Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - sociální oblast
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Transparency International zveřejnila průzkum mezi uchazeči o studium na VŠ

19. 11. 2008 - PRAHA [Econnect/TI]

Do jaké míry je přijímání ke studiu na vysoké školy pro uchazeče průhledné? Rozhoduje se při přijímacích zkouškách ke studiu na vysokých školách na základě objektivních informací o uchazečích? Jak moc do přijímání ke studiu na vysoké školy promlouvá korupce?
Průzkum Transparency
International v rámci svého dlouhodobého plánu zmapoval úroveň transparentnosti
jednání a míru korupce ve věcech veřejných.

Tyto otázky si často kladla řada lidí, k dispozici však doposud nebyly žádné údaje. Ty přináší zatím ojedinělý průzkum zaměřený na zkušenosti uchazečů s přijímacím řízením na vysoké školy. Na realizaci průzkumu se podílela také společnost Scio,
realizátor Národních srovnávacích zkoušek, podle jejichž výsledků přijímají desítky fakult vysokých
škol v ČR své uchazeče ke studiu.


Průzkumu se účastnilo 4 370 respondentů, kteří absolvovali přijímací řízení na některé veřejné vysoké
škole v ČR v akademickém roce 2007/2008. Průzkum byl zaměřen na získání jejich zkušeností s
přijímacím řízením a na to, jakým způsobem jej hodnotí po stránce dodržování daného právního
rámce, přístupu k informacím, průběhu, obsahu a vyhodnocení přijímacích zkoušek, případně
komunikace s danou fakultou. Průzkum také konfrontoval respondenty s jejich vlastním názorem na
korupci.


Vzhledem k tomu, že podobný průzkum doposud neproběhl, není možné jeho výsledky srovnávat a určit tak tendence vývoje ve sledovaných oblastech. Přesto lze některá zjištění považovat za přinejmenším zajímavá a pro další diskusi i sledování podnětná. Z nich vybíráme následující:


- Právní povědomí uchazečů o studium na vysokých školách je velmi nízké. Z některých

odpovědí uchazečů vyplývá, že si nejsou vědomi svých práv a povinností ve vztahu k fakultě,

na kterou se hlásí.

- Informovanost uchazečů o podmínkách přijímacího řízení a o jeho náležitostech je nízká a v

řadě případů nedostatečná. Uchazeči často nevědí, co všechno může ovlivnit rozhodnutí o

přijetí či nepřijetí ke studiu.

- Obraz o transparentnosti, objektivitě a míře korupce se může významně lišit při porovnání

jednotlivých fakult. Z hlediska vytváření jakýchkoliv žebříčků či indexů však není možné

získaná data dostatečně průkazně interpretovat.

- Doložitelná úroveň korupce v přijímacím řízení na VŠ je nízká. Často tradované tvrzení, že v

přijímacím řízení na vysokých školách je korupce rozšířená, zkušenosti respondentů

nepotvrdily. Většina těch, kteří se s korupcí v tomto směru setkali, se s ní setkala nepřímo.

- V konfrontaci postojů samotných respondentů ve vztahu ke korupčnímu jednání se vyskytuje

relativně vysoká míra lhostejnosti, nicméně většina respondentů v anonymním dotazníku

korupci odmítá.


Jedná se o výčet pouze několika zajímavých závěrů, které z průzkumu vyplývají. Transparency International vyzývá respondenty dotazníku, kteří mají konkrétní
zkušenosti s korupcí při přijímacím řízení, aby se obrátili na Právní poradnu TIC.
Realizátoři věří, že tento průzkum poslouží zejména k další diskusi o problematice přijímacího řízení
na vysokých školách a nabídne zpětnou vazbu managementu vysokých škol v oblasti průhlednosti a
objektivnosti přijímacího řízení.

Transparency International – Česká republika (TIC) je jednou z více než 90 poboček mezinárodní sítě
nevládních organizací Transparency International. Posláním TIC je zjišťovat stav korupce v České republice a
aktivně přispívat k jejímu systémovému omezování.


-red-

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Související odkazy

O Autorech

-red-

(Článek je redakčně upravenou tiskovou zprávou některé z nevládních organizací. Jméno organizace uvádíme v záhlaví zprávy.)

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!

Informační partneři oblasti Lidská práva

Infoservis společnosti Člověk v tísni
Infoservis
MOST PRO LIDSKÁ PRÁVA
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz