Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - sociální oblast
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > komentáře
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

G-bod 2007: setkají se studující genderu

20. 3. 2007 -, Econnect / NORA

První setkání studentů a studentek z České a Slovenské republiky zabývajících se genderovou tematikou, respektive píšících seminární, bakalářskou, diplomovou či doktorskou práci v oblasti genderové/feministické tematiky, proběhne zítra na půdě Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Setkání nazvané G-bod 2007 připravilo Genderové informační centrum NORA ve spolupráci se studentkami Katedry genderových studií FHS UK, Genderových studií Katedry sociologie FSS MU a Gender centrem.

Nápad se zrodil na letošní letní škole feministických studií NOISE v Utrechtu, jíž se zúčastnily tři studentky pražských genderových studií a ředitelka centra NORA. "Vzhledem k absenci podobných setkávání v česko-slovenském prostoru, které by byly specificky určené pro studující, jsme pocítily naléhavou potřebu vytvořit prostor k diskusi o genderových a/či feministických projektech a otázkách," uvádějí organizátorky. Institucionalizace genderových studií na českých a slovenských školách s sebou totiž přináší vzrůstající počet a rozsah studentských výzkumných projektů, které řeší více či méně podobné teoretické, metodologické a epistemologické otázky. "My samy se potýkáme s množstvím otázek a problémů, jež studium genderové tematiky, psaní nejrůznějších seminárních či diplomových prací, aplikace teoretických konceptů a budoucí uplatnění studujících přináší."

Ve společné debatě se řešení nalézají daleko lépe a rychleji – a prostor k diskusi může umožnit vyměňovat si informace, znalosti a zkušenosti a posilovat vazby a kontakty mezi jednotlivými studujícími a pracovišti. Organizátorky zdůrazňují, že nejde jen o studující zavedených programů v Praze a Brně, ale také dalších genderových či feministických kurzů a seminářů na jiných vysokých školách v České republice a na Slovensku.

Vznikl proto projekt G-bod, který by se měl stát pravidelným setkáváním studujících. Setkávání by se měli účastnit také vybraní vyučující jakožto garanti a odborníci a odbornice na diskutované otázky, vítáni jsou také ti a ty vyučující, kdo přijedou z vlastního zájmu. G-BOD chce také, v případě úspěchu projektu úkol do budoucna, dát prostor k prezentaci neziskových organizací a dalších institucí zabývajících se genderovou problematikou a propojit tak studující s neziskovou sférou.

A čeho chce projekt G-bod dosáhnout? Především vytvořit síť studujících zabývajících se genderovou problematikou v České a Slovenské republice a organizovat a koordinovat pravidelná setkávání studujících k diskusi nad otázkami vyplývajícími ze studia, výzkumných projektů a/nebo závěrečných prací. Záměrem je také rozvíjet feministické teorie v českém a slovenském prostoru, obohacovat je o místní pohled a upevňovat jejich pozici v různých vědních oborech, a také vytvořit prostor pro práci na společných projektech studujících. G-bod chce také udržovat pravidelný kontakt a upevňovat vztahy mezi studujícími a katedrami či pracovišti, na nichž studující působí, a otevřít diskusi o uplatnění studujících genderu na pracovním trhu. Sekce G-bod na webových stránkách genderového informačního centra NORA pak má sloužit jako diskusní fórum a burza nápadů, kontaktů a materiálů. Prostřednictvím studujících pak projekt může prohloubit propojení akademické a neziskové sféry.

První, březnové setkání projektu G-bod by mělo sloužit zejména k vytvoření kontaktů mezi studujícími, seznámení se s tím, kdo pracuje na jakém tématu, diskusím o nejpalčivějších otázkách výzkumu či psaní prací, případně pomoci těm, kteří zatím nad tématem své budoucí bakalářské, magisterské či doktorské práce s genderovým zaměřením teprve přemýšlejí.

DISKUSE - KOMENTÁŘE:

O Autorech

-red-

(Článek je redakčně upravenou tiskovou zprávou některé z nevládních organizací. Jméno organizace uvádíme v záhlaví zprávy.)

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz