Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - lidská práva
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

V ulicích se znova objeví Tři králové

20. 12. 2006 - BRNO [Econnect / Oblastní charita Brno]

Tři králové, symbol celorepublikové sbírky pořádané Českou katolickou charitou, opět poputují Brnem. Ve dnech 2. až 14. ledna se vydají do ulic Brna a jeho okolí skupinky dobrovolníků - do sbírky se zapojí děti , studenti, skauti, hasiči, členové farních charit, lidé všech věkových skupin. Koledníky spojuje snaha pomoci lidem, kteří jsou nemocní, opuštění nebo je postihla katastrofa. "Tříkrálové skupinky leckdy chodí za nepříznivého počasí, ale přesto nalézají cestu k srdcím mnoha lidí a zároveň obnovují i tradici klasického koledování," říká Michaela Cyprová z Oblastní charity Brno.

Prostředky, které během sbírky koledníci získají, budou využity na vytvoření a zlepšení podmínek poskytovaných služeb seniorům, lidem s mentálním postižením, lidem bez domova, sociálně slabým a matkám s dětmi v sociální tísni. Podpořena bude celá řada projektů, mimo jiné Domov sv. Markéty pro matky s dětmi, Domov pokojného stáří Kamenná nebo Denní centrum pro lidi bez domova a krátkodobé azylové ubytování.

"Každá skupinka koledníků musí mít svého vedoucího, který se bude moci prokázat občanským průkazem , plnou mocí a povolením o konání sbírky. Pokladničky musí být řádně zapečetěny s razítkem příslušného městského úřadu. Zároveň jsou označeny logem Charity," upozorňují vyhlašovatelé sbírky.

"Pokud budete mít pochybnosti o skupince dobrovolníků, požádejte je o doklady, které by měli mít u sebe. V době konání sbírky se po městě Brně pohybují koledníci, kteří nemají s Charitou nic společného, a proto finanční příspěvky jim dané nepůjdou na pomoc potřebným v charitních zařízeních a humanitární pomoc," uvádí Charita.

Výtěžek letošní lednové tříkrálové sbírky umožnil dát mimo jiné příspěvek na zakoupení elektrických sporáků, výrobu a montáž vchodových dveří pro Domov sv. Anežky, příspěvek na rekonstrukci bývalé fary v Dolních Věstonicích pro účely rekreace a socializace lidí s mentálním handicapem anebo příspěvek na provoz Dětského domu Zábrdovice. "Až tedy u vašich dveří zazvoní Tři králové, prosíme, nezavírejte před nimi. Váš finanční příspěvek pomůže lidem, kteří se bez pomoci druhých neobejdou," vyzývá Charita. Na sbírku je možné přispět také přímo na konto 33001122/0800 vedené u České spořitelny.


-red-

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Související odkazy

O Autorech

-red-

(Článek je redakčně upravenou tiskovou zprávou některé z nevládních organizací. Jméno organizace uvádíme v záhlaví zprávy.)

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz