Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - vše
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Neziskové organizace dostanou "pod stromeček" téměř půl milionu

15. 12. 2006 - ÚSTÍ NAD LABEM [Komunitní nadace Euroregionu Labe / Econnect]

Dva a půl měsíce čekaly neziskové organizace z okresů Děčín, Litoměřice, Teplice a Ústí nad Labem přihlášené do 12. otevřeného grantového kola Komunitní nadace Euroregionu Labe na verdikt hodnotící komise, zda dostanou žádané finanční prostředky. Mezi sedmnáct organizací z 57 přihlášených komunitní nadace Euroregionu Labe rozdělila, podobně jako před rokem, částku 450 000,- Kč. Podpořeným organizacím budou finanční prostředky připsány na účet ještě před koncem letošního roku.

Osmičlenná hodnotící komise, která je sestavena ze zástupců neziskového, podnikatelského a státního sektoru reprezentující také čtyři podporované regiony, neměla jednoduché rozhodování. Podávané žádosti nejsou pouze z jedné oblasti, ale promíchávají se zde žádosti s různým zaměřením přes kulturu a umění, vzdělávání a lidské zdroje až po sociální služby. Po čtyřhodinovém jednání hodnotící komise dospěla k verdiktu, který ještě musela předložit správní radě nadace. Ta rozhodnutí komise schválila a tak již nic nebránilo v cestě zveřejnění výsledků.

Nadace po zveřejnění výsledků domlouvá s jednotlivými zástupci podpořených organizací náležitosti smluv, které vymezují použití finančních prostředků a povinnosti vůči nadaci, zejména náležitosti závěrečného vyúčtování. „S organizacemi jsme během realizace projektu, což je ve většině případů dvanáct měsíců, v kontaktu. Kontakt probíhá buď po emailu nebo osobní návštěvou v organizaci. Jsme si vědomi toho, že během realizace projektu mohou nastat nějaké změny či se objevit problémy, které je třeba řešit. Nicméně vše je o domluvě. Krajní varianta je navrácení finančních prostředků, což už se také několikrát stalo, ale vždy to bylo po dohodě mezi námi a danou organizací. Zatím jsme nikdy nebyli v situaci, abychom požadovali navrácení peněz a organizace tak neučinila,“ uvedl Petr Veselý, grantový manažer nadace.

Po zveřejnění výsledků 12. otevřeného grantového kola se nadaci obrátilo také několik organizací s dotazem na důvody nevyhovění jejich žádosti o finanční prostředky. „Důvodů pro nevyhovění žádosti je několik. První možnost je nesplnění požadavků po stránce formální, což znamená, že organizace zapomněla přiložit povinné přílohy, projekt doručila po datu uzávěrky či nedodala požadovaný počet kopií. Další možností může být nesplnění zadaných kritérií grantového kola, na které je kladen nadací důraz či nízké bodové ohodnocení členů hodnotící komise. Avšak nejvíce limitujícím faktorem při rozhodování o podpoření či nepodpoření projektu je množství finančních prostředků, které máme v danou chvíli k dispozici,“ vysvětlila Kateřina Niklová, manažerka pro vztah s dárci.

V grantovém kole, kde maximální výše podpory jednoho projektu byla stanovena na 50 000 Kč, jsou rozdělovány prostředky pocházející z výnosů příspěvků Nadačního investičního fondu a z příspěvků místních dárců. Komunitní nadace Euroregionu Labe je nevládní nezisková organizace, která usiluje o otevřené lidské společenství a zlepšování podmínek života v Euroregionu Labe. Za dvanáct let své činnosti Komunitní nadace Euroregionu Labe (dříve Komunitní nadace Ústí nad Labem) podpořila více než 400 projektů v celkové hodnotě přes 13,5 milionu korun v oblastech sociální služby, životní prostředí, kultura a umění, vzdělávání a lidských zdrojů.


-red-

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


O Autorech

-red-

(Článek je redakčně upravenou tiskovou zprávou některé z nevládních organizací. Jméno organizace uvádíme v záhlaví zprávy.)

Občanská společnost - návod k použití

Portál Občanská společnost - 
návod k použití Praktické návody, jak uplatňovat svá občanská práva. http://obcan.ecn.cz

- Právo vědět - Účast na rozhodování - Rovné příležitosti - Občan v EU -

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz