Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - vše
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Přijde stát o miliardy při stavbě nových dálnic?

3. 10. 2007 - PRAHA [Ekologický právní servis / Transparency International]

Vláda ČR na svém jednání 19.9. 2007 v souvislosti s projednáváním státního rozpočtu na rok 2008 schválila i harmonogram investic do staveb nové dopravní infrastruktury do roku 2013. Rozhodla však v rozporu se svým programovým prohlášením a se závěry NKÚ, neboť neposoudila potřebnost plánovaných dopravních staveb a jejich vlivy na životní prostředí. Vzhledem k tomu, že se roční objem výdajů na dopravní infrastrukturu má pohybovat kolem 90 mld. Kč, hrozí v důsledku nevyhodnocení efektivnosti jednotlivých projektů promrhání miliard korun z veřejných rozpočtů.

Vláda přijala tzv. Harmonogram výstavby dopravní infrastruktury (HVDI) bez určení priority jednotlivých staveb podle ekonomických, dopravních, společenských a ekologických kritérií. Jako jediné kritérium byla zvolena připravenost staveb z hlediska projednání podle stavebního zákona. "O tom, jaké dopravní stavby se u nás budou stavět rozhoduje bohužel více aktivita jednotlivých úředníků na Ředitelství silnic a dálnic, než vláda. Takovýto postup nejen rozšiřuje již beztak široký prostor pro korupci, ale je vážným indikátorem nehospodárnosti nakládání s veřejnými zdroji, kdy nejsou sledována kriteria hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti. Ve světle navrhovaného rozpočtového deficitu ve výši 71 mld. na rok 2008 je to hazard, jehož důsledky budou opětovně neseny daňovým poplatníkem", říká Adriana Krnáčová, ředitelka Transparency International.

Postupem vlády došlo k porušení dalšího bodu jejího programového prohlášení, který hovoří o zvýšení vymahatelnosti závěrů Nejvyššího kontrolního úřadu. Byl zcela opominut závěr NKÚ, který financování rozvoje dopravních sítí v České republice kritizoval. Konstatuje se v něm existence značných rizik současného stavu, kdy dosud nebyla připravena tzv. multikriteriální analýza plánovaných dopravních staveb a je tak umožněno vynakládat veřejné zdroje na přípravu a realizaci staveb, u nichž nebyla prokázána společenská efektivnost anebo byla vypočtena velmi nízká. Dochází k situaci, kdy jsou financovány málo účelné dopravní stavby a chybí prostředky na ty skutečně potřebné.

Konkrétním příkladem neefektivního financování je plánované kapacitní spojení Brna a Vídně rychlostní komunikací R52 Brno -- Mikulov. Trasu R52 přes Mikulov aktivně prosazuje Ministerstvo dopravy, má přitom však k dispozici studie prokazující proveditelnost alternativní varianty spojení Brna s Vídní s využitím stávající dálnice D2 a obchvatu Břeclavi.

"Schválená podoba Harmonogramu postrádá koncepci a umožňuje netransparentní a neefektivní vynakládání mnoha miliard korun z veřejných rozpočtů. Odborné studie prokazují, že alternativní koncepce dálniční sítě v Jihomoravském kraji s trasou R52 přes Břeclav vykazuje možnou úsporu téměř 30 miliard Kč. R52 přes Mikulov byla přitom vyhodnocena jako ekonomicky neživotaschopná a představuje větší zásah do životního prostředí. Podle platné legislativy by tedy měla být upřednostněna varianta přes Břeclav," uvedla Mgr. Barbara Homolová z Ekologického právního servisu, která se případem zabývá.


-red-

DISKUSE - KOMENTÁŘE:

3. 10. 2007
remcal

O Autorech

-red-

(Článek je redakčně upravenou tiskovou zprávou některé z nevládních organizací. Jméno organizace uvádíme v záhlaví zprávy.)

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz