Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - životní prostředí
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Ropákem roku se stal náměstek ministra dopravy Jiří Hodač, Zelenou perlu získal prezident Václav Klaus

25. 4. 2008 - BRNO [Econnect/Děti Země]

Celkem 96 členů nezávislé komise rozhodlo o vítězi 16. ročníku ankety „Ropák roku“ o antiekologický čin a 13. ročníku ankety „Zelená perla roku“ o antiekologický výrok. Členové komise, mezi které patří např. sociolog Jan Keller, filozof Erazim Kohák, písničkář Pepa Nos či teatrolog Vladimír Just, zvolili Ropákem roku náměstka ministra dopravy Jiřího Hodače, Zelenou perlu pak přiřknuli prezidentovi Václavu Klausovi.

Titul Ropák 2007 získal:

1) Jiří Hodač, náměstek ministra dopravy – Česká republika (239 bodů)

- za bojkotování splnění usnesení české vlády č. 1064 ze dne 19. 9. 2007, které ministrovi dopravy ve spolupráci s ministrem životního prostředí uložilo jmenovat skupinu odborníků, která vyhodnotí variantní řešení výstavby silničního okruhu R1 kolem Prahy přes Suchdol, dálnice D3 ve Středočeském kraji přes rekreační oblast Posázaví a rychlostní silnice R55 v úseku Otrokovice – Rohatec přes ptačí oblast Bzenecká Doubrava – Strážnické Pomoraví, takže nadále pokračuje příprava těchto velmi sporných staveb,
- za vyhrožování občanským sdružením soudními žalobami a finančními úhradami za způsobené škody státu za jejich aktivní účast ve správních řízeních u různých silničních a dálničních staveb (jedná se cca o silniční okruh kolem Prahy R1, obchvat Plzně dálnicí D5 přes vrch Valík, dálnici D8 přes CHKO České středohoří a D11 přes NPR Libický luh) a při podávání odvolání proti rozhodnutím, která mohla být přijata nezákonně,
- za souhlas s dovykoupením pozemků za cca 23 milionů Kč pro výstavbu vodního stupně Přelouč II. na Labi, který zničí Slavíkovy ostrovy s šedesátkou zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin, přičemž toho území kandiduje o zařazení do evropské soustavy chráněných území NATURA 2000, přitom ministr životní prostředí nepovolil výjimku ze zákona č. 114/1992 Sb. k zásahu do biotopů chráněných druhů živočichů a rostlin, takže stavbu nelze zákonným způsobem vybudovat a stát tak mohl tyto peníze ušetřit.

Zelenou perlu 2007 získal:

1) Václav Klaus, prezident ČR (285 bodů)

„Žádné ničení planety nevidím, nikdy v životě jsem neviděl a nemyslím, že nějaký vážný a rozumný člověk by to mohl říci.“
z článku Václav Klaus: Žádné ničení planety nevidím a nikdy jsem ani neviděl http://hn.ihned.cz/?m=d&article[id]=23103405, 9. 2. 2007

V anketě Ropák 2007 se na dalších dvou místech umístili:

2) Kateřina Neumannová, lyžařka, manažerka a jedna z organizátorů Pražské lyže 2007 – Praha (230 bodů)
- za nápad uspořádat lyžařské běžecké závody na jeden kilometr v rámci akcí Tour de Ski pod názvem Pražská lyže dne 30. 12. 2007 na Hradčanském námětí, přestože se dalo s největší pravděpodobností očekávat, že nebude k dispozici potřebné množství sněhu, který se tak nakonec v objemu 2.500 m3 uměle vyrobil u obce Horní Vltavice na území CHKO Šumava a dovezl šedesáti kamiony do Prahy.

3) Ing. Václav Klaus, CSc., prezident České republiky – Česká republika (196 bodů)
- za bagatelizaci rizik globální změny klimatu, která je vyvolaná také antropogenními emisemi skleníkových plynů, a aktivisticko-mediální přístup k tomuto tématu,
- za napsání humoristicky laděné knihy „Modrá, nikoliv zelená planeta“ (vydána v květnu 2007), jejíž jeden z podrobných rozborů vyšel pod názvem „Živá planeta aneb sto omylů Václava Klause“ na internetové stránce http://www.blisty.cz/art/36399.html.

V anketě Zelená perla 2007 jsou na dalších dvou místech tyto výroky:

2) Petr Mach, výkonný ředitel Centra pro ekonomiku a politiku (159 bodů)
„Uhlí, ropa a plyn jsou darem přírody a jejich spalováním uvolňujeme do přírody cenný kysličník uhličitý, který je zdrojem pro obnovu života v přírodě.“
z článku Sporná teorie globálního oteplování
CEP - Newsletter, únor 2007

3) Jiří Janeček, radní hlavního města Prahy (ODS) (150 bodů)
„Já jsem se tam byl podívat, protože když o tom budu hlasovat, já myslím, že ta lokalita je nádherná, myslím si, že aby tam byl jenom les, je to škoda.“
z Večerníku z Čech v 18 hodin z reportáže Golfové hřiště v Klánovicích
Česká televize 1, 4. 9. 2007

Pořadí dalších kandidátů ankety Ropák 2007

4) RNDr. Jan Zahradník, hejtman Jihočeského kraje (ODS) – Jihočeský kraj (145 bodů)
- za vytrvalou podporu výstavby střediska zimních sportů s mnoha sjezdovkami, běžeckými tratěmi, lanovkami, parkovišti, hotely a dalšími stavbami v části vojenského výcvikového prostoru Boletice a na vyhlášeném ptačím území soustavy NATURA 2000, přestože jde o přírodně cennou lokalitu s výskytem téměř padesáti chráněných druhů rostlin,
- za podrývání autority a kompetencí Správy Národního parku Šumava při ochraně ekosystémů jako je např. vytěžení a odvoz stromů napadených kůrovcem, maximální odvážení spadaných stromů po orkánu Kyril, omezování snahy rozšířit I. zóny parku atd.,
- za podporu snah většího otevření cenných uzemí pro turistický ruch jako pravý břeh Lipna, otevírání nových hraničních přechodů, splouvání Vltavy i při nízkých stavech vody v horní části řeky apod.

5) MUDr. Pavel Bém, primátor hlavního města Prahy (ODS) – Praha (136 bodů)
- za trvalé prosazování výstavby mrakodrapů na pražské Pankrácké pláni (75 metrů vysoký děrovaný válec Epoque Hotel a 109 metrů vysoká budova ve tvaru písmene „V“ Epoque Bytový dům) navzdory kritice Centra světového dědictví UNESCO a rizika nevratného narušení panorama Prahy a za to, že nezabránil neposkytování informací o tomto projektu úředníky magistrátu v rozporu se zákonem, čímž celé rozhodování a schvalování nelze považovat za transparentní.

6) Mgr. Oldřich Vojíř, Ph. D., poslanec PS P ČR a předseda Hospodářského výboru (ODS) – Ústecký kraj, ČR (102 b.)
- za podporu snahy prolomit územní limity pro další těžbu hnědého uhlí aspoň rozšířením lomu Bílina do oblasti se zničenou obcí Libkovice, čímž se těžba na dole prodlouží o asi dvacet let až do roku 2050,
- za podporu výstavby dvou nových jaderných bloků o výkonu 600-1000 MW, jejichž výstavba by mohla trvat dvanáct let a stavba by stála až 140 miliard korun.

7) Ing. Petr Bendl, hejtman Středočeského kraje (ODS) – Středočeský kraj (82 bodů)
- za trvalou podporu dálnice D3 přes cennou rekreační oblast dolní Posázaví, přestože existuje ekologicky šetrnější a finančně levnější varianta řešení silničního spojení do Českých Budějovic v podobě nové silnice R3 a modernizace silnice č. I/3 Mirošovice - Benešov, která se této oblasti vyhýbá, a přestože se proti dálnici postavilo pět obcí, které na obranu své krajiny okolí musely vyhlásit stavební uzávěry.

8) JUDr. Ing. Emil Rudolf, ředitel Ministerstva životního prostředí v Hradci Králové – Královéhradecký kraj (67 bodů)
- za „napomáhání“ společnosti Skládka Elzet, s. r. o. Praha, která od roku 2004 odpadem v rámci rekultivací nezákonně zasypává jezero v Blatě u Mikulovic spolu se stovkami ohrožených žab, neboť snižoval či rušil pokuty udělované ČIŽP, přitom MŽP v roce 2007 s rozhodnutím o odvolání váhalo tak dlouho, až byl případ promlčen a udělená pokuta 300 tisíc Kč se anuluje, protože uplynula zákonná lhůta tří let.

9) Ing. Bohumír Rada, předseda představenstva Agrodružstvo Jevišovice a jednatel společnosti ZEVO, s. r. o. Jevišovice (63 bodů)
- za zodpovědnost při provozování bioplynové stanice ve Velkém Karlově na Znojemsku bez platného integrovaného povolení, za což ČIŽP udělila pokuta 300 tisíc korun,
- za nedovolené nakládání s látkami závadnými vodám, za opakované vyvážení digestátu na pole, za porušování technologie zpracování kejdy v bioreaktoru a za zodpovědnost při obtěžování obyvatel Velkého Karlova zápachem, čímž negativně ovlivňuje názor veřejnosti na využívání bioplynu jako vhodného alternativního zdroje energie,
- za prosazování výstavby velkochovu krokodýlů ve Velkém Karlově, který je v zásadním rozporu s tradiční přírodní hodnotou, jakou je život nedomestikovaných divokých zvířat v přirozených biotopech,
- za zodpovědnost v nezákonném obdělávání pozemků na části přírodní památky Rudlické kopce s mnoha chráněnými stepními druhy rostlin a živočichů, čímž družstvo od MŽP dostalo pokutu 450 tisíc korun.

9) Ing. Ivan Hlaváček, ředitel firmy InterCora, s. r. o. Plzeň – Plzeňský kraj (63 bodů)
- za prosazování výstavby obchodního centra v Plzni v ulici U Prazdroje, které by přitáhlo další automobilovou dopravu do místa, které již nyní trpí nadlimitním hlukem a vysokými dopravními intenzitami, a v jehož těsné blízkosti dvě velká obchodní centra již stojí,
- za prosazování výstavby obchodního centra v Klatovech na místě historicky cenných budov továrny Škoda z roku 1854 i přes odpor řady místních obyvatel, členů zastupitelstva i řady architektů, které by do blízkosti centra města přilákalo další automobily, čímž by mohlo dojít k nárůstu koncentrací výfukových plynů a k překročení limitů hluku,
- za prosazování výstavby Kauflandu v těsné blízkosti historického centra Domažlic s rizikem zvýšení počtu automobilů a tím i k vzrůstu emisí výfukových plynů a k překročení limitů hluku.

10) Ing. arch. Anna Procházková, radní Jihomoravského kraje pro územní plánování (ODS) – Jihomoravský kraj (47 bodů)
- za trvalou podporu spojení Brna s Vídní výstavbou rychlostní silnice R52 Pohořelice - Mikulov v dotyku s chráněným územím evropské soustavy NATURA 2000 a CHKO Pálava, aniž byl z ekologického, stavebně-technického, dopravního, územního a finančního hlediska posouzen koridor kolem Břeclavi se čtyřpruhovou silnicí R55 s využitím stopy plánovaného dvoupruhového obchvatu silnicí I/55,
- za trvalou podporu výstavby rychlostní silnice R43 přes městskou část Brno-Bystrc v dotyku s Brněnskou přehradou bez ohledu na možnost podrobně posoudit i jiné koridory či řešení při schvalování zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje.

Pořadí dalších autorů výroků ankety Zelená perla 2007

4) Marek Loužek, ekonom a politolog, působí v Centru pro ekonomiku a politiku (99 bodů)
„Fráze „šetřeme papírem, chraňme naše lesy“ je nesmyslná. Lesy se vysazují právě proto, aby se měl z čeho vyrábět papír. Čím bude větší poptávka po papíru, tím bude na světě více lesů, a nikoli méně.“ – z článku Recyklace je modla. Nevěřme jí!, LN, 7. 9. 2007

5) Petr Kajnar, primátor města Ostravy (ČSSD) (85 bodů)
„Stromy ve městě se mají udržovat tak, aby sloužily a nepřekážely.“ (řečeno při předání petice občanů proti skácení 144 stromů v Ostravě-Porubě, kdy padesátileté lípy mají ustoupit novým parkovištím, přičemž budou nahrazeny novou výsadbou) – z článku Primátor: Stromy mají sloužit, a ne překážet, Právo, 15. 1. 2007

6) Jan Virag, živnostník firmy Jan Virag – KBU (84 bodů)
„Vyhlášky splníme. Na rozdíl od jiných zemí se u nás brojleři mají stejně, jako když naši lidé jedou do lázní.“ – z článku Budou v Kněževsi týrána zvířata?, MF Dnes-střední Čechy, 22. 5. 2007

7) Pavel Bém, primátor hlavního města Prahy (ODS) (81 bodů)
„Máme jediné nebo ne jediné, ale máme prostě chronické problémy, které způsobují nejrůznější a já si dnes dovolím tvrdit militantní takzvaně občanská nebo ekologická sdružení, které podobně v Plzni prostě brání veřejných dopravním stavbám a já tvrdím, že v 90 procentech jsou motivováni ekonomicky, to znamená, mají zájem na tom povětšinou svá vlastnictví příslušných pozemků pod těmito stavbami nějakým způsobem zhodnotit, zkapitalizovat.“ (odpověď na otázku redaktora: „Zatím nemáte obavy ze zpoždění?“) – z pořadu Pavel Bém v Impulsech Václava Moravce na Rádiu Impuls, http://www.impuls.cz/pavel-bem-v-impulsech-vaclava-moravce/article.html?id=216926, 16. 8. 2007

8) Václav Klaus, prezident ČR (75 bodů)
„Zatímco některé pouště se mohou rozšiřovat a některé břehy oceánů mohou být zaplaveny vodou, ohromné části Země – dosud neobydlené kvůli drsnému, studenému klimatu – by se mohly stát úrodnými oblastmi, kde budou moci žít milióny lidí.“ (výtah z odpovědí na otázky Výboru pro energii a obchod Sněmovny reprezentantů Kongresu USA o lidském působení na globální oteplování a klimatické změny na veřejném slyšení dne 21. 3. 2007) – z tiskové zprávy Prezident odpověděl americkému Kongresu, http://www.hrad.cz/cms/cz/info_servis/tiskove_zpravy/4379.shtml, 21. 3. 2007

9) Václav Klaus, prezident ČR (65 bodů)
„Komunismus byl nahrazen hrozbou ambiciózního environmentalismu. Tato ideologie hlásá, že jí jde o ochranu Země a přírody, a pod tímto sloganem – podobně jako kdysi marxisté – chce nahradit svobodný a spontánní vývoj lidstva určitým druhem centrálního (nyní globálního) plánování celého světa.“ (výtah z odpovědí na otázky Výboru pro energii a obchod Sněmovny reprezentantů Kongresu USA o lidském působení na globální oteplování a klimatické změny na veřejném slyšení dne 21. 3. 2007) – z tiskové zprávy Prezident odpověděl americkému Kongresu, http://www.hrad.cz/cms/cz/info_servis/tiskove_zpravy/4379.shtml, 21. 3. 2007

10) Jaroslav Hanák, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy, prezident Svazu dopravy, viceprezident sdružení ČESMAD Bohemia a prezident Asociace dopravních, spedičních a servisních firem Čech, Moravy a Slezska (62 bodů)
„Největším problémem bude odvrátit zelený terorismus v kauze víkendových zákazů jízd, neboť by to poškodilo extrémním způsobem českou ekonomiku (zvláště automobilový průmysl), ale stát zatím nic neudělal pro výstavbu více než 2000 odpočívek pro kamiony u dálnic, a hlavně je tu extremismus malé země nesrovnatelný a samozřejmě nezodpovědný vůči ostatní Evropě.“ (část odpovědi na anketní otázky redakce časopisu Dopravní noviny) – z článku Anketa Dopravních novin 2007, Dopravní noviny, 20. 12. 2007


-red-

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Související odkazy

O Autorech

-red-

(Článek je redakčně upravenou tiskovou zprávou některé z nevládních organizací. Jméno organizace uvádíme v záhlaví zprávy.)

Informační partner oblasti Životní prostředí

Ekolist
Deník o životním prostředí

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz