Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - kultura
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > 
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Výstava fotografií upozorňuje na životní prostředí říček a potoků

8. 6. 2006
Bára Duží
Autorka je externí redaktorkou Econnectu
[Econnect] -


-Migrující ropuchy- Dne 5. června byla na základní škole v Lipově – malé obci v Bílých Karpatech - zahájena putovní výstava fotografií říček a potoků s názvem „Znáte potok za humny“. Výstava je částí osvětového projektu občanského sdružení Ekoton, jehož cílem je představit místním obyvatelům „jejich“ potok.

Fotodokumentace ukazuje přírodní hodnoty a zajímavosti na tocích, ale také negativní jevy člověka. Občanské sdružení Ekoton se tímto snaží o aktivnější zatažení dětí a mládeže do poznávání přírody ve svém okolí ochranu životního prostředí.

Bližší představení výstavy

Výstava se skládá ze 40 zarámovaných barevných fotografií formátu A4, které jsou rozvrženy do pěti panelů. Panely jsou dřevěné a každý je samostatně stojící o dvou nohách. Každou říčku představuje krátký text se základními informacemi a je také doplněn mapkou s vyznačením celého toku. Pro výstavu byly vybrány tři toky - Vlára, Radějovka a Velička.

Výběr fotografií je zaměřen na životní prostředí v povodí toků. Autoři vypíchli zejména negativní vlivy člověka - několik fotografií zobrazuje konkrétní příklady negativních zásahů - např. dlážděné koryta řek betonovými panely, likvidace břehových porostů nebo stavba vysokých jezů, které jsou nepřekonatelnou překážkou pro migraci ryb.

Fotografie dále ukazují vliv velkoplošného zemědělství na krajinu, či břehy plné naplavených odpadů. "Veselejší" částí je ukázka alespoň některých zástupců z říše rostlin a zvířat, které se u daných toků vyskytují. Část fotografií dokumentuje vodácké zdolávání potoků na nafukovacích člunech.

Fotodokumentace byla pořízena v rámci splutí vybraných toků především v předjarních a jarních měsících na nafukovacích člunech. Josef Dufek však upozorňuje: „Pro vodácké splutí těchto menších toků je důležitý vyšší stav vody při jarním tání sněhu nebo po vydatnějších deštích. Pozor však na vysoké stavy vody při povodňových situacích. Plavba na tocích s vyhlášeným druhým a třetím stupněm povodňové pohotovosti je dle vodního zákona zakázána.“

Jakých potoků se výstava týká?

Členové Ekotonu si pro účely výstavy vybrali tři potoky - Veličku, Radějovku a Vláru. Pokud mají čtenáři zájem, mohou se podívat do mapy a seznámit se s jejich poutí blíže. Z textů autorů výstavy:

Velička pramení pod nejvyšším vrcholem Bílých Karpat - Velké Javořině (970 m.n.m.). Na horním toku si zachovává přirozený charakter (zajímavé jsou například kaskády), ale od soutoku s Hrubým potokem u Javorníka nad Veličkou je téměř celý tok uvězněn do betonového koryta. Pod Strážnicí se pak vlévá do Moravy.

Radějovka pramení v ochranném pásmu národní přírodní rezervace Čertoryje v Bílých Karpatech, téměř na vrcholu kopce Kobyla (583 m.n.m.) a svoji pouť končí pod Petrovem, kde se vlévá do Baťova kanálu. Pod vodní nádrží Lučina se každoročně zjara staví ochranné zábrany z důvodu ochrany migrujících žab. Tok Radějovky je z větší části ponechán přirozenému vývoji a meandrující potok vytváří místy kolmé stěny v naplavených březích o výšce až dva metry.

Vlára pramení ve Vizovické vrchovině, pod kopcem Svéradov. Svoji popularitu si zajistila nejen tím, že je se 48 kilometry nejdelším tokem Bílých Karpat, ale i jednou zvláštností: ač pramení na moravské straně Karpat, své vody odvádí na Slovenskou stranu do povodí Váhu. Také Vlára nebyla ušetřena některých antropogenních zásahům – její tok byl v minulosti několikrát opravován a dokonce v roce 1953 bylo koryto o několik desítek metrů přeloženo. Úpravy na Vláře byly také předmětem sporů mezi některými ochránci přírody a Správou CHKO Bílé Karpaty.

Kudy bude výstava putovat?

Výstava bude instalována především na základních a středních školách regionu, informačních centrech, knihovnách apod. Pro zájemce z řad škol občanské sdružení Ekoton nabízí realizaci výukového programu o významu vody v krajině (ekologická stability krajiny, protipovodňová funkce, ochrana vod, seznámení s typickými zástupci vodních rostlin a živočichů).

Prozatímní harmonogram výstavy:

5. 6. - 12. 6. ZŠ Lipov
12. 6. - 19. 6. ZŠ Hroznová Lhota
2. 10.-8. 10. ZŠ Louka
V jednání: Strážnice, Veselí nad Moravou, Uherské Hradiště

Pokud byste měli zájem o instalaci výstavy, kontaktujte statutárního zástupce sdružení Josefa Dufka. Sdružení Ekoton, Vnorovy, Lidéřovice 149, 696 62, tel.: 723 238 312, ekoton@seznam.cz

Bára Duží
Autorka je externí redaktorkou Econnectu


DISKUSE - KOMENTÁŘE:


-
Informační partner oblasti Životní prostředí
Ekolist
Deník o životním prostředí
-

Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz