Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - životní prostředí
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > 
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Proti útoku Svazu průmyslu na zelené zákony vystoupilo Hnutí Duha

26. 4. 2004
-red- [Hnutí Duha / Econnect] -


Na výhrady a útok Svazu průmyslu a dopravy na důležité ekologické zákony reagovalo Hnutí Duha obsáhlým dopisem. Zaslalo jej v pátek prezidentovi Svazu a ohradilo se tak proti proti kampani, kterou toto lobbistické sdružení velkých průmyslových společností v posledních týdnech zahájilo v médiích i jednáním s politiky. Systematickou kampaní, která hájí zájmy mocných průmyslových podniků, prosazuje Svaz nebezpečné škrty v klíčových zákonech, jež chrání zdraví, kvalitu života české veřejnosti a její občanská práva.

Hlavním dokumentem, který Svaz zaslal politikům, je "Memorandum Svazu průmyslu a dopravy ČR k současnému stavu v legislativě a péči o životní prostředí v České republice" z 18.4.2004, za neméně důležitá ale považuje Duha i další veřejná vystoupení představitelů SPD.

"V posledních týdnech už jde o otevřenou a systematickou kampaň proti ekologické legislativě. K některým výtkám proti příliš složitým a neustále novelizovaným zákonům se nelze nepřipojit. Ale některé z klauzulí, které svaz napadá, patří mezi nejdůležitější části českých ekologických zákonů a chrání zdravé prostředí pro každého. Ataky se týkají třeba práva na informace o toxických látkách, které vypouští továrna v sousedství, standardů čistoty našich řek, důležitých občanských práv nebo už tak rekordních exhalací oxidu uhličitého. Dobré zelené standardy přitom podporují inovace, moderní čisté technologie a progresivní průmysl. Politici se musí postavit kampani, která prosazuje, aby krátkodobý profit pár průmyslových společností se zastaralými technologiemi dostal přednost před našim zdravím a kvalitou života," uvádí Vojtěch Kotecký, programový ředitel Hnutí DUHA.

Hnutí Duha uvádí a komentuje požadavky Memoranda. Svaz průmyslu a dopravy:

  • volá po zvýšení povolené míry znečištění pro některé podniky a technologie v zákonech o ovzduší či o obalech a napadá opatření ke snížení kontaminace českých řek, aniž by se jakkoli zabýval důsledky pro zdraví občanů;

  • kritizuje registr znečištění, díky kterému mají lidé právo vědět, jaké toxické látky vypouští do vzduchu nebo do řeky továrna v jejich sousedství;
  • v dopise poslancům protestoval proti klauzuli zákona, která místním občanům dává rovná práva se společností, jež chce za jejich domem stavět třeba chemičku, skládku nebo elektrárnu;
  • zároveň varoval před ratifikací důležité mezinárodní smlouvy, která občanům garantuje právo na informace o znečištění či vyjádřit se k velkým projektům ve svém městě nebo obci;
  • prosazuje, aby ministr životního prostředí umožnil firmám, které by o to měly zájem, ještě zvýšit už tak rekordní exhalace oxidu uhličitého, hlavní příčiny globálních změn podnebí;
  • napadá poplatky, které elektrárny, spalovny odpadu, rafinérie a další hradí za exhalace do vzduchu, úhrady papíren, chemiček a jiných továren za vypouštění škodlivých látek do řek i platby za skládkování odpadků.

Duha ve svém dopise uvádí, že připomínky Svazu jako celek považuje za nevyváženou, jednostrannou kritiku, kde kroky zpět daleko převažují nad progresivními body. Vyslovuje také názor, že lobbování proti klíčovým ekologickým opatřením v důsledku nejen poškozuje dobré jméno průmyslu v očích veřejnosti, ale je dokonce v rozporu s jeho bezprostředními ekonomickými zájmy. Zelená legislativa totiž nejen zajišťuje zdravé prostředí, ale rovněž stimuluje modernizaci, inovace a vytváření nových pracovních míst.

Některé argumenty se podle Duhy navíc zakládají na nedorozuměních. Svaz například protestuje proti zařazení velké části českých řek do kategorií, ve kterých se vyžaduje čistější voda. Ovšem pásma se stanovují na základě přírodních podmínek jednotlivých toků. Jediný způsob, jak kategorii změnit, by byl přemístit příslušnou řeku jinam.

-red-

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


-

O Autorech

-red-

(Článek je redakčně upravenou tiskovou zprávou některé z nevládních organizací. Jméno organizace uvádíme v záhlaví zprávy.)

-

Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz