Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - vše
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Dnes je Deň rodovej rovnosti v odmeňovaní

15. 4. 2009 - BRATISLAVA [Changenet]

Tento deň poukazuje na fakt, že ženy musia pracovať o niekoľko mesiacov dlhšie, aby zarobili rovnakú mzdu, akú muži zarobia za rok. Nerovnocenné hodnotenie ženskej a mužskej práce zasahuje aj celé odvetvia národného hospodárstva, napríklad školstvo. O feminizácii učiteľského povolania sa síce hovorí všade, no často sa bez ďalšieho vysvetľovania zjednodušene stotožňuje s „problémom". Lenže čo to vlastne znamená: Sú problémom ženy v školstve? Alebo je problémom nerovné hodnotenie „ženskej" a „mužskej" práce?

V našej analýze Rodový pohľad na školstvo. Aspekty kľúčových rizík sme dospeli k názoru, že práve nerovnosť v hodnotení práce žien a mužov je základnou príčinou nedocenenia učiteľstva ako „ženského“ povolania. Preto je kľúčovým rizikom uplatňovania rodovej rovnosti v školstve znevýhodnenie žien i mužov vo feminizovanej profesii. Rodové znevýhodnenie žien i mužov sa prejavuje celkovo nízkou mzdou v rámci národného hospodárstva - mzda v školstve predstavuje 82,6 % priemernej mzdy v národnom hospodárstve. Zároveň však zarábajú ženy v školstve o 22,1 % menej ako muži.

Školstvo je ako celok z viacerých hľadísk vystavené rizikám súvisiacim s jeho výrazným rodovým zaťažením, pričom existujúce dokumenty, výskumy a analýzy práve túto skutočnosť nezohľadňujú. Rôzne aspekty rodovej nerovnosti v školstve zasahujú všetky jeho zložky – týkajú sa jeho organizácie, žiačok a žiakov, obsahu a metód výchovy a vzdelávania, riadiacich pracovníčok a pracovníkov, učiteliek a učiteľov, ohodnotenia učiteľskej práce a ď. No ako sa ukázalo, politika vzdelávania nekomunikuje s ďalšími dôležitými politikami, preto sme sformulovali niekoľko odporúčaní. Najdôležitejšie hovoria o prepojení s rodovou politikou a o posilnení postavenia učiteľskej profesie a ľudí, ktorí v nej pôsobia, rodovo citlivým spôsobom.

Najnovšia, v poradí už desiata publikácia radu Aspekty „Rodový pohľad na školstvo. Aspekty kľúčových rizík“ (autorky Jana Cviková a Jarmila Filadelfiová) vznikla v rámci medzinárodnej spolupráce partnerských organizácií z ČR, Poľska, Ukrajiny a SR s Nadáciou Heinricha Bölla. V SR sme sa zamerali na niektoré kľúčové riziká, ktoré prispievajú k vytváraniu a reprodukovaniu rodovej nerovnosti v školstve. Položili sme si otázku, či a ako aktuálna situácia v školstve potvrdzuje, alebo dokonca vyostruje existujúce asymetrické rodové pomery.


-red-

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Související odkazy

O Autorech

-red-

(Článek je redakčně upravenou tiskovou zprávou některé z nevládních organizací. Jméno organizace uvádíme v záhlaví zprávy.)

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz