Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - životní prostředí
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Občanský sektor supluje aktivity státu, ale stát jej podporovat nechce

1. 8. 2008 - PRAHA [Econnect]

Iniciátoři výzvy zástupců/kyň NNO Občanský sektor supluje aktivity státu, ale stát jej podporovat nechce informují, že k výzvě se připojilo dalších 24 organizací. Celkem tedy za touto výzvou stojí již 107 subjektů. Vzhledem k velkému zájmu nestátních neziskových organizací i jednotlivců o tento dokument byly vytvořeny internetové stránky www.ruo.cz/vyzva-nno/, kde je možno se k výzvě elektronicky připojit a najít další informace, které se týkají problematiky čerpání strukturálních fondů.

Cílem je vyzvat zodpovědné činitele i relevantní státní orgány, jmenovitě všechna ministerstva, aby veřejnost co nejdříve jasně informovaly o závazných termínech a programech čerpání strukturální pomoci pro neziskový sektor a umožnili tak neziskovému sektoru podílet se na veřejných službách a projektech přispívajících k rozvoji ČR. Zvláštní důraz je kladen na požadavek jasně formulovaných priorit v podpoře neziskových organizací, které poskytují sociální služby a k zajištění nástrojů pro naplňování těchto priorit.

Výzva zároveň apeluje na media, aby věnovala pozornost možnostem a podílu neziskového sektoru na implementaci strukturálních fondů v ČR, které nejsou primárně určeny pro potřeby státu, ale těm subjektům, kteří se podílejí na řešení aktuálních i dlouhodobých problémů společnosti, na což Evropská unie klade velký důraz.

Iniciátoři této výzvy oceňují, že do 14 dnů po jejím zveřejnění vydalo Ministerstvo práce a sociálních věcí tři nové výzvy k předkládání grantových projektů, které se týkají podpory vzdělávání a procesů v sociálních službách, podpory sociální integrace a sociálních služeb a podpory sociální integrace příslušníků romských lokalit. Výzvy však přišly rok a půl po začátku programového období 2007 – 2013 a podle dosavadních zkušeností lze očekávat, že rozhodnutí o projektech a čerpání peněz bude známo nejdříve počátkem příštího roku. Vydáním tří výzev pro předkládání grantových projektů však zdaleka nepomíjí důvody apelu zástupců/kyň NNO, neboť další oblasti priorit dosud nebyly vyhlášeny.

Podle Lucie Petříčkové, ředitelky Odboru publicity a administrativní kapacity NSRR, představuje přesný stav čerpání z evropských fondů v ČR v současné době necelá 3 % z celkové sumy připadající na programové období 2007 – 2013 . V ČR, která si naplánovala 26 operačních programů, bylo dosud schváleno přes 500 projektů, přičemž registrováno jich byly tisíce. Údaje vztahující se k neziskovému sektoru nebyly zveřejněny.

Kontakt: veronika.vendlova@forint.cz, mobil: 774 499 339,monika.ladmanova@osops.cz, mobil: 737 503 502

Celková podpora připadající na programové období 2007 – 2013 představuje cca 640 613,4 mil. Kč (při přepočtu kurzem 24,002 Kč/1 EUR. K 1. červenci bylo ve všech operačních programech schváleno přes 500 projektů. Objem přiznaných výdajů všech přijatých projektů dosahuje cca 21 mld. Kč (téměř 3 % z celkové sumy připadající na všechny operační programy období 2007 – 2013. Viz Lucie Petříčková, ředitelka Odboru publicity a administrativní kapacity NSRR v rozhovoru ze dne 25. 7. 2008 publikovaného na www.vlada.cz.

Organizace, které podporují výzvu:

Iniciátoři:
Fórum pro integraci – FORINT: zájmové sdružení 10 českých neziskových organizací, hlavním předmětem činnosti odstraňování chudoby a sociální začleňování: Drom, romské středisko, Drom, o.p.s., Otevřená společnost, o.p.s., Poradna pro občanství, občanská a lidská práva, o. s., Vzájemné soužití, o. s., Socioklub, o.s., Step by Step ČR, o.s., IQ Roma servis, o. s., Člověk v tísni, o.p.s., La Strada ČR
Česká ženská lobby - Platforma 21 ženských a genderových nevládních neziskových organizací.: APC – WNSP, Aperio, Asociace podnikatelek a manažerek ČR, Athinganoi, Česká asociace dul, Český helsinský výbor, Český svaz žen, Evropská kontaktní skupina, Fórum 50 %, Gender Studies, Hnutí za aktivní mateřství, Manushe, Moravská asociace podnikatelek a manažerek, proFem, Rosa, Rozkoš bez rizika, Soroptimist International – Pražský klub, Unie katolických žen, UNIPA, projekt Magdala České katolické charity a Žába na prameni
Rada uměleckých obcí – RUO: dobrovolné sdružení 12 profesních uměleckých organizací
ANEPOSS – Aliance neziskových poskytovatelů sociálních služeb, zapojeno 23 organizací

Tuto výzvu podpořily do 17/7/2008 tyto organizace a osobnosti: Nadace OSF Praha, Art Language, o. s., Atelier ALF, o. s., Charita Javorník, Dženo, Women's Initiatives Network, Peacework Development Fund, Slunečnice, o. s. Děčín, Agentura Pondělí, Pohoda – společnost pro normální život lidí s postižením, Most k naději o. s., Ester Javorník, o. s., RES - SEF, o. s., HESTIA, o. s., Darjav o. s., Český západ o. s., Poradna pro uprchlíky, Hana Mullerová, Taťána Pospíšilová

Tuto výzvu podpořily do dnešního dne tj. 31/7/2008 tyto organizace a osobnosti: Quip – Společnost pro změnu, Z§vůle práva, o. s., Partners Czech, Mamma HELP, Společnost časopisu Ateliér o. s., Společenství Romů na Moravě, Jihočeská Lambda, Romea, o. s., Interaktiv, o. s., Sdružení výtvarných kritiků a teoretiků, Organizace pro pomoc uprchlíkům, Svaz občanů zabývající se emigranty, Poradna pro integraci, Věra Jirousová, Centrum pro otázky migrace, AMA – asociace manažerů absolventů, Uměleckohistorická společnost v Českých zemích, Dům romské kultury, o.p.s., Vlastní cestou o. s., Děti Země, o. s., Vize tance o. s., AGT Consulting, o. s., Berkat, o. s., Syndikát výtvarných umělců, Jitka Hlavatá, Plán B.


-red-

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Související odkazy

O Autorech

-red-

(Článek je redakčně upravenou tiskovou zprávou některé z nevládních organizací. Jméno organizace uvádíme v záhlaví zprávy.)

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz