Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - životní prostředí
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Projekt Od osmi do čtyř nabízí šanci lidem bez domova

3. 11. 2006 - ČESKÝ TĚŠÍN [Econnect]

Na pomoc lidem bez přístřeší je zaměřen projekt nazvaný Od osmi do čtyř. Už od roku 2004 ho spolu s dalšími partnery realizuje Slezská diakonie sídlící v Českém Těšíně v rámci Iniciativy Společenství EQUAL. Hlavním cílem je zlepšení zaměstnatelnosti a zpětná integrace sociálně znevýhodněné skupiny občanů bez přístřeší zpět do společnosti a na pracovní trh.

Projekt je zaměřen na oblasti, které se ukazují jako nejvíce problémové při práci s lidmi bez domova, a to bydlení, vzdělávání a získání zaměstnání. V rámci realizace projektu tedy současně probíhají tři vzájemně propojené programy, jejichž pojmenování - „Bydlení s asistencí“, „Učení s asistencí“ a „Práce s asistencí“ – vystihují celý záměr projektu.

„Statisticky typickým bezdomovcem je muž středního věku, rozvedený a dlouhodobě nezaměstnaný, absolvent středního odborného učiliště. V poslední době se také zvyšuje počet mladých lidí a žen trpících domácím násilím, kteří se ocitají ve svízelné situaci a často tímto přicházejí o domov,“ říká Jana Kupková, pracovnice Slezské diakonie, která má v projektu na starosti problematiku asistovaného bydlení a práce.

Jednou z klíčových součástí projektu je již zmiňované „Bydlení s asistencí“. „V rámci posloupnosti a návaznosti systému jednotlivých zařízení, které služby v oblasti bydlení pro lidi bez domova poskytují, jsme dosud postrádali mezičlánek mezi bydlením v azylovém domě a samostatným bydlením, které má být výsledkem reintegrace uživatele služeb azylového domu zpět do společnosti,“ uvádí manažer projektu Jan Czudek.

V současnosti se v rámci projektu podařilo již pronajmout a vybavit nábytkem 7 bytů a v nich ubytovat 27 osob. V Karviné se jedná 6 plně zařízených bytů, v pěti z nich bydlí ženy s dětmi a jeden byt je určen pro muže. V Třinci bydlí klienti v jednom bytě, který je uzpůsoben pro 3 osoby. Také ve specifickém zařízení, které je známé jako „Ranč Nebory“ a nachází se u Třince, jsou ubytováni další klienti. Ti si navíc tento bývalý statek v rámci pracovní terapie rekonstruují a tím se připravují na případné zaměstnání.

Celý systém asistovaného bydlení funguje tak, že za klienty pravidelně dochází sociální pracovník a pomáhá jim v sociálních záležitostech, například při jednání na úřadech, při přípravě na výběrová řízení nebo poskytuje pomoc a podporu v náročných životních situacích. „Díky projektu vidíme u řady klientů obrovský pokrok a někdy až dramatickou proměnu života,“ říká Jan Czudek a dodává, že se samozřejmě setkávají také s řadou problémů, někteří klienti například zápasí s nově získanou svobodou, muži se často potýkají s problémem alkoholu.

Další článkem v projektu je takzvané „Učení s asistencí“. To lidem bez domova dává možnost navštěvovat motivačně vzdělávací kurz, který by měl posílit jejich sebedůvěru a objevit nebo znovu nalézt schopnosti a dovednosti potřebné k získání zaměstnání. V současnosti probíhá už druhý kurz, kterého se účastí deset lidí.

Třetím programem, který také v současnosti naplno běží, je „Práce s asistencí“. Ten reaguje především na fakt, že lidé, jež dlouhodobě trpí ztrátou přístřeší, jsou souběžně dlouhodobě nezaměstnaní. Obvykle také postupně ztrácí pracovní návyky, pokud si je vůbec stačili vytvořit.

Program „Práce s asistencí“ umožňuje těmto lidem zapojit se do pracovní terapie, která pomáhá klientovi orientovat se v jeho přednostech a hledat oblast, ve které by se mohl uplatnit. Zájemci si mohou vyzkoušet pracovat v různých oborech a na různých pracovních pozicích. Asistent při tom účastníka programu podporuje v rozvoji jeho specifických dovedností, umožní mu objevit schopnosti nové a současně je mu oporou při hledání zaměstnání.

„V rámci pracovní terapie klientům umožňujeme vyrobit si různé předměty pro svou potřebu (např. vybavení bytů, drobné opravy), pro potřebu své rodiny popř. známých. Naše služby také nabízíme interně v rámci Slezské diakonie a nebráníme se rovněž externím zakázkám,“ dodává Jan Czudek.

Projekt „Od osmi do čtyř“ je přínosný nejen pro cílovou skupinu – lidi bez přístřeší, a tudíž i obecně pro celou společnost, ale také pro pracovníky – specialisty ze Slezské diakonie. Ti se v rámci mezinárodního partnerství Home@Work mají možnost pravidelně scházet a diskutovat s kolegy z Holandska a Polska, kteří se zabývají podobnými projekty zaměřenými na pomoc lidem bez přístřeší.

"Mezi hlavní aktivity mezinárodního partnerství patří výměna informací a zkušeností či vývoj a zavedení nových postupů a metod práce s cílovou skupinou. Do poloviny roku 2008, kdy projekt končí, by tak mělo dojít například k vytvoření „best practices“ v oblasti monitoringu občanů bez přístřeší, vylepšení metodik výběru účastníků do projektů či výměně know-how v oblasti bydlení s asistencí, učení s asistencí a práce s asistencí," upřesňuje Vladislav Lipus, asistent manažera projektu.

Jedním z cílů projektu „Od osmi do čtyř“ je také vytvoření podmínek pro udržitelnost ověřených metodik a jednotlivých programů, například prostřednictvím vytvoření agentury práce, i do budoucna. Ale už dnes je zřejmé, že to nebude vůbec jednoduché. Lidé, pro něž se u nás vžilo označení „bezdomovci“, například v České republice de iure neexistují (neexistuje pro ně právní vymezení).


Jan Havlena

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Související odkazy

O Autorech

Jan Havlena

Autor je externím redaktorem Econnectu.

KORMIDLO - katalog odkazů občanské společnosti

www.kormidlo.cz * Lidská práva * Sociální rozvoj a pomoc * Životní prostředí * Globalizace a udržitelný rozvoj * Kultura * Lidé a společnost * Neziskový sektor
www.kormidlo.cz

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz