Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - sociální oblast
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Plzeň si pro svou kandidaturu na titul Evropského města kultury vybrala téma „voda“

12. 12. 2007 - PLZEŇ [Econnect]

Již přes 20 let je titul Evropské město kultury udělován Evropskou radou ministrů vždy jednomu z měst, které dostane šanci a prostředky k tomu, aby podle své invence, možností a schopností ukázalo, čím se může kulturnímu světu pochlubit. Pro rok 2015 se o tento titul hodlá ucházet i město Plzeň a již podniká konkrétní kroky. Za téma kulturní nabídky v daném roce si město, ležící na soutoku čtyř řek, zvolilo „vodu“ a to především ve smyslu vzájemného obohacování.

Autorkou nápadu na udělování titulu Evropské město kultury byla v 80. letech řecká ministryně kultury Melina Mercouri. Prvním městem, jemuž Rada ministrů kultury titul udělila, byly v roce 1985 řecké Athény. Od té doby bylo evropským hlavním městem kultury jmenováno 32 měst, mezi něž patřila například Florencie, Amsterdam, Paříž, Glasgow, Dublin, Madrid nebo Stockholm. V roce 2000 propůjčila Rada titul výjimečně hned devíti evropským městům, mezi nimiž nechyběla ani Praha. Města, která doposud titul získala se liší velikostí, počtem obyvatel, historickým a kulturním zázemím i finančními možnostmi. Tato rozdílnost má symbolizovat představu jednotné Evropy, jejíž bohatství spočívá v různosti regionů, národů a kultur. Cílem projektu je tak přispět ke sbližování evropských občanů.

Mezi lety 2005 až 2019 proběhne akce Evropské hlavní město kultury ve všech 27 členských státech EU. Každý rok se tato akce bude moci konat ve dvou členských státech. Pro Českou republiku, společně s Belgií, je stanoven rok 2015. Města ucházející se o titul musí šest let před konáním akce podat žádost obsahující základní rysy programu na daný rok.

Na zapojení veřejnosti do projektu spolupracuje Centrum pro komunitní práci v Plzni. „Naším prvním úkolem bylo uskutečnění ankety mezi obyvateli města, jejímž cílem bylo zjistit přání a potřeby obyvatel v oblasti kulturního vyžití v Plzni. Rovněž na základě názorů zjištěných prostřednictvím ankety bylo možné navrhnout hlavní téma kulturního programu pro rok 2015. Je jím voda - voda ve smyslu pramenů, obohacování a splývání,“ říká Helena Šimicová z Centra pro komunitní práci v Plzni.

K volbě tématu je třeba dodat, že výrazným rysem města Plzně je jeho výjimečná poloha na soutoku čtyř řek. „Vodu chápeme jako živel, jako tok a proud energie, ale také jako prolínání a pestrost, kterou přináší plzeňský čtyřnásobný soutok, ve kterém se jednotlivé proudy mísí a proměňují v nový silný proud. Voda tak přináší Plzni klíčový motiv - motiv setkávání,“ doplňuje vedoucí odboru kultury Magistrátu města Plzně Roman Černík.

Na výsledky ankety mezi občany navázaly strukturované rozhovory s klíčovými osobnostmi vytvářejícími kulturní nabídku v Plzni. Bylo osloveno 21 lidí z nejrůznějších oborů jako literatura a film, divadlo, výtvarné umění nebo hudba, aby se dle svého názoru vyjádřili ke konkrétní situaci v daném oboru nebo navrhli konkrétní řešení a zlepšení. Osobnosti také mohli navrhovat vlastní příspěvek či možnou invenci v rámci zvoleného tématu kulturního programu.

„Dne 6. prosince proběhla na Magistrátu města Plzně společná diskuse těchto osobností nad plánovaným programem pro rok 2015. Zajímavé bylo, že se nad náměty vyšlých z rozhovorů sešli lidé, kteří se vesměs znají, ale společně toho dosud mnoho koncepčně neřešili. Protože se jedná opravdu o různorodé osobnosti - od zástupců velkých příspěvkových organizací, zastupitelů města až po neziskové organizace a propagátory alternativní kultury - bude důležité postupovat po částech a také naučit se spolu mluvit,“ vysvětluje Černík.


Tomáš T. Kůs

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


O Autorech

Tomáš T. Kůs

Autor je externím redaktorem Econnectu.

Občanská společnost - návod k použití

Portál Občanská společnost - 
návod k použití Praktické návody, jak uplatňovat svá občanská práva. http://obcan.ecn.cz

- Právo vědět - Účast na rozhodování - Rovné příležitosti - Občan v EU -

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz