Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - internet
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Sdružení Na počátku usiluje o ochranu a rozvoj lidského života

17. 4. 2008 - BRNO [Econnect]

Občanské sdružení Na počátku se snaží všestranně naplňovat myšlenku ochrany a rozvoje důstojnosti lidského života a jeho zdravého vývoje. Především pak u dětí, kterým hrozí, že se narodí nebo se již narodily do rizikových životních podmínek a hrozí jim nebezpečí vyplývající z důsledku domácího násilí nebo sociálního vyloučení. Sdružení provozuje azylové domy, poradenskou službu či nepřetržitou poradenskou linku.

Sdružení Na počátku již více než deset let pomáhá těhotným ženám v tísni a maminkám s dětmi vystaveným rizikovým životním situacím v pomoci jim a jejich dětem. Provozuje Domov pro dětský život kde nabízí ubytování těhotným ženám a ženám s malými dětmi, které se ocitly v tíživých podmínkách ohrožujících zdravý vývoj dětského života. Z důvodu ochrany svých klientek sdružení neuvádí ve svých materiálech ani na webových stránkách či jinde adresu tohoto Domova. Činnost sdružení představuje v následujícím rozhovoru jeho manažer Stanislav Bárta.

Můžete nejprve úvodem představit náplň činnosti Vašeho sdružení?

Občanské sdružení Na počátku působí od roku 1994 v oblasti sociálních služeb. Zaměřujeme se především na pomoc těhotným ženám a dívkám, které jejich složitá životní situace dovedla až k rozhodování o tom, zda si své dítě ponechají, či nikoliv. Nabízíme jim odborné poradenství, poskytujeme krizovou intervenci a dáváme příležitost svěřit se se svými obavami a těžkostmi. Můžeme jim také poskytnout azylového ubytování v domově s neveřejnou adresou, pokud jim jejich přirozené prostředí nedovoluje bezpečně donosit a porodit své dítě. Systematicky s nimi také spolupracujeme na obnovování vztahů s původní rodinou a na bezpečném návratu do společnosti a na odpoutávání ze závislosti na poskytovaných sociálních službách.

Kde máte svoje zázemí a co vše máte pro Vaši práci k dispozici?

Zázemí máme v Brně v dlouhodobě pronajatém domě na Soběšické 60. Máme tu tři kanceláře a jednu poradenskou místnost. Dále je to Domov pro dětský život, azylový dům s neveřejnou adresou, kapacitou sedmi míst a s nezbytným technickým zázemím (kancelář, pokoje pro zaměstnance i návštěvy - v domě je stálá služba). Dalším zázemím jsou byty následné péče a společná klubovna pro maminky. Vzhledem k tomu, že velká část naší práce má terénní charakter a zasahuje poměrně rozsáhlé území, tak někteří pracovníci mají zázemí i u sebe doma.

Kdo vlastně stál u zrodu sdružení při jeho založení a jaké pohnutky stály při jeho zrodu?

S myšlenkou pomoci těhotným ženám v tísni přišla po roce 1989 doktorka Svatošová (též průkopnice hospicového hnutí). V té době se začalo více hovořit o potratech jako nežádoucím jevu a začaly být pořádány různé kampaně za záchranu nenarozených dětí. Už se ale nenašel nikdo, kdo by těhotným ženám nabídl nějakou alternativu nebo pomoc. Nestačí říct na potrat nechoď, je to špatně, ale už se nezajímat, zda nezůstala sama a zda má kde bydlet. Charita, kde tehdy doktorka Svatošová působila, otevřela první AD pro těhotné matky v Jiřetíně a několik zakládajících členek našeho sdružení v tomto domě působilo. Postupně se kolem nich vytvořila skupina lidí, kteří chtěli zřídit další samostatný Domov pro těhotné ženy. Vzniklo tak Sdružení za dětský život později přejmenované na Na počátku. U zrodu stálo 17 zakládajících členek.

V jakých podmínkách sdružení pracovalo v počátcích svého působení?

Nejprve několik zakládajících členek pracovalo v charitním AD v Jiřetíně. Později jsme měli pronajatý dům na Vysočině a poté u Brna. V roce 1995 jsme získali již dostatek finančních prostředků (veřejná sbírka a Holandské nadace) na zakoupení a dostavbu bytovky. V září 1996 se nám podařilo otevřít Domov pro dětský život. Ze začátku všichni pracovali dobrovolně, teprve od března 1996 jsme měli první 2 zaměstnankyně na zajištění finančních prostředků a na koordinaci dostavby domu. Od září 1996 k nim přibyly 3 pracovnice nově otevřeného AD. V prvních letech všechny pracovaly za minimální mzdu.

Kolik máte aktuálně zaměstnanců?

13, někteří z nich pracují na částečné úvazky.

Pomáhají Vám i dobrovolníci?

Jejich počet se pohybuje okolo 20. Pomáhají nám při administrativní práci v sídle sdružení, podílejí se na údržbě Domova pro dětský život. Hlídají také děti našich maminek, když mají kurzy, nebo potřebují vyřizovat něco na úřadech a podílejí se na zajištění různých programů.

Přibližte čtenářům kdo jsou Vaši typičtí klienti?

Jedná se o těhotné ženy a dívky, které jsou postaveny před rozhodování o tom, zda si dítě ponechají či nikoliv. Velice často je kvůli těhotenství opustil partner a nyní nemají kam jít. Nebo se setkávají s odmítnutím a nátlakem rodiny („přede si nezkazí celý život“). Nezřídka jsou také vystaveny různým formám domácího násilí.

Co vše jim sdružení může nabídnout v jejich životní situaci?

Základem je odborné poradenství a krizová intervence v rámci Poradny Na počátku. Pokud si to naléhavost situace žádá, poskytujeme nastávajícím maminkám ubytování v Domově pro dětský život, azylovém domě s neveřejnou adresou. Ten se stává místem prožívání bezpečného a klidného těhotenství – ženy zde mají možnost připravit se na porod a na život s miminkem. Po porodu u nás mohou zůstat ještě půl roku. Poté mají možnost vstoupit do našeho programu následné péče, ve kterém pracují na svém odpoutávání se od spoléhání se na naši pomoc a služby, posilují svou samostatnost, učí se využívat zdrojů z přirozené komunity a navazují kontakty s rodinou.

Jak vlastně vypadá takový typický den u Vás, řídí se pravidelným režimem?

Jinak vypadá v Poradně, jinak v Domově a zcela odlišně v Následné péči. VDomově má život poměrně pravidelný rytmus. Jedná se o dům komunitního typu a většina dění je určována rodinnou radou. Ta probíhá jednou týdně a jedná se o společné plánování aktivit zaměstnanců a klientek Domova. V Poradně a Následné péči se denní rytmus hodně odvíjí od potřeb klientek (akutní intervence) a od jejich individuálního plánu. Individuální plán je základem práce s každou uživatelkou našich služeb. Navíc v Následné péči se jedná většinou o práci v terénu. V Poradně je naopak dění hodně provázáno s administrativou sdružení.

Můžete nastínit jak bude vypadat Vaše práce v letošním roce?

V letošním roce budeme řešit 4 projekty, které v podstatě kopírují naše registrované sociální služby a jsou takovým naším „stálým inventářem“. Čekají nás větší stavební úpravy v našem azylovém domě, dokončení zateplení a instalace nového topení na tepelná čerpadla. Na to se už docela těšíme, neboť pracovníci byli v zimě během služby zaměstnáváni „krmením kotlů“. Chceme také dovést do konečné podoby naše nové webové stránky, které jsme spustili začátkem února. Máme naplánováno další vzdělávání zaměstnanců (kurz řešení konfliktů, kurz laktační poradkyně).


Miroslav Pořízek

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Související odkazy

O Autorech

Miroslav Pořízek

Autor je externím redaktorem Econnectu.

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz