Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - internet
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Výzvy pro školy – jaká bude škola budoucnosti?

26. 2. 2009 - PRAHA [British Council ]

Vzdělávací systémy po celé Evropě čelí stále většímu počtu problémů: žijeme v době stoupající autonomie škol a oslabené role rodičů v životě dětí. Organizace British Council reaguje na tento problém projektem Challenges in Schools (Výzvy pro školy). Chce tak pomoci školám řešit šířící se negativní jevy, jakými jsou násilí, šikana, požívání drog, nadměrné využívání virtuální komunikace a jevy vyplývající ze sociálně-ekonomického zázemí žáků.

Tento projekt je realizován společně s ministerstvy školství, význačnými pedagogy a zástupci škol z Velké Británie a států střední a severní Evropy. Projekt byl zahájen v zimě roku 2007 v Polsku, na Slovensku, v Maďarsku, Slovinsku, na Ukrajině, v Lotyšsku, Litvě, Estonsku, Švédsku, Finsku a v České republice. „British Council má dobré předpoklady pro to, aby mohl ovlivnit pozitivní změny v této oblasti – má významnou historii působení ve vzdělávacím sektoru, zejména zkušenosti s vytvářením vazeb se školami a výraznou pozicí v podpoře výuky anglického jazyka,“ říká koordinátorka projektu Staša Závitkovská.

Cílem projektu Výzvy pro školy je vytvoření představy školy budoucnosti. Na vytváření této vize pracují především sami studenti. Formulují své představy a potřeby, jež jim mohou pomoci lépe obstát v současném světě. Spolupracují při tom s učiteli a odborníky ve vzdělávání a snaží se o začlenění principů školy budoucnosti do národních vzdělávacích systémů.

Z České republiky byly vybrány čtyři školy, z nichž každá se věnuje nějakému jevu. Střední odbornou školu v Praze zaujal tzv. kyberšikana, brněnské gymnázium Integra se snaží přispět ke zdravější škole a efektivitě vzdělávacího procesu, Střední odborná škola veterinární a zahradnická z Českých Budějovic se zaměřila na bezpečnou školu a Gymnázium z Prostějova řeší hlavně otázku potřeb studentů v podmínkách budoucího světa a jejich schopnost v tomto světě obstát. Velká pozornost je také věnována multikulturnímu charakteru dnešního světa a pochopení všech jeho zvláštností.

Každé ze 12 mezinárodních partnerství se skládá ze čtyř škol z různých zemí, ve všech je přítomna škola z Velké Británie, kde také proběhla většina setkání skupin. Přitom školy spolu komunikují prostřednictvím intranetu. „Chceme spolupracovat s příští generací lidí, kteří ovlivní Evropu – s novátorsky založenými žáky a studenty, učiteli a odborníky ve vzdělávání – abychom společně vytvořili vizi školy budoucnosti, jež bude rozsáhle využívat nástroje informačních a komunikačních technologií, efektivním způsobem vyučovat cizí jazyky, učit dovednosti potřebné pro dosažení dohody, umění spolupráce, toleranci a povědomí o mezikulturních vztazích, které jsou potřebné v prostředí nové Evropy,“ vysvětluje Staša Závitkovská.

České zúčastněné školy pak pocestují na závěrečnou mezinárodní konferenci projektu do Budapešti, která se bude konat dne 1. až 4. března 2009. „Věříme, že výsledky prezentované v Budapešti budou prakticky aplikovatelné do vzdělávacích systémů a pomohou zvýšit úroveň vzdělávání ve všech zúčastněných zemích,“ dodává.


Martina Guzova

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz