Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - vše
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Jihočeský krajský úřad potvrdil nesmyslnou cyklostezku

30. 8. 2007 - ČESKÉ BUDĚJOVICE [Econnect/Calla]

Nová cyklostezka údolím Vltavy má propojit Hlubokou nad Vltavou a Purkarec. Jde o nákladnou stavbu, která se podle ochránců přírody do zachovalého území nehodí. Jako řešení se nabízí využití některé ze stávajících asfaltových cest v přilehlé oboře, ale s tím nesouhlasí státní lesy. Proti názoru Agentury ochrany přírody a krajiny a nevládní organizace Calla tak krajský úřad potvrdil rozhodnutí magistrátu Českých Budějovic o další tunách asfaltu do jihočeské přírody.

Hluboké, skalnaté a romantické údolí řeky Vltavy mezi Hlubokou nad Vltavou a Purkarcem láká k výletům nejen pěší turisty, kteří mohou projít po červené turistické značce podél Staré obory, ale i cyklisty. Pro ty je zatím velmi členitý kopcovitý terén nepřístupný zejména z důvodu zákazu vstupu do Staré obory, která je sice protkána sítí asfaltových cest, ale platí zde oborní řád. Situace se ale může změnit vybudováním cyklistické stezky. Tato stavba, neboť svými parametry se nejedná o úpravu lesní cesty, ale o technicky i ekonomicky nákladnou stavbu, je ve fázi povolovacích řízení. Na jedné straně zájem o zachování přírody původních suťových lesů, skalnatých doubrav a rostlinných společenstev na ně vázaných a chráněných zákonem dokonce z několika hledisek. Na straně druhé cíl propojit za každou cenu cyklostezkou Hlubokou nad Vltavou s Purkarcem. V současné době ustupuje díky rozhodnutí úředníků Krajského úřadu Jihočeského kraje příroda, neboť odvolání sdružení Calla podané proti rozhodnutí Magistrátu města České Budějovice bylo zamítnuto.

Pravý nebo levý břeh Vltavy?

Cyklostezka „Vltavská“ z Hluboké nad Vltavou do Purkarce navazuje na cyklostezku z Českých Budějovic a má ambice být součástí nadnárodní trasy EuroVelo 7. V současné době je vedena cyklotrasa po asfaltové komunikaci pravého břehu Vltavy podél Nové a Poněšické obory. Nadace Jihočeské cyklostezky navrhuje její přeložení na levý břeh Vltavy. „Bohužel tento návrh vycházející z údajného zatraktivnění trasy a zajištění větší bezpečnosti cyklistů zcela ignoruje přírodní a technické podmínky a slučováním podmínek pro cyklodopravu ve městě a rekreační cyklistiky nás staví do pozice nepřátel cyklodopravy“, uvádí Vladimír Molek ze sdružení Calla.

V případě návrhu se jedná o cyklostezku v základní šířce vozovky 4 m o dvou jízdních pruzích 1,5 m se zpevněnou krajnicí 0,5 m na každé straně. Konstrukce štěrkodrť z asfaltového recyklátu a živičný nátěr z asfaltové silniční emulze. V některých místech budou vybudovány zářezy a náspy, nejvyšší 2,5 m v místě křížení se Zlatěšovickým potokem. „Jsem přesvědčen, že sporné tři kilometry cyklostezky postavené dle platných norem budou zločinem na zdejší přírodě a doporučuji každému projít si po červené turistické značce tuto trasu“, dodává Vladimír Molek.

Obora, příroda, myslivost?

V souvislosti s výstavbou cyklostezky bude posunuto oplocení staré obory tak, aby cyklostezka vedla mimo oboru. Přesto, že v oboře je vybudována sít asfaltových komunikací, je pro Státní lesy nepřijatelné vést cyklostezku tímto způsobem. Pochopitelné je, že Lesní správa Hluboká nad Vltavou hájí své zájmy. Méně pochopitelné je, že problém posouvají za hranici obory.“Očekával bych, že Státní lesy budou hájit společné zájmy ochrany přírody , ať už v oboře nebo za jejím plotem a potvrdí naše stanovisko, že někam se prostě dá dojít jenom pěšky, uvedl zklamání Vladimír Molek.

Jaké zájmy hájí úředníci životního prostředí?

Jedním z hlavních důvodů potvrzení rozhodnutí Magistrátu města České Budějovice byl pro úředníky odboru životního prostředí Krajského úřadu Jihočeského kraje právě nesouhlas státního podniku Lesy České republiky. K dispozici měl přitom odborné vyjádření Agentury ochrany přírody a krajiny ( 19.2.2007 Ing. Šiška): "Nadále trváme na tom, že jediným optimálním řešením cyklostezky v úseku mezi 1,3 – 4,27 km je z hlediska ochrany přírody a krajiny využití stávajících cest uvnitř obory. Všechny ostatní dosud projednávané návrhy povedou při dodržení předepsaných parametrů komunikace k významnému narušení dochovaných přírodních hodnot v kaňonu Vltavy“.

„Úředník rozhodující o odvolání se opíral pouze o posudek soukromé firmy EIA Servis a naprosto ignoroval nejen odborné stanovisko nezávislé státní organizace Agentury ochrany přírody a krajiny, ale i vyjádření svého kolegy odborného pracovníka ochrany přírody“, podivuje se Molek. Cit. vyjádření z 19.6.2006 „ Vedení trasy je nevhodné zejména vzhledem ke značným zásahům do lesních porostů s významným druhovým zastoupením vzácných rostlin a živočichů, a to vše při stávajícím blízkém souběžném vedení zpevněných komunikací v oboře!


DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Občanská společnost - návod k použití

Portál Občanská společnost - 
návod k použití Praktické návody, jak uplatňovat svá občanská práva. http://obcan.ecn.cz

- Právo vědět - Účast na rozhodování - Rovné příležitosti - Občan v EU -

PODPOŘTE Econnect

Myslíte si, že je naše práce užitečná? Dejte o nás vědět a umístěte na své stránky ZPRÁVY z Econnectu, nebo BANNER či IKONU Econnectu.
Více v sekci o Econnectu
Econnect - portál občanského sektoru

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz