Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - vše
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

O Hobby marketu bude rozhodovat brněnský magistrát

1. 6. 2006 - BRNO [Nesehnutí / Econnect]

I přes nesouhlas ivanovických občanů, místního občanského sdružení, radnice i nevládní organizace Nezávislé sociálně ekologické hnutí – Nesehnutí vydal stavební úřad městské části Brno-Ivanovice souhlasné územní rozhodnutí na výstavbu Hobby marketu v obci. Učinil tak i přesto, že projektová dokumentace celé stavby trpí řadou vážných nedostatků, na které byl úřad účastníky územního řízení předem upozorněn.

To je také důvod, proč se proti rozhodnutí stavebního úřadu v těchto dnech odvolává jak ekologické sdružení Nesehnutí, tak radnice městské části Ivanovice, odvolání připravuje i občanská iniciativa Klidné Ivanovice. O jejich odvolání bude v následujících týdnech rozhodovat brněnský magistrát.

V následujících týdnech se bude muset odbor územního a stavebního řízení Magistrátu města Brna vypořádávat s několika odvoláními proti rozhodnutí o výstavbě Hobby marketu v brněnské městské části Ivanovice. Jejich autory je ekologická organizace Nesehnutí, radnice městské části Brno-Ivanovice, svá odvolání připravují i občané Ivanovic a členové sdružení Klidné Ivanovice.

Kritika: chybí důležité dokumenty

Odpůrci výstavby Hobby marketu v Ivanovicích upozorňují ve svých odvoláních na skutečnost, že investor nedoložil všechny potřebné dokumenty nutné pro vydání územního rozhodnutí a navíc stavební úřad nejenže nevyzval investora k odstranění nedostatků dokumentace, ale navíc se sám při svém rozhodování dopustil několika zásadních pochybení. Jednou z chyb stavebního úřadu je podle kritiků například fakt, že se úplně nevypořádal s individuálními připomínkami více než stovky ivanovických občanů, právoplatných účastníků řízení. Dále zástupcům sdružení Klidné Ivanovice stavební úřad v rozporu se zákonem zamítnul přístup k některým částem spisu k územnímu řízení, o čemž byl sepsán i protokol.

Protizákonně také úřad doplnil spisový materiál o dokumenty dodané až po zákonné lhůtě pro podávání připomínek a navíc o tomto doplnění neinformoval ostatní účastníky územního řízení, kteří tak neměli možnost se s těmito dokumenty seznámit. Mimo to, úřad nevyvěsil územní rozhodnutí na své internetové stránce, jak mu ukládá zákon. "Tato závažná procesní pochybení úřadu by měla vést k tomu, že územní rozhodnutí které vydal, by měl nadřízený orgán zrušit," komentuje další možný vývoj případu Milan Štefanec z Nesehnutí.

"Navíc rozhodnutí úřadu trpí celou řadou dalších vad, například tou, že úřad souhlasil se stavbou Hobby marketu i přesto, že investor nedoložil právoplatný souhlas všech vlastníků pozemků, na nichž má Hobby market stát," doplňuje Jiří Koželouh z Nesehnutí. Upozorňuje tak na skutečnost, že smlouvy od vlastníků pozemků, kterými investorská firma dokazovala souhlas těchto vlastníků s výstavbou Hobby marketu, jsou neplatné z důvody vypršení jejich doby platnosti - před několika měsíci.

Pochyby o úpravách územního plánu

Odvolání Nesehnutí i radnice městské části Ivanovice proti územnímu rozhodnutí se však nezabývá pouze procesními námitkami. Stěžejní argumentací ekologických aktivistů proti Hobby marketu je negativní vliv plánované stavby na životní prostředí, kvalitu života lidí v dané lokalitě a vztah k rozvoji obce. Poukazují na zabrání důležité rozvojové plochy a zvýšení intenzity dopravy, hluku i znečištění ovzduší.

Proto ve svém odvolání proti územnímu rozhodnutí vytýkají stavebnímu úřadu, že se zákonně nevypořádal s připomínkami vztahujícími se právě k těmto tématům. Mezi tyto připomínky patří například upozornění na nesoulad plánované stavby Hobby marketu se závaznou částí Územního plánu města Brna - předmětná plocha neumožňuje umístit hypermarket s tak velkou prodejní plochou, jakou chce investor - a nesplněním podmínek daných městskou vyhláškou o zeleni v městě Brně.

"V žádném případě plánovaný objekt prodejny Hobby marketu neodpovídá charakteru území. Není splněna podmínka začlenění objektu do území a začlenění do krajiny. Dále nebyly splněny podmínky pro smíšené plochy výroby a služeb dle městské vyhlášky. Budeme také žádat prověření procesu, jakým byla provedena úprava územního plánu v naší městské části. Stále se domníváme, že proces, kterým bylo postupováno, nebyl v souladu se stavebním zákonem a s vyhláškou o závazných částech Územního plánu města Brna," říká k důvodům odvolání městské části Ivanovice její starostka Eva Slavíková.

Všechna odvolání proti územnímu rozhodnutí budou v následujících několika dnech doručena na stavební úřad. Ten buď jejich autorům vyhoví, nebo předá veškerou dokumentaci ke stavbě Hobby marketu odboru územního a stavebního řízení Magistrátu města Brna, který námitkám buď vyhoví či je zamítne.


-red-

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Související odkazy

Související komentáře

O Autorech

-red-

(Článek je redakčně upravenou tiskovou zprávou některé z nevládních organizací. Jméno organizace uvádíme v záhlaví zprávy.)

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz