Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - životní prostředí
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Sdružení Za sociální společnost pomáhá na Vysočině lidem ohroženým sociálním vyloučením

5. 1. 2007 - TŘEBÍČ [Econnect]

Občanské sdružení Za sociální společnost vzniklo v Třebíči na jaře roku 2004. Jeho hlavním cílem je především poskytování podpory skupinám občanů, které jsou ohroženy rizikem sociálního vyloučení v procesu jejich začleňování do společenského života. Sdružení tak například poskytuje komplexní sociální poradenství, adaptační semináře nebo podporuje dobrovolnické aktivity pro seniory.

Jedním z klíčových projektů, který je nyní v rámci sdružení realizován a je určen zejména ženám na mateřské dovolené má příhodný název „Znovu pracuji.“ Nejen o něm jsme si povídali koncem loňského roku s předsedkyní sdružení paní Boženou Dolejskou.

Můžete, prosím, na úvod představit Vaše sdružení, kdy přesně vzniklo, kdo stál na jeho počátku a co Vás vlastně vedlo k jeho založení?

Naše občanské sdružení vzniklo v březnu 2004 a na jeho počátku stáli lidé, kteří měli určité zkušenosti v oblasti komunitního plánování, prognostických modelů vývoje obyvatelstva, s průzkumy veřejného mínění a samozřejmě řada z nás pracovala a pracuje v sociální oblasti.

K založení občanského sdružení nás vedla právě znalost problematiky ve výše uvedených oblastech a možnost pomoci obcím v procesu komunitního plánování, které se v té době rozbíhalo.

Vaši činnost soustřeďujete přímo v Třebíči nebo i jinde v regionu kromě Jemnice?

Naše činnost je nadregionální, takže jeden z našich prvních projektů se uskutečnil v Hodoníně. Další projekt byl situován do Havlíčkova Brodu, který se pak nerealizoval pro nedostatek finančních prostředků.

Který projekt je nyní prakticky realizován, a na jaké sociální skupiny je zaměřen?

Prakticky nyní realizujeme projekt „Znovu pracuji“ v Jemnici a je zaměřen na skupin žen(mužů) na mateřské (rodičovské) dovolené nebo po mateřské(rodičovské dovolené). Začal v září 2006 a ukončen bude v listopadu 2007. Vzdělávací program tohoto kurzu obsahuje celkem tři tématické bloky - první je zaměřen na motivaci a sebepoznávání, druhý na informační a komunikační technologie, třetí pak obsahuje právní minimum. Celý kurz je bezplatný. Podmínkou získání osvědčení o absolvování kurzu je 80% účast a dokončení celého programu. V době kdy probíhají jednotlivé lekce kurzu je zajištěno i bezplatné hlídání dětí pro jeho účastnice a účastníky.

Má Vaše sdružení nějaké stálé zaměstnance nebo pouze dobrovolníky?

Sdružení bylo založeno na dobrovolnické činnosti svých členů. V souvislosti s projektem „Znovu pracuji“ sdružení přijalo do pracovního poměru asistentku. Ta je pro sdružení neocenitelná, protože pomáhá jak s administrativou projektu, tak vykonává i další činnosti přímo pro sdružení.

Chystáte během příštího roku k realizaci nějaký další projekt, případně rozšíření stávajících?

Příští rok určitě budeme pokračovat v činnostech, které realizuje již od od roku 2005, a to je vzdělávání pracovníků v sociální oblasti, a to, ať již vedoucích zaměstnanců či pracovníků v přímé péči.

V současné době máme podaný projekt na pokračování stávajícího projektu v Jemnici. Výsledek ještě neznáme. A samozřejmě čekáme na vyhlášení dalších grantových schémat.

Můžete vyzdvihnout co se Vám podařilo vykonat v roce 2006?

Myslím, že velkým úspěchem bylo spuštění již zmíněného projektu v Jemnici “Znovu pracuji“, který je financován z ESF a ze státního rozpočtu. Projekt se setkal s velkým ohlasem a evidujeme další zájemce. Na tomto místě bych chtěla především ocenit přístup Města Jemnice a Jemnického mikroregionu jako partnerů projektu.

Velkou radost mám i z cyklu 5 seminářů, který začal v září tohoto roku, skončí v březnu příští roku a je zaměřen na standardy kvality v sociálních službách.

Existují nějaké výraznější překážky (např. v legislativě), které Vám brání v ještě výraznějším rozvinutí činnosti?

V rozvinutí nám především brání skutečnost, že naše činnost je převážně dobrovolnická, každý z členů má svoje další aktivity, a tím jsme časově limitováni. Další problém je v tom, že projekty jsou většinou nastaveny tak, že musíte zaměstnance přijatého na projekt zaměstnávat ještě nejméně další 2 roky, a to si nemůžeme dovolit, protože občanské sdružení nemá stálé příjmy a na příjmy z dalších projektů se samozřejmě nedá spoléhat.

Jakou konkrétní pomoc ve Vaší práci byste uvítali od dalších potenciálních členů sdružení, dobrovolníků či sponzorů?

Musím říci, že se setkávám s pomocí a podporou od lidí, kteří nejsou členy sdružení a ani jejich pomoc není nikde zviditelňována. Mám z toho radost, protože to svědčí o tom, že ne všichni dělají jen za „peníze“. Na druhou stranu bez finančních prostředků nemůžeme řadu myšlenek realizovat, tak jak bychom to určitě udělali, kdybychom tyto prostředky měli.


Miroslav Pořízek

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


O Autorech

Miroslav Pořízek

Autor je externím redaktorem Econnectu.

KORMIDLO - katalog odkazů občanské společnosti

www.kormidlo.cz * Lidská práva * Sociální rozvoj a pomoc * Životní prostředí * Globalizace a udržitelný rozvoj * Kultura * Lidé a společnost * Neziskový sektor
www.kormidlo.cz

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz