Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - životní prostředí
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Neziskovkám se otvírá nová cesta k financím

6. 11. 2008 - PRAHA [Econnect/NROS]

Poštovní spořitelna a Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) usnadní neziskovým organizacím financování jejich projektů. Společný Program překlenovací pomoci "3P" otevře "neziskovkám" cestu k návratným nadačním
příspěvkům, poskytovaných NROS díky nekomerčnímu úvěru Poštovní spořitelny, které jim pomohou překonat období do poskytnutí přislíbených dotací z veřejných rozpočtů a Evropské unie. Neziskové organizace mají nyní díky tomuto unikátnímu programu šanci lépe uspět v soutěži o veřejné zdroje.

Poštovní spořitelna a NROS v rámci programu 3P dnešním dnem začínají poskytovat neziskovému sektoru výhodné překlenovací financování jejich projektů. "Bude-li chtít například občanské sdružení díky prostředkům Evropské unie vybudovat cyklostezku nebo chráněnou dílnu, může s pomocí Poštovní spořitelny a NROS svůj záměr předfinancovat a nemusí s jeho započetím čekat až do momentu, kdy dotace dorazí na jeho účet. Program 3P mu umožní získat návratný nadační příspěvek, což zajistila Poštovní spořitelna svou finanční účastí v programu," říká Vlasta Dolanská, výkonná ředitelka Poštovní spořitelny.

Žádosti o návratné nadační příspěvky z Programu 3P mohou neziskové organizace podávat počínaje dnešním dnem, NROS a Poštovní spořitelna budou sdílet zkušenosti a poznatky, získané v tomto programu a společně zpracovávat kritéria pro hodnocení bonity neziskových organizací jako budoucích klientů soukromého
bankovnictví: "Doposud banky bojovaly s vyhodnocením finanční situace neziskových organizací, ale spolupráce s NROS pomůže tuto bariéru odstranit," říká Tomáš Basista, manažer segmentu SME PS.

"Neziskové organizace jsou našimi klienty a současně spolupracovníky po celou dobu existence nadace a máme zato, že víme, v čem jsou jejich pozitiva i slabé stránky. Ale i pro nás je program 3P novým produktem. Poprvé totiž nebudeme hodnotit projekty neziskových organizací, ale jejich "finanční zdraví" a schopnost spravovat peníze," říká Hana Šilhánová, ředitelka NROS a dodává: "Nadace i Poštovní spořitelna tak získají unikátní poznatky o neziskovém sektoru, kterými, jak si troufám tvrdit, zatím v ČR nikdo nedisponuje. Podstatné je, že díky naší spolupráci s Poštovní spořitelnou získá celý neziskový sektor lepší výchozí pozici při čerpání finančních prostředků z fondů EU a také z dalších dotačních programů, a získá i možnost dobře realizovat podpořené aktivity."

Dne 5.11.2008 byl program 3P slavnostně vyhlášen, 1. výzva programu potrvá do 4.11.2009. Možnými žadateli o návratný nadační příspěvek jsou v tomto programu občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, účelová zařízení církví, nadace a nadační fondy.

Žádosti a přihlášky je možno zasílat NROS kdykoliv v průběhu vyhlášené výzvy, NROS je bude průběžně hodnotit. Předepsané formuláře, podmínky programu 3P a další informace naleznou zájemci na webových stránkách NROS (www.nros.cz) a Poštovní spořitelny (www.postovnisporitelna.cz). V případě potřeby mohou neziskové organizace kontaktovat programový tým na adrese: 3P@nros.cz.


-red-

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


O Autorech

-red-

(Článek je redakčně upravenou tiskovou zprávou některé z nevládních organizací. Jméno organizace uvádíme v záhlaví zprávy.)

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz