Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - sociální oblast
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Golfové hřiště chce ukrajovat z evropsky významné lokality

19. 3. 2009 - PRAHA [Econnect/Arnika]

Změny územního plánu, které dnes budou veřejně projednávány na obecním úřadě v Lipníku na Mladoboleslavsku, se dotýkají mimo jiné i oblasti Milovice-Mladá, jež je jako evropsky významná lokalita (EVL) zařazena do soustavy Natura 2000. Úpravy by měly zasáhnout také do regionálního biocentra územního systému ekologické stability. Navrhovaná úprava požaduje zařazení lokality „Traviny“ do kategorie sportovně rekreačních ploch, aby bylo umožněno rozšíření golfového hřiště. Zmíněná plocha se ale nachází právě ve zmíněné cenné oblasti.

Dokument jako možné řešení navíc uvádí i „úpravu vymezení hranic evropsky významné lokality“, tedy její možné zmenšení. „Je naprosto nepřípustné takto oklešťovat evropsky významnou lokalitu“, říká Ing. Jana Vitnerová z občanského sdružení Arnika. „Soustava Natura 2000 chrání biologicky nejcennější místa v Evropě a neměla by ustupovat podnikatelským záměrům a ekonomickým argumentům,“ dodává.

Hranice EVL byly vymezeny na základě podrobného mapování biotopů. Evropsky významná lokalita Milovice-Mladá byla rozhodnutím vlády ČR vyhlášena jako součást evropské soustavy chráněných území soustavy Natura 2000. Připravuje se ochrana celého území formou vyhlášení některé z kategorií zvláště chráněného území.

Dokumentace uvádí, že po ukončení provozu hřiště je při vhodném managementu možné vrátit plochu do původního stavu a znovu obnovit přirozené biotopy. „Tato informace je naprosto zavádějící,“ říká k tomu Vitnerová a vysvětluje: „Golfové hřiště musí být pravidelně hnojeno a udržováno herbicidy a pesticidy, podobně jako třeba kukuřičné pole. Porostou zde jiné druhy trav, změní se poměry v půdě a vymizí živočišné druhy. Nedovedu si představit, jak by bylo možné takový biotop vrátit opět do původního stavu“. V lokalitě se vyskytují suchomilná travní společenstva, která hostí neobvyklé druhy hmyzu a dalších drobných živočichů. Biotopy se zde vyvinuly také díky specifickému využívání těchto ploch. Místa sloužila déle než tři sta let jako vojenský prostor.
Veřejné projednání návrhu změny územního plánu obce se koná dnes, 19. března, od 16 hodin na Obecním úřadě Lipník, Lipník 456.

Změnu územního plánu je možné připomínkovat do 3. dubna t.r. včetně na Odboru životního prostředí městského úřadu Mladá Boleslav (kontaktní osoba Vlasta Šulcová).

Dokumentace je k dispozici zde: http://www.obec-lipnik.cz/show_document.php?show=334


-red-

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Související odkazy

O Autorech

-red-

(Článek je redakčně upravenou tiskovou zprávou některé z nevládních organizací. Jméno organizace uvádíme v záhlaví zprávy.)

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz