Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - lidská práva
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

O.s. Oživení a Pražské matky vyhlašují první otevřený ročník programu Bezpečné cesty do školy

17. 2. 2009 - PRAHA [Econnect/ o.s. Oživení/ Pražské matky ]

Rada hlavního města Prahy rozhodla minulý týden o rozdělení finančních prostředků BESIP na rok 2009, v jehož rámci bude poskytnut neinvestiční příspěvek ve výši 765 tis. kč na realizaci programu Bezpečné cesty do školy. Do programu se tak letos mohou v otevřeném řízení poprvé hlásit všechny typy škol a školských zařízení na území Prahy, které chtějí dlouhodobě usilovat o bezpečnou, zdravou a udržitelnou dopravu dětí do školy a zaváží se vytvářet u svých žáků takové dopravní návyky, které jsou odpovědné jak k jejich zdraví, tak i k životnímu prostředí města. Program zaštiťuje 1. náměstek primátora JUDr. Rudolf Blažek.

Otevírá se tím nová kapitola více než desetileté spolupráce občanských sdružení Pražské matky a Oživení s Magistrátem hlavního města Prahy v oblasti dopravování dětí do školy. „Dosud se pozornost města soustředila především na ochranu dětí v silničním provozu, letos se tímto programem veřejně přihlásilo i k podpoře tzv. udržitelné dopravy, především chůze a jízdy na kole. Ta je pro mladou generaci nejen atraktivní, ale prospívá i zdravému vývoji mladých lidí a v neposlední řadě neškodí životnímu prostředí města tak jako automobilová doprava,“ říká Petra Lukešová ze sdružení Oživení. „Každé dítě touží pohybovat se samostatně a velké množství školáků by uvítalo jízdu na kole i do školy, ale rodiče se o ně pochopitelně bojí. Takové jsou naše zkušenosti ze škol, kde jsme dosud Bezpečné cesty uskutečňovali. Dospělí by se proto měli snažit vytvářet dětem pro jejich potřeby podmínky. Navíc tím pomohou i sami sobě,“ tvrdí Jarmila Johnová ze sdružení Pražské matky.

Bezpečné cesty do školy jsou programem založeným na spolupráci dětí s dospělými při mapování jejich cest do školy. Výsledkem je vytvoření dopravní studie řešící odstranění nebezpečných míst a zklidnění dopravy v okolí školy, následná realizace navržených opatření a vypracování strategie školy, jak podporovat děti v chůzi a jízdě na kole.

Příspěvek města na uskutečňování programu Bezpečné cesty do školy do výše 120 000 Kč získají školy, které vybere podle zveřejněných kritérií pracovní skupina BESIP při odboru dopravy pražského magistrátu. „Vybrané školy budou muset s žáky především zmapovat cesty do školy a označit na nich problematická místa, prodiskutovat společně dopravní situaci, vytvořit třídní a pak i školní mapy nebezpečných míst a pro nejproblematičtější lokality nechat zpracovat dopravní studii. Škola je nově povinna zpracovat i tzv. školní plán mobility, ve kterém popíše své kroky k dlouhodobé podpoře chůze a jízdy na kole. Na jeho základě též uskuteční opatření, které tuto dopravu podpoří. Prostředky města jsou určeny jednak na provozní náklady vzniklé v průběhu projektu včetně odměny pro vedoucího projektu na škole a konzultanta, který škole pomáhá s realizací projektu dle dané metodiky, na zpracování dopravní studie i na realizaci zmíněného opatření k podpoře udržitelné dopravy na škole,“ vysvětluje Jaroslav Mach z odboru dopravy MHMP. Program Bezpečné cesty do školy zkušebně probíhal v nové podobě již v roce 2008, kdy byl úspěšně realizován na 4 školách v Praze. „Cílem je postupně zapojit do programu co nejvíce škol na území Prahy, a ovlivnit tak příznivě prostředí města i chování mladé generace ,“ dodává Mach.

Občanská sdružení Pražské matky a Oživení dosud uskutečnila projekt na téměř dvaceti školách. Hlavní město na základě mapování a dopravních studií upravilo komunikace zhruba v deseti lokalitách, z nichž nejvýznamnější jsou rekonstrukce křižovatek na pražských Vinohradech (například rekonstrukce křižovatky Šumavská x Korunní, zklidnění Slezské ulice, rekonstrukce křižovatek Jugoslávská x Londýnská a Rumunská x Londýnská, úprava přechodu přes Plynární ulici na Praze 7, Slavíkovu ulici na Praze 3 či ulici Křížová na Praze.

„Zatímco dříve bylo cílem programu zejména zajištění bezpečnosti v okolí škol, dnes od něj očekáváme také změnu chování a přístupu dětí, škol a rodičů ke způsobu dopravování,“ shrnuje hlavní změny programu Petra Lukešová. „Čím více bude ve městě chodců a cyklistů, tím méně bude ucpaných ulic, imisí a hluku. Tímto způsobem uvažují všechna vyspělá velkoměsta, která se potýkají s přebujelou automobilovou dopravou. A tomu přizpůsobují své rozpočty i počty pracovních míst a pracovní zařazení svých zaměstnanců. Doufáme, že k témuž dospěje i naše hlavní město,“dodává Johnová.


-red-

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


O Autorech

-red-

(Článek je redakčně upravenou tiskovou zprávou některé z nevládních organizací. Jméno organizace uvádíme v záhlaví zprávy.)

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz