Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - občanský sektor
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > komentáře
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Bioinstitut zahájil projekt modelových ekologických farem

14. 11. 2008 -, Econnect

Bioinstitut, o.p.s. v rámci realizace projektu „Ekologické zemědělství a zpracování biopotravin“ zahájil vytváření sítě ekologicky hospodařících podniků s nadstandardními aktivitami v ochraně životního prostředí a v produkci biopotravin. Cílem vytvoření této sítě je zprostředkovat informace všem zájemcům o vazbu mezi šetrným hospodařením v krajině a druhovou rozmanitostí i krajinným rázem, a zájemcům zabývajícím se možností zpracování bioproduktů na farmě s návazností na přímý prodej ze dvora nebo na prodej v místních prodejnách.

Jedná se o vytvoření sítě informačních míst vybavených informačními tabulemi, letáky, prezentační technikou; na kterých bude možné pořádat exkurze, semináře, školení zaměřené na vysvětlování souvislostí mezi šetrným zemědělským hospodařením a biologickou rozmanitostí a ochranou krajinného rázu, resp. na seznámení s problematikou produkce a zpracování bioproduktů na farmě. Podniky zapojené do sítě musejí splňovat jednotné požadavky uvedené níže.

Síť ekologicky hospodařících podniků s nadstandardními aktivitami v ochraně životního prostředí a v produkci biopotravin je vytvořena proto, aby na konkrétních příkladech představila multifunkčnost ekologického hospodaření. Zásadní význam projektu spočívá v zájmu ekozemědělce pečovat o zemědělskou i nezemědělskou půdu; v tom, že vnímá ekofarmu jako propojený celek, ve kterém mohou být využita opatření pro přírodu i k hospodaření samotnému.

Podniky zapojené do sítě musejí splňovat tyto základní standardy:
- ekologický podnik s rostlinnou a živočišnou produkcí, podnik zaměřený na speciální plodiny – byliny, zelenina, ovoce, vinohrad
- pozemky (nebo část pozemků) některé ekofarmy na území CHKO nebo NP
- současný stav podniku v oblasti ekologického zemědělství v návaznosti na ochranu přírody (využití PRV - AEO nebo dotací MŽP, péče o „místa pro přírodu“) resp. zpracování bioproduktů (využití PRV – investice do vybavení na zpracování bioproduktů)
- dosažené výsledky – realizovaná opatření pro přírodu resp. zpracování biopotravin, prodej ze dvora, historie farmy a povědomí o ní
- komunikativnost zemědělce
- aktivity ve vztahu k informování ostatních ekozemědělců i veřejnosti – konkrétní (pořádání exkurzí na farmě, vystoupení na seminářích,…) i potenciální (zájem…)

Optimálním příkladem bude informační místo zahrnující zemědělské aktivity zahrnující ekologické hospodaření se vztahem k ochraně životního prostředí a současně zpracování bioproduktů na farmě. Síť modelových podniků je realizována v rámci projektu Ekologické zemědělství a zpracování biopotravin, který je financován Ministerstvem zemědělství. Podrobnější informace o projektu se dozvíte na webu www.pro-bio.cz.

DISKUSE - KOMENTÁŘE:

Související odkazy
Bioinstitut

O Autorech

-red-

(Článek je redakčně upravenou tiskovou zprávou některé z nevládních organizací. Jméno organizace uvádíme v záhlaví zprávy.)

KORMIDLO - katalog odkazů občanské společnosti

www.kormidlo.cz * Lidská práva * Sociální rozvoj a pomoc * Životní prostředí * Globalizace a udržitelný rozvoj * Kultura * Lidé a společnost * Neziskový sektor
www.kormidlo.cz

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz