiskovou zprávou některé z nevládních organizací. Jméno organizace uvádíme v záhlaví zprávy.)

Občanská společnost - návod k použití

Portál Občanská společnost - 
návod k použití Praktické návody, jak uplatňovat svá občanská práva. http://obcan.ecn.cz

- Právo vědět - Účast na rozhodování - Rovné příležitosti - Občan v EU -

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz