Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - lidská práva
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

V Praze proběhne Konference o bezdomovectví

10. 9. 2007 - PRAHA [Econnect / Sdružení azylových domů v ČR]

Setkání s cílem prodiskutovat témata týkající se bezdomovectví se připravuje v pražském hotelu Step. Konference o bezdomovectví je pořádána v rámci projektu Strategie sociální inkluze bezdomovců v ČR, jehož realizátorem je Sdružení azylových domů ve spolupráci s dalšími nevládními organizacemi – partnery jsou Armáda spásy, sdružení Naděje, Charita ČR a Slezská diakonie. Konference, která proběhne ve dnech 12. až 14. září, se zúčastní zástupci neziskového sektoru, ministerstev, zástupci státních a regionálních úřadů a další zástupci odborné veřejnosti.

Na programu třídenní konference pro 150 účastníků jsou prezentace výstupů z projektu Strategie sociální inkluze bezdomovců v ČR, přednášky odborníků k problematice bezdomovectví a rozvoji sociálních služeb pro bezdomovce. "Součástí budou také pracovní skupiny se zaměřením na témata Definice a typologie bezdomovectví, Zdravotní péči o bezdomovce, Aktivní politika zaměstnanosti a Ověření efektivity většího počtu sociálních pracovníků a prohlídka zařízení poskytujících sociální služby pro bezdomovce," uvedl koordinátor projektu David Cveček.

V projektu Strategie sociální inkluze bezdomovců v ČR si Sdružení azylových domů v ČR (sdružující více než sto azylových domů v celé zemi) a partneři projektu Armáda spásy, občanské sdružení Naděje, Charita ČR a Slezská diakonie daly za cíl navrhnout komplexní strategii integrace sociálně vyloučených osob, zmapovat současný stav bezdomovectví a služeb poskytovaných v této problematice.

"Jednou z hlavních a zcela ojedinělých aktivit projektu bylo Ověření efektivity většího počtu sociálních pracovníků. V rámci projektu bylo zaměstnáno 16 sociálních pracovníků v různých azylových domech ve vybraných regionech ČR, kteří v daném období pracovali „pouze“ s 10 klienty," vysvětluje David Cveček. Za období realizace projektu bylo podpořeno více než 500 klientů sociálních služeb. Výsledky průzkumu ukázaly, že tento model sociální práce se velmi pozitivně odráží v oblasti resoializace, podpoře a udržení klienta v pracovním poměru.

Vznikly nové publikace i internetový portál

V české legislativě ani v obecném povědomí neexistovala hranice, která by vymezila pojem bezdomovec. Cílem aktivity Definice a typologie bylo vytvořit typologii bezdomovectví ve společenských a ekonomických podmínkách České republiky tak, aby byla kompatibilní s typologií FEANTSA, která je používána v členských státech Evropské unie.

"Další řešenou oblastí byla problematika poskytování zdravotní péče osobám bez přístřeší. V rámci aktivity jsou realizována různá dotazníková šetření. Respondenty byly vybrané azylové domy, střediska zdravotní záchranné služby, zdravotnická zařízení a další instituce. Z výsledků analýz vznikla odborná publikace Zdravotní péče o bezdomovce v ČR," vysvětluje David Cveček.

Projekt se v další aktivitě zabýval také analýzou situace bezdomovců na trhu práce. Tato analýza se pokusila nalézt možné cesty k integraci bezdomovců na trh práce, a tím jim zajistit rovný přístup k zaměstnání. Respondenty dotazníkových šetření byly úřady práce, zaměstnavatelé, agentury práce, azylové domy a jejich klienti. Výstupy aktivity jsou součástí závěrečné publikace projektu.

Publicita problému bezdomovectví a zvýšení informovanosti veřejnosti o této problematice byla další důležitou aktivitou. V rámci projektu byl vytvořen internetový informační portál www.bezdomovci.eu, který bude i po zakončení realizace projektu sloužit jako zdroj informací k problematice bezdomovectví, rozcestník na další zdroje a komunikační fórum poskytovatelů i uživatelů služeb.

Hlavním výstupním materiálem projektu publikace Návrh udržitelného rozvoje sociálních služeb, která shrnuje výsledky jednotlivých aktivit projektu a může být zdrojem dat pro tvorbu systému, který zajistí stabilní poskytování služeb a umožní organizacím plánování služeb v následujících letech. Veškeré publikace jsou k dispozici v elektronické podobě na informačním portálu www.bezdomovci.eu.


-red-

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


O Autorech

-red-

(Článek je redakčně upravenou tiskovou zprávou některé z nevládních organizací. Jméno organizace uvádíme v záhlaví zprávy.)

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz