Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - kultura
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > komentáře
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Kino Světozor uvede premiéru filmů o právech lidí s mentálním postižením

26. 6. 2007 -, Econnect

-foto-
-foto-
Kino Světozor uvede 28. června premiérovou projekci filmů o právech lidí s mentálním postižením. Filmy Olgy Struskové, Davida Čálka a Veroniky Sobkové vznikly v rámci kampaně za práva lidí s mentálním postižením.

V České republice v oblasti sociálních služeb dosud převládá ústavní péče. To se týká také lidí s mentálním postižením. Zatímco v ústavních zařízeních žije 15 473 lidí s mentálním postižením, v zařízeních jiného typu bylo umístěno 1 423 lidí (zdroj ČSÚ). Tento stav je pozůstatkem systému, který byl vytvořen v 50. a 60. letech minulého století. V zemích Evropské unie je situace opačná.

Počet obyvatel zařízení ústavního typu se dlouhodobě snižuje a většina lidí s postižením využívá jiné typy služeb: chráněné a podporované bydlení, osobní asistenci, respitní péči apod. V České republice připadá na 100 tisíc obyvatel 198 lidí v ústavech sociální péče. V zemích EU je to však na 100 tisíc obyvatel pouhých 50 lidí a méně. V některých zemích EU (např. Švédsko) pak byla zařízení ústavního typu zrušena úplně.

Dodržování práv klientů je jedním z hlavních problémů ústavní péče. Toto zjištění opakovaně vyplynulo z auditů a inspekcí kvality v jednotlivých zařízeních. Pro nestátní neziskové organizace, které poskytují sociální služby, je otázka práv rovněž živým tématem, zvláště vzhledem k mnoha nejednoznačnostem v platné legislativě.

Kampaň I MY upozorňuje na práva lidí s mentálním postižením

V roce 2006 proto vznikla cílená kampaň za práva lidí s mentálním postižením – I MY POTŘEBUJEME ZNÁT SVÁ PRÁVA. Kampaň je financována z prostředků EU a jejím realizátorem je občanské sdružení Portus Praha, které je známé především díky celonárodní benefiční sbírce Akce cihla. Hlavním a dlouhodobým cílem projektu I MY je zvyšování schopnosti poskytovatelů sociálních služeb hájit a prosazovat práva uživatelů služeb – lidí s mentálním postižením. Díky projektu proběhla velká tématická konference, vznikly tři publikace a také byly natočeny tři filmy.

28. června v 19 hodin se ve velkém sále kina Světozor uskuteční slavnostní premiéra těchto filmů. Uveden bude snímek Olgy Struskové Hledám práci – zn. mám DS, Přesně tak režiséra Davida Čálka a Láska, gramec, pád – film Veroniky Sobkové. Na premiéře budou přítomni tvůrci a také někteří herečtí představitelé.

Filmy jsou určeny široké veřejnosti, poskytovatelům sociálních služeb i lidem s mentálním postižením

O tom, co je pro mnohé z nás povinností a denní rutinou, hovoří jeden z představitelů filmu Hledám práci – zn. mám DS, třicetiletý vrátný Jiří Šedý: "Pracuji, protože práce je život. A život je láska..." Druhý film, který přijde ve Světozoru na řadu - Láska, gramec, pád (aneb svoboda, soukromí a riziko pohledem lidí s mentálním postižením) se věnuje třem oblastem života lidí s postižením, které jsou z pohledu dodržování lidských práv nejpodstatnější.

Svobodu pohybu a volby, nedotknutelnost soukromí a zvládání rizika v každodenním životě lidí s mentálním postižením autorka zkoumá prostřednictvím anket, hlubších úvah odborníků a autentických situací. Překvapivým způsobem používá také záběry a fotografie, které jsou obrazovými metaforami jednotlivých pojmů. Snímek Davida Čálka vznikl jako „easy to read“ určený přímo lidem s mentálním postižením. Filmem provází mentálně postižení herci, kteří překonávají situace, s nimiž se mentálně postižený člověk denně potkává.

„Sami lidé s mentálním postižením a jejich rodiny se mnohdy smířili s tím, že v praxi jsou jejich práva často výrazně omezována a že se stávají občany druhé kategorie. Filmy se proto záměrně věnují tématům a situacím, u nichž člověk s mentálním postižením denně naráží na překážky a nejednoznačnost výkladu. Patří sem například právo na práci, svobodnou volbu a pohyb nebo právo na partnerský život,“ říká Jiří Sobek, ředitel o. s. Portus Praha. Také poskytovatelům sociálních služeb může projekt I MY pomoci v několika oblastech

Jedná se například o to, jak lépe naplnit zákonné normy a standardy kvality, jak zdokonalit některé postupy při poskytování služeb s ohledem na lidská práva, jak podpořit uživatele služeb v naplňování jejich práv a pomoci jim v pochopení jejich odpovědnosti, jak předcházet rizikům, která mohou hrozit uživatelům služeb nebo jak snižovat rizika, která nese poskytovatel služeb, organizace i jednotliví zaměstnanci.

DISKUSE - KOMENTÁŘE:

O Autorech

Tomáš T. Kůs

Autor je externím redaktorem Econnectu.

Občanská společnost - návod k použití

Portál Občanská společnost - 
návod k použití Praktické návody, jak uplatňovat svá občanská práva. http://obcan.ecn.cz

- Právo vědět - Účast na rozhodování - Rovné příležitosti - Občan v EU -

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz