Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - vše
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > 
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Obchvat Bíliny se bude posuzovat s možností tunelu

3. 6. 2007
-red- [Econnect / Děti Země / Arnika] -


Variantní posouzení v rámci procesu EIA se podařilo prosadit nevládním organizacím Děti Země, Arnika, Ekocentrum Terra Natura z Bíliny a odboru životního prostředí Městského úřadu v Bílině. Současná jediná varianta totiž ohrožuje místa výskytu chráněných rostlin. V rámci dalšího posuzování se budou brát v úvahu řešení s výstavbou tunelu. Obchvat by se měl stavět v letech 2010 - 2012.

Kromě východního obchvatu Bíliny se budou z hlediska vlivů na životní prostředí posuzovat ještě další čtyři varianty dopravního řešení svízelné situace města. Vedle takzvané nulové varianty se do hry dostává ještě trasa západního průtahu s tunelem, rozšíření stávající silnice a výstavba tunelu pod ní. Vyplynulo to ze závěrů zjišťovacího řízení, které zveřejnil Krajský úřad Ústeckého kraje.

„Výběr správného řešení z více možností je jediný rozumný způsob, jak zlepšit dopravní situaci v Bílině a zároveň nezhoršit kvalitu životního prostředí v jejím okolí,“ prohlásil předseda Dětí Země Miroslav Patrik.

Své připomínky k chystané stavbě podalo i sdružení Arnika. Obchvat totiž může negativně ovlivnit vrch Trupelník, kam jeho pobočka Tým Bořena v minulosti přesadila chráněné druhy rostliny z předpolí Radovesické výsypky, které mohly být zničeny.

„Stavba by ovlivnila také ochranné pásmo rezervace Bořeň a údolí potoka Syčivka. Tyto oblasti jsou přitom vyhledávaným rekreačním místem, kam obyvatelé Bíliny rádi chodí na procházky. Obchvat by tato místa odřízl od města a narušil by klid, takže by pro rekreaci ztratila význam,“ uvedl předseda Arniky Jindřich Petrlík.

Zpracovatel následné ekologické dokumentace (EIA) bude nyní muset posoudit jak východní obchvat města a nulovou variantu, tak i dva způsoby modernizace stávajícího průtahu buď jeho rozšířením či výstavbou tunelu pro tranzitní dopravu pod úrovní současné vozovky. Zkoumat by se také měl západní průtah s tunelem dlouhým 1,3 km na levé straně řeky od firmy Ing. Jiří Kalčík – projektové středisko Plzeň.

Oblastní inspektorát České inspekce životního prostředí v Ústí nad Labem ve vyjádření požaduje posouzení vlivů na krajinný ráz a na okolí vrchu Bořně a také provedení přírodovědného průzkumu. Teplické pracoviště Krajské hygienické stanice zase očekává vypracování rozptylové a hlukové studie.

O výstavbě východního obchvatu Bíliny dlouhého 7,7 km s krátkým tunelem se uvažuje v letech 2010-2012. Jeho trasa je součástí schváleného územního plánu Bíliny z roku 2002.

-red-

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


-
Občanská společnost - návod k použití
Portál Občanská společnost - 
návod k použití Praktické návody, jak uplatňovat svá občanská práva. http://obcan.ecn.cz

- Právo vědět - Účast na rozhodování - Rovné příležitosti - Občan v EU -
Press servis
Snadné zasílání tiskových zpráv NNO do médií.
Využijte internetovou službu Econnectu pro Vás.
http://press-servis.ecn.cz/

Press Service - snadné zasílání tiskových zpráv

O Autorech

-red-

(Článek je redakčně upravenou tiskovou zprávou některé z nevládních organizací. Jméno organizace uvádíme v záhlaví zprávy.)

-

Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz