Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - internet
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Změny územního plánu – Praha se má stát největším staveništěm Evropy

20. 11. 2008 - PRAHA [Econnect/Arnika]

Kolaps automobilové dopravy, mizení zelených ploch, předimenzovaná výstavba. To podle sdružení Arnika hrozí, pokud zastupitelstvo hlavního města schválí takzvané „změny územního plánu celoměstského významu“. Včera vypršel termín, do kdy mohli k navrhovaným změnám podávat připomínky občané. Magistrát plánuje přeměnu tří pražských nádraží v nové čtvrti města a výstavbu třinácti dalších místních center a rezidenčních oblastí.

„Město vychází vstříc investorům a nehledí na potřeby města a jeho obyvatel,“ kritizuje návrh změn Martin Skalský ze sdružení Arnika.

„Není jasné, proč právě teď město projednává celoměstsky významné změny. V současné době se připravuje nový územní plán, který by zohlednit zásadní stavební a rozvojové projekty,“ říká Skalský. „Celý proces působí dojmem, že cílem změn je vytvořit v Praze ještě v tomto volebním období co nejvíce zastavitelných ploch bez ohledu na to, jak kvalitně se podaří regulovat výstavbu, “ dodává.

Arnika podala k návrhu změn připomínky a požaduje, aby magistrát stanovil pro rozvoj Prahy jasná pravidla. „Investoři by například měli být povinni podporovat veřejnou, pěší a cyklistickou dopravu. Při výstavbě nových čtvrtí je nezbytné vytvářet také potřebnou infrastrukturu – školy, školky, parky, veřejná prostranství, zařízení pro sport, kulturu, zdravotnictví a sociální služby,“ vypočítává nedostatky návrhů změn územního plánu mluvčí Arniky Zora Kasiková. „V opačném případě hrozí, že investoři vydělají na prodeji bytů a kanceláří, ale náklady na infrastrukturu padnou na město,“ doplňuje mluvčí.

Čtyři desítky takzvaných celoměstsky významných změn se týkají téměř dvanácti hektarů pozemků, což je plocha je velká jako 186 Strahovských stadionů, tedy 2,35% rozlohy celé Prahy. Dvacet z navržených změn by představovalo zastavění zeleně, dalších třináct změn předpokládá zábor polí. Změny by vedly k zastavění celkem osmi set hektarů zelených ploch a zemědělské půdy.

Podle Arniky se máme čeho obávat. „Zatím největší nová čtvrť vyrostla v Praze mezi Budějovickou a Pankrácem a nese všechny negativní rysy, které hrozí i dalším projektům,“ vysvětluje Martin Skalský. „Město dalo investorům volnou ruku. Ti pak zastavěli Budějovickou kancelářskými budovami, z nichž se po pracovní době stává město duchů. Na Pankráci hrozí stavba mrakodrapů, kvůli nimž může být Praha vyškrtnuta ze seznamu památek UNESCO. Celá oblast je postižena hlukem a exhalacemi z automobilové dopravy, nejsou zde žádná kulturní zařízení a chybí i další občanská vybavenost,“ říká Skalský.

Co se tedy v Praze chystá? Magistrát plánuje zrušení Masarykova a Smíchovského nádraží a nádraží Bubny. Na jejich místě mají vyrůst nové městské čtvrti. Na Žižkově se plánuje výstavba mrakodrapů, území v Bubnech má být zas napojeno na severojižní magistrálu a způsobilo by dopravní kolaps v centru Prahy. V Modřanech má vyrůst nová čtvrť Neo Riviera – také s mrakodrapy. Plánuje se přemístění pankrácké věznice a nová výstavba na jejím místě. Největší rozvojová lokalita o výměře pěti hektarů má vzniknout ve Štěrboholích. Další zástavba se plánuje ve Vokovicích, Strašnicích, Sedlci, Sobíně či Kbelích.

Magistrát nyní posoudí došlé připomínky a rozhodne o dalším postupu. Arnika požaduje, aby se navržené změny zpracovaly ve větší podrobnosti. „Prosazujeme také, aby magistrát otevřel širokou veřejnou diskusi o připravované proměně Prahy. Nejsme spokojeni s tím, že dosud probíhá vše spíš pod pokličkou. Většina Pražanů nemá potuchy o tom, že se má jejich město proměnit v jedno z největších stavenišť Evropy,“ říká mluvčí Arniky Zora Kasiková. „Magistrát by měl zveřejnit všechny podklady a uspořádat veřejné projednání návrhů. Tak zásadní rozhodnutí by neměla vznikat bez účasti občanů, dodala mluvčí.


-red-

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Související odkazy

O Autorech

-red-

(Článek je redakčně upravenou tiskovou zprávou některé z nevládních organizací. Jméno organizace uvádíme v záhlaví zprávy.)

Občanská společnost - návod k použití

Portál Občanská společnost - 
návod k použití Praktické návody, jak uplatňovat svá občanská práva. http://obcan.ecn.cz

- Právo vědět - Účast na rozhodování - Rovné příležitosti - Občan v EU -

KORMIDLO - katalog odkazů občanské společnosti

www.kormidlo.cz * Lidská práva * Sociální rozvoj a pomoc * Životní prostředí * Globalizace a udržitelný rozvoj * Kultura * Lidé a společnost * Neziskový sektor
www.kormidlo.cz

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz