Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - sociální oblast
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Nový Občanský zákoník se dotkne i neziskovek

23. 11. 2007 - PRAHA [GITA]

Občanský zákoník čekají rozsáhlé změny, na kterých začala před osmi lety pracovat již sociálnědemokratická vláda Miloše Zemana. Změny se dotknou také neziskového sektoru. Legislativní rada vlády by se novou normou mohla zabývat asi tak za rok.

Asociace nestátních neziskových organizací v České republice a Sekretariát Rady vlády pro nestátní neziskové organizace proto tento týden uspořádaly seminář v prostorách Úřadu vlády, kde přednesl referát Karel Eliáš z Právnické fakulty Západočeské univerzity. Ten vede tým, jenž nový zákon připravuje. Co se týče neziskového sektoru, věcný záměr nového občanského zákoníku podle Eliáše zatím počítá s tím, že by nevládní organizace měly být zapsány ve veřejných rejstřících, spravovaných státem. Získávaly by osvědčení o veřejné prospěšnosti, které by zaručovalo daňové výhody. To vše se zatím v návrhu konkrétně dolaďuje.

Došlo by i ke změnám obecného statutu. Občanská sdružení by byla korporacemi neboli ohlášenými spolky (zkratka o. s. by tedy zůstala), obecně prospěšné společnosti by se staly ústavy. Zůstalo by určité přechodné období, ve kterém by se statut daného subjektu měnit nemusel. Nadace a fondy ve formě korporací by měly v náplni činnosti poskytovat získané jmění ke konkrétnímu vytčenému účelu. Podle návrhu by mohly také podnikat, například jako nakladatelství, přičemž zisk by nadace musely použít na účel, ke kterému byly zřízeny. Ústavy by naopak byly zřizovány za účelem poskytování služeb.

V následné diskusi zazněla námitka, zda by to ústavy neměly těžší v tom, že by hůře sháněly donátory. Jeden ze zástupců neziskového sektoru uvedl, že z praxe ví, jak případným sponzorům často záleží právě na statutu. Karel Eliáš si naopak myslí, že v tomto směru záleží více na náplni činnosti, nikoli na názvu. Uvedl také, že v České republice stále platí právní úprava občanského zákoníku z roku 1964, která byla po roce 1989 několikrát novelizována – k zásadnějším úpravám ale nedošlo.

„Připravovaný Občanský zákoník by neměl jít cestou reformy, ale úplně nového zákona, který bude čítat kolem tisícovky paragrafů,“ řekl Eliáš. Pravidelně se proto na ministerstvu spravedlnosti schází rekodifikační komise, která zákoník připravuje. Věcně je podle Eliášových slov zákoník již téměř vydiskutován, nyní se komise věnuje převážně formulačním záležitostem. „Ministerstvo spravedlnosti uskutečnilo dotazníkový průzkum, přičemž rozeslalo připravovaný věcný záměr občanského zákoníku. Z dvaadvaceti dotázaných advokátních kanceláří se tři vyslovily proti, tři pro. Zbylých šestnáct jej označilo za dobrý – ale s tím, že by ještě potřeboval dopracovat. Takový názor zastávám i já,“ řekl.

Práci na Občanském zákoníku sleduje také ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil (ODS). „Návrh nového Občanského zákoníku je společně s návrhem obchodního zákona a zákona o mezinárodním právu soukromém součástí rekodifikace soukromého práva hmotného v České republice. Po přijetí těchto tří návrhů je plánována dvouletá legisvakanční lhůta, ve které bude zpracováván změnový zákon k přijatým zákonům. Nabytí účinnosti nových zákonů se odhaduje na první leden roku 2011,“ uvedl ministr před několika týdny.Andrea Cerqueirová

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz