Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - vše
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > 
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Místo pro přírodu: Kupte si k Vánocům kus pralesa!

9. 12. 2004
Tomáš Tetiva [Econnect] -


Další dvě cenné přírodní lokality vykoupil Český svaz ochránců přírody (ČSOP) v rámci své kampaně Místo pro přírodu. První leží v Jinošovském údolí, které se nachází kousek od středočeské Vlašimi. Druhou lokalitou je jedlový les v zájmovém území Ščúrnica v Bílých Karpatech, kde ochranáři postupně vytváří soukromou lesní rezervaci. Pokud jste se tedy ještě nerozhodli, co nadělit svým blízkým pod stromeček, máte jedinečnou příležitost - darujte jim kus krásné přírody.

„K dnešnímu dni se nám podařilo vybrat 2 774 222 korun. Přispělo nám 2 365 dárců, přičemž nejčastějším darem je stokoruna, eventuelně dvě stě korun, avšak v jednom případě se našel se i stotisícový dárce. V loňském roce hodně lidí, mezi nimi například spisovatel Ludvík Vaculík, věnovalo svým blízkým jako vánoční dárek kousek zachráněné přírody. Takže pokud ještě nemáte nic k Vánocům, pouvažujte o místě pro přírodu,“ řekla Marcela Mikesková, tisková mluvčí ČSOP.

Cílem ochranářů je vytvoření vyvážené kulturní krajiny v Jinošovském údolí, která bude příjemně působit na návštěvníky a bude vhodná k životu různých rostlin a živočichů – extenzivně obhospodařované rybníky s množstvím ptáků a bohatými břehovými porosty, pravidelně sečené louky plné květin, staré olšové porosty v bezzásahovém režimu jako domov drobného ptactva a hmyzu a mezi tím obnovené vycházkové cesty s alejemi původních druhů dřevin a lavičkami zvoucími k odpočinku v příjemném prostředí.

V Bílých Karpatech se ČSOP stalo už letos na jaře vlastníky čtyřhektarového pozemku a nyní se ochranářům podařilo vykoupit dalších 2,5 ha karpatského lesa. Lesní porost je již v mýtním věku 110 let. Kdyby nedošlo k výkupu, byl by les v nejbližších měsících či letech skácen. Jde o krásný převážně jedlový les, zbytek tvoří především buk. Je zde též velké množství vitálních jedlových semenáčků. V nejnižší části vykoupené lokality v údolíčku Kolšov protéká přírodně velmi cenný potůček.

„Postupně se tak naplňuje náš cíl vytvořit zde několik desítek hektarů velkou lesní rezervaci, kde by byla přírodě ponechána úplná svoboda přirozeného vývoje. Víme, že je to cíl nelehký, věříme však, že s pomocí všech našich příznivců ho dosáhneme. Karpatská příroda si to rozhodně zaslouží a současný úspěch nás dále povzbuzuje,“ uvedla Mikesková.

Kampaň Místo pro přírodu byla zahájena 21. března 2003. Ochranáři se tímto způsobem obrátili na veřejnost, aby společně zachránili cenné přírodní lokality s bohatou biodiverzitou. Podle údajů Akademie věd jen za posledních 50 let zmizelo z přírody zhruba 1 300 km2 luk, 2 000 km2 mezí, 4 600 km vodních toků a 4 000 km stromořadí a alejí. Kromě toho jsou u nás ohroženy dvě třetiny ptačích druhů a každý pátý ptačí druh vymírá. Ohroženy jsou všechny druhy plazů a vymírá každý čtvrtý.

Místo pro přírodu může podpořit každý jakýmkoliv finančním darem. Příspěvek lze poslat na účet 9999922/0800. Chcete-li podpořit přímo záchranu lesů v Bílých Karpatech, zašlete na výše uvedený účet svojí platbu pod specifickým symbolem 103. Je možné též zavolat na telefonní číslo 900 500 102, které pro Místo pro přírodu sponzorsky zapůjčila Erika a.s. Každá provolaná minuta stojí padesát korun.

Tomáš Tetiva

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


-
Dárcovství a filantropie
Jak darovat prostředky?
Jak získat prostředky?
Příklady
Literatura
Informační partner oblasti Životní prostředí
Ekolist
Deník o životním prostředí
-

Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz