Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - vše
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

V novém školním roce na žáky čekají interkulturní workshopy

31. 7. 2007 - PRAHA [Multikulturní centrum Praha / Econnect]

V rámci projektu Otevřená škola připravuje Multikulturní centrum (MKC) Praha na následující školní rok Interkulturní dílny pro žáky 2. stupně základních škol. Dílny jsou zábavné interaktivní semináře pro žáky základních škol ve věku od dvanácti do čtrnácti let, na kterých se žáci seznámí s kulturou, historií a životem obyvatel jiných zemí a příslušníků národnostních, náboženských a dalších menšin žijících v České republice.

"Cílem dílen je podnítit v žácích respekt k odlišnostem jakéhokoli druhu. Informace podané zábavnou formou je mají povzbudit, aby se zajímali o menšiny v ČR a vnímali jejich odlišnost jako obohacující, nikoliv ohrožující. Dílny tak rozšiřují kompetence žáků umět se orientovat ve světě a utvářet si vlastní názor," říká manažerka projektu Michaela Vodenková Poláková.

"Dílny vycházejí z originální metodiky Multikulturního centra Praha z roku 2002 ověřené na základních a středních školách po celé ČR. Od té doby jsme uspořádali více než 500 interkulturních dílen. V rámci projektu Otevřená škola byly dílny inovovány a zrevidovány tak, aby reflektovaly aktuální dění v dané problematice," dodává manažerka projektu.

Lektoři interkulturních dílen jsou příslušníci daných menšin nebo vystudovaní odborníci zabývající se konkrétní kulturou či oblastí. Jedna interkulturní dílna trvá 90 minut a MKC Praha ji organizuje pro jednu třídu a jejího učitele, který po skončení dílny může probírané téma dále rozšířit ve své výuce.

Od školního roku 2007/2008 je Multikulturní výchova jako jedno z průřezových témat zařazena v rámci školské reformy MŠMT do Rámcového vzdělávacího programu. Interkulturní dílny tak reagují právě na tyto výchovně-vzdělávací cíle a lze na ně navázat ve výuce v řadě předmětů, například v občanské výchově, jazycích, zeměpisu, dějepisu, výtvarné či hudební výchově a dále.

MKC Praha nabízí pro nadcházející školní rok celkem sedm interkulturních dílen: Romská dílna, Vietnamská dílna, Náboženská dílna, Národy a národnosti na území Ruské federace, Uprchlická dílna, Dílna - Jak se žije s handicapem a také Protipředsudkovou dílnu.


-red-

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


O Autorech

-red-

(Článek je redakčně upravenou tiskovou zprávou některé z nevládních organizací. Jméno organizace uvádíme v záhlaví zprávy.)

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz