Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - občanský sektor
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > komentáře
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Lidská práva v ČR: Chybí ochrana před diskriminací a vzestupem extremismu

28. 5. 2009 -, Econnect/AI

Mezinárodní organizace na ochranu lidských práv Amnesty International dnes vydala svou Výroční zprávu o stavu lidských práv. Přestože Česká republika na mezinárodní scéně buduje pověst obránce lidských práv, zpráva připomíná, že se úřady ani v loňském roce nedokázaly přihlásit k odpovědnosti za mezinárodní spravedlnost nebo přijmout zákon proti diskriminaci.

Jako alarmující problém v roce 2008 v České republice vnímá Amnesty International nárůst slovních i fyzických útoků pravicově extremistických skupin, které jsou zaměřeny zejména vůči Romům, ale i dalším skupinám.

„Viděli jsme, co rasismus v minulosti v Evropě způsobil. Máme odpovědnost řešit tento problém jako naprostou prioritu a nepřipustit, aby společnost na ochranu lidských práv rezignovala třeba v souvislosti s ekonomickými problémy,“ prohlásila Dáša van der Horst, ředitelka české pobočky Amnesty International.

Lidská práva v ČR

● Vzestup pravicového extremismu
Obránci lidských práv upozornili, že pro celou českou společnost představují stále vážnější hrozbu aktivity extrémně pravicových skupin. Ty vyvolávají narůstající atmosféru nepřátelství zejména vůči Romům.
Část veřejnosti i její volení zástupci často přecházejí podobné incidenty nebezpečným mlčením. Někteří politici navíc využívají toto téma jako lacinou politickou kartu a téměř nezaznělo důrazné odsouzení z úst členů vlády.
„Čeští politici, a zejména vláda musí rezolutně odsoudit veškeré projevy nenávisti a nesnášenlivosti, ať už je jejich terčem kdokoli,“ vyzvala Dáša van der Horst.
Pravicoví extremisté se snažili šířit strach přímo v romských komunitách, například na litvínovském sídlišti Janov. Útoky extremistických skupin skončil i první takzvaný Duhový pochod v České republice, který měl podpořit toleranci k různorodosti sexuální orientace.

● Ochrana před diskriminací
České republice chybí komplexní legislativa, která by poskytla pomoc obětem různých forem diskriminace a zajistila její monitoring.
K přijetí antidiskriminačního zákona, který by zaručil rovné postavení všem bez ohledu na pohlaví, věk, etnický původ nebo sexuální orientaci, se Česká republika zavázala při vstupu do EU.
„Ekonomická krize v Evropě přináší nezaměstnanost a podporuje nárůst xenofobie a diskriminace. V takové době je třeba zajistit ochranu pro jejich oběti," prohlásila Dáša van der Horst.

● Postavení romské menšiny
Mnoho Romů žije ve vyloučených lokalitách v izolaci od zbytku společnosti a čelí překážkám v přístupu k odpovídajícímu bydlení, zaměstnání nebo lékařské péči.
Přetrvává také nerovný přístup Romů ke vzdělání. Nepřiměřeně vysoké procento romských dětí se vzdělává v tzv. praktických školách, které jsou určeny pro děti s lehkým mentálním postižením. Podle dostupných informací je tato diagnóza v případě romských žáků dlouhodobě nadužívána.
Takové vzdělání neposkytuje dětem stejné šance na budoucí uplatnění jako absolventům běžné základní školy. Výzkum Evropského centra pro práva Romů potvrdil, že zrušení „zvláštních škol“, které byly ve skutečnosti jen přejmenovány na „praktické školy“, nepřineslo zlepšení.

● Péče o duševně nemocné
Veřejný ochránce práv na základě systematických návštěv v psychiatrických léčebnách uvedl, že především na gerontopsychiatrických odděleních byla takzvaná síťová lůžka někdy používána trvale, tedy ne jako řešení akutního ohrožení, ale jako řešení dlouhodobé. Takové zacházení je podle Amnesty International kruté a nehumánní.

● Mezinárodní spravedlnost
Česká republika zůstává i nadále poslední zemí Evropské unie, která nepodpořila činnost Mezinárodního trestního soudu. Ten usiluje o ukončení beztrestnosti pachatelů nejvážnějších zločinů. Smlouva schválená parlamentem čeká jen na podpis prezidenta Klause.

Dobré zprávy

● Ministerstvo školství uznalo nedostatky ve školském systému, které především romské děti de facto vylučují z běžných základních škol. Učinilo také některé kroky, které by v budoucnu měly vést k jejich odstranění. V minulosti přitom ministerstvo trvalo na tom, že v této oblasti v České republice žádný problém neexistuje.

● Výzkum veřejného mínění, který v listopadu 2008 provedla společnost Factum Invenio, ukázal, že naprostá většina obyvatel země považuje úsilí o dodržování lidských práv za důležité. Podněcování k nenávisti veřejně odmítli účastníci pochodu proti rasismu a xenofobii, který 10. prosince prošel Prahou.

DISKUSE - KOMENTÁŘE:

Související odkazy
Amnesty International

O Autorech

-red-

(Článek je redakčně upravenou tiskovou zprávou některé z nevládních organizací. Jméno organizace uvádíme v záhlaví zprávy.)

KORMIDLO - katalog odkazů občanské společnosti

www.kormidlo.cz * Lidská práva * Sociální rozvoj a pomoc * Životní prostředí * Globalizace a udržitelný rozvoj * Kultura * Lidé a společnost * Neziskový sektor
www.kormidlo.cz

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz