Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - lidská práva
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Otrokovická Naděje hledá práci pro klienty

10. 8. 2007 - OTROKOVICE [Econnect / Naděje]

Pobočka Naděje v Otrokovicích hledá jednoduchou manuální práci pro klienty své chráněné dílny, pro osoby se zdravotním postižením. Nejlépe v okolí domova nebo práci, kterou by bylo možné posílat poštou – jako je například kompletace, navlékání korálů a podobně. Na chráněném pracovišti klienti domova pod vedením ergoterapeutů pracují v keramické a textilní dílně, pomáhají s úklidem a zhotovují dárkové předměty.

Domov Naděje nabízí celoroční, týdenní i denní péči o děti, mládež a dospělé s mentálním a tělesným postižením. Domov pro mentálně postižené děti a mládež v Otrokovicích v objektu bývalé školky byl otevřen ve spolupráci s okresním úřadem ve Zlíně v lednu 1993. Svůj domov zde našly děti a mládež převážně s těžkých stupněm mentálního postižení, často v kombinaci s jinými poruchami. Ke staré budově byla v roce 1995 přistavěna budova nová, která zvýšila kapacitu na 47 míst.

Historie domova: krátká, ale velmi bouřlivá

"Bouří" v historii domova byly červencové povodně v roce 1997, které domov zaplavily až do výše tří a půl metru. Obnova byla uskutečněna v rekordně krátkém čase, takže se již v červenci 1998 mohly děti znovu nastěhovat do svého domova, který prošel celkovou rekonstrukcí a dostavbou. Dnes je v domově k dispozici více než padesát míst v pěti odděleních rozdělených podle stupně postižení. O děti se stará kolektiv odborných zdravotních pracovníků, vychovatelé, sociální a rehabilitační pracovník. Součástí domova je dílna s keramickou pecí a dalšími možnostmi pro ruční práce, rehabilitace s masážní vanou, vířivou vanou a malým bazénem pro výcvik plavání a tělocvična. Místnost pro muzikoterapii je vybavena vodním lůžkem a reprodukční technikou.

Pamatováno je i na vzdělání dětí, a to v detašovaném pracovišti pomocné školy přímo v domově. Nezapomíná se ani na sportovní vyžití. V Českém hnutí speciálních olympiád je zaregistrováno dvanáct malých sportovců v pěti disciplínách.

Všichni pracovníci se snaží vytvořit dětem v Domově skutečný domov, a to mimo jiné také tím, že se děti, které toho jsou schopné, zapojují do jednoduchých domácích prací nebo prací na zahradě a ve skleníku, který je součástí areálu spolu s trávníkem, altánkem, pískovištěm a dalšími možnostmi pro hry malých obyvatel. Na chodbách a v místnostech najdeme na stěnách výrobky z keramické dílny, suchou květinovou vazbu a další výrobky, které ve spolupráci s vychovatelkami vytvořily samy děti.

Domov slouží zároveň jako denní stacionář pro otrokovické děti a mládež, které zde tráví část dne a většina se zapojuje do aktivit chráněné dílny.

Obnova Otrokovic

V červenci 1997 zasáhly území Moravy a východních Čech rozsáhlé povodně, které způsobily velké materiální škody. 9. července 1997 dorazila povodňová vlna i do Otrokovic. Čtvrť jménem Baťov (Bahňák) a v ní i Domov pro mentálně postižené děti a mládež byla několik dní zaplavena až do výšky tří a půl metru.

Po opadnutí vody, vyklizení a vyčištění objektu od bahna a jeho vysušení započaly práce na obnově domova. Dva původní pavilony byly celkově zrekonstruovány a byl přistavěn pavilon nový. Rekonstrukce, kterou prováděla firma Pozemní stavitelství Zlín podle projektu firmy Ateliér 91, byla dokončena v rekordně krátkém čase. Slavnostní otevření nového domova bylo 9. července 1998, tedy přesně rok od zaplavení domova. "Na obnově Domova se podílelo velké množství obětavých dárců z domova i ze zahraniční, bez jejichž přispění by nebylo možné v takto rekordně krátkém čase rekonstrukci uskutečnit," uvádí Naděje.

Nabídky práce pro klienty otrokovického domova je možné zasílat na adresu Naděje, pobočka Otrokovice, Jana Bárová, Wolkerova 1274, 765 02 Otrokovice; tel.: 577 112 986.


-red-

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Související odkazy

O Autorech

-red-

(Článek je redakčně upravenou tiskovou zprávou některé z nevládních organizací. Jméno organizace uvádíme v záhlaví zprávy.)

Občanská společnost - návod k použití

Portál Občanská společnost - 
návod k použití Praktické návody, jak uplatňovat svá občanská práva. http://obcan.ecn.cz

- Právo vědět - Účast na rozhodování - Rovné příležitosti - Občan v EU -

KORMIDLO - katalog odkazů občanské společnosti

www.kormidlo.cz * Lidská práva * Sociální rozvoj a pomoc * Životní prostředí * Globalizace a udržitelný rozvoj * Kultura * Lidé a společnost * Neziskový sektor
www.kormidlo.cz

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz